Lấy một địa chỉ email được cá nhân hóa trong Office 365

Là một lợi ích gói đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personalcủa bạn, bạn có thể tạo một địa chỉ email cá nhân mà được liên kết với hộp thư Outlook.com của bạn.

Bắt đầu

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào https://outlook.live.com và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng trải nghiệm Thư mới. Chọn biểu tượng hình kim cương trên thanh công cụ để mở bảng điều khiển cao cấp. Trong Địa chỉ email cá nhân, chọn Bắt đầu và làm theo hướng dẫn. 

Ảnh chụp màn hình của nút Bắt đầu trong bảng điều khiển premium

Nếu bạn có đăng ký Office 365 Home, những người mà bạn đã chia sẻ đăng ký cũng có thể thiết lập địa chỉ email được cá nhân hóa với miền được kết nối của bạn. Sau khi bạn thiết lập miền, những người mà bạn đã chia sẻ sẽ thấy tùy chọn để thêm địa chỉ email được cá nhân hóa.

Các câu hỏi thường gặp

Người đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal đủ điều kiện để thiết lập địa chỉ email được cá nhân hóa. Lưu ý rằng thiết lập không khả dụng khi bạn đang dùng trình duyệt web di động.

Nếu bạn chưa có tên miền, bạn sẽ cần phải mua một tên miền mới từ GoDaddy. Chi phí cho tên miền mới tốn từ $5 đến $25 mỗi năm. Bạn sẽ thanh toán chi phí tên miền trực tiếp cho GoDaddy.

Nếu bạn hủy bỏ đăng ký Office 365 của mình, bạn sẽ không thể gửi hay nhận email với Outlook.com bằng cách sử dụng địa chỉ email được cá nhân hóa nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị mất email hiện có.

Miễn là bạn tiếp tục thanh toán chi phí cho tên miền của mình với GoDaddy, bạn sẽ luôn có thể kích hoạt lại địa chỉ email được cá nhân hóa của mình bằng cách đăng ký lại Office 365 và vào Thiết đặt > Premium > Tính năng và chọn Bắt đầu.

Nếu bạn hủy bỏ tên miền của mình với GoDaddy, bạn sẽ không thể gửi hay nhận email với Outlook.com bằng cách sử dụng địa chỉ email được cá nhân hóa nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị mất email hiện có.

Bạn sở hữu tên miền của mình và Go Daddy là nhà đăng ký quản lý tên miền này cho bạn. Bạn có thể thiết lập một trang web với tên miền của mình hoặc chuyển giao nó cho một nhà đăng ký khác nếu muốn. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển tên miền của mình khỏi GoDaddy, bạn sẽ không thể gửi hay nhận email với Outlook.com bằng cách sử dụng địa chỉ email được cá nhân hóa nữa.

Lúc này, chúng tôi chỉ hỗ trợ kết nối tên miền được quản lý bởi GoDaddy với Outlook.com.

Nếu bạn có gói đăng ký Office 365 Home và tên miền được kết nối với Outlook.com, những người khác mà bạn đã chia sẻ gói đăng ký với có thể thiết lập địa chỉ email được cá nhân hóa riêng của họ bằng cách dùng tên miền của bạn. 

Nếu bạn loại bỏ tên miền của bạn từ Outlook.com, hủy bỏ thuê bao Office 365 Home của bạn, hoặc loại bỏ một người từ nhóm chia sẻOffice 365 Homecủa bạn, người đó sẽ mất khả năng gửi và nhận email với địa chỉ email được cá nhân hóa. 

Không, chức năng này không được hỗ trợ. Nếu bạn muốn tạo nhiều biệt danh trên một hộp thư với miền của mình, chúng tôi đề xuất bạn nên mua đăng ký Office 365 Business Essentials.

Không. Chúng tôi khuyên bạn không nên thiết đặt địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn dưới dạng bí danh chính của bạn để đăng nhập. Cách thực hiện điều này có thể tạo ra các vấn đề với đăng nhập hoặc thậm chí gửi và nhận email. Bạn vẫn có thể thiết lập địa chỉ email cá nhân hóa làm địa chỉ “Từ” mặc định bằng cách vào mục Thiết lập > Thư> Đồng bộ email.

Không. Bạn không thể sử dụng cùng một địa chỉ email cho tài khoản email thương mại Office 365 và một tài khoản tiêu dùng Office 365 hoặc Outlook.com

Khắc phục sự cố

 1. Đi tới Thiết đặt > Premium > Địa chỉ email cá nhân hoá và kiểm tra trạng thái tên miền của bạn.

  • Nếu không có Tab địa chỉ email cá nhân hoá, điều đó có nghĩa là GoDaddy không kết nối thành công tên miền của bạn với Outlook.com. Đi tới Thiết đặt > Premium > Tính năng và chọn Bắt đầu.

  • Chọn tùy chọn Tôi đã sở hữu tên miền GoDaddy và làm theo các bước trong quy trình.

 2. Nếu trạng thái thanh màu vàng, bạn chỉ cần chọn Tạo địa chỉ và hoàn tất việc thiết lập địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn.

 3. Nếu trạng thái là màu đỏ, nó có nghĩa là kết nối tên miền tới Outlook.com đã không thành công. Để sửa lỗi này:

  • Trước tiên, bạn cần loại bỏ tên miền khỏi Outlook.com trước khi thử lại. Chọn nút Hủy bỏ thiết lập .

  • Làm mới trình duyệt của bạn, sau đó đến Thiết đặt > Premium > Tính năng và chọn Bắt đầu.

  • Chọn tùy chọn Tôi đã sở hữu tên miền GoDaddy và làm theo các bước trong quy trình.

 4. Nếu trạng thái là màu xám, GoDaddy vẫn cấu hình tên miền của bạn.

  • Kiểm tra lại trong một vài giờ. Trạng thái phải thay đổi sang màu xanh lá cây hoặc màu vàng.

  • Nếu sau 24 giờ, trạng thái là màu xám hay màu đỏ, chọn Hủy bỏ thiết lập để thử kết nối lại.

  • Sau khi chọn Hủy bỏ thiết lập, làm mới cửa sổ trình duyệt của bạn. Đi tới Premium > Tính năng và chọn Bắt đầu.

  • Chọn tùy chọn Tôi đã sở hữu tên miền GoDaddy và làm theo các bước trong quy trình.

Điều này có nghĩa rằng địa chỉ hoặc biệt danh đã gắn kết tới tài khoản Microsoft. Nếu bạn đã có một địa chỉ email cá nhân hóa với một nhà cung cấp khác và bây giờ tìm cách nhập tên miền đó vào Outlook.com:

 1. Truy nhập https://account.live.com/names/Manage.

 2. Nếu bạn đang tìm cách thêm địa chỉ email cá nhân hóa đã được liệt kê là biệt danh trên tài khoản Microsoft của bạn, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu địa chỉ email cá nhân hóa của bạn được liệt kê là biệt danh chính, trước tiên, bạn nên đặt địa chỉ email @outlook.com làm biệt danh chính của mình, rồi chọn Loại bỏ cạnh địa chỉ email cá nhân hóa của bạn. 

  • Nếu địa chỉ email cá nhân hóa của bạn không được liệt kê là biệt danh chính, hãy chọn Loại bỏ cạnh địa chỉ đó.

 3. Sau khi bạn hoàn tất các bước trước, hãy quay lại hộp thư đến của bạn, rồi chọn Cài đặt > Thư > Đồng bộ email. Đảm bảo địa chỉ email cá nhân hóa của bạn không còn được liệt kê bên dưới Đặt làm địa chỉ Từ mặc định. Sau đó, làm theo quy trình thiết lập địa chỉ email cá nhân hóa. Lỗi sẽ không còn xuất hiện nữa.

 4. Nếu bạn đã hoàn tất các bước 1-3 và vẫn gặp phải lỗi này, hãy truy nhập https://outlook.live.com, đăng nhập, rồi nhập địa chỉ email cá nhân hóa bạn muốn sử dụng. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu, điều đó có nghĩa là địa chỉ được gắn liền với một tài khoản Microsoft khác.

 5. Nếu bạn sở hữu tài khoản Microsoft khác, hãy đăng nhập vào tài khoản đó, rồi truy nhập https://account.live.com/names/Manage  và thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu địa chỉ email cá nhân hóa của bạn được liệt kê là biệt danh chính, trước tiên, bạn nên đặt địa chỉ email @outlook.com làm biệt danh chính của mình, rồi chọn Loại bỏ cạnh địa chỉ email cá nhân hóa của bạn. 

  • Nếu địa chỉ email cá nhân hóa của bạn không được liệt kê là biệt danh chính, hãy chọn Loại bỏ cạnh địa chỉ đó.

 6. Đăng xuất khỏi tài khoản. Sau đó, đăng nhập lại, hoàn tất mọi bước xác minh bắt buộc, rồi đảm bảo rằng bạn vẫn có thể gửi và nhận email trên tài khoản này với địa chỉ không phải là địa chỉ email cá nhân hóa của bạn. Bạn cũng nên đảm bảo rằng địa chỉ email cá nhân hóa của bạn không còn được liệt kê là địa chỉ Từ sẵn dùng trên tài khoản này. 

 7. Cuối cùng, đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng với địa chỉ email cá nhân hóa và hoàn tất quy trình thiết lập. Lỗi sẽ không còn xuất hiện nữa.

Điều này có nghĩa rằng đã có vấn đề khi thêm địa chỉ bạn đã chọn làm bí danh cho tài khoản Microsoft của bạn. Chúng tôi đang thêm thông báo mang tính mô tả lỗi và gợi ý về cách để giải quyết vấn đề. Các vấn đề mà bạn phải kiểm tra là:

 1. Đi tới https://account.live.com/names/Manage. Nếu bạn hiện có nhiều hơn 10 bí danh gắn kết tới tài khoản Microsoft của bạn, bạn sẽ cần phải loại bỏ một số trước khi bạn có thể thêm một địa chỉ email được cá nhân hóa.

 2. Đi tới https://account.microsoft.com/securityvà chọn Cập nhật thông tin. Nếu bạn đang cố gắng thêm bí danh hiện đang được liệt kê trên trang, bạn sẽ cần phải thay thế bằng một địa chỉ khác trước khi bạn có thể hoàn tất việc tạo địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn.

 3. Nếu tài khoản mà bạn đang cố gắng tạo một địa chỉ email được cá nhân hóa cho một đứa con, bạn có thể không thể hoàn tất quy trình. Chúng tôi đang làm việc trên một giải pháp cho vấn đề này.

Đi tới https://account.live.com/names/Managevà đảm bảo rằng địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn không được đặt là bí danh chính của bạn. 

Đi đến https://dcc.godaddy.com/domains/chọn tên miền của bạn, sau đó chọn "Quản lý DNS" ở dưới cùng của màn hình. Chọn "Thêm" và sau đó tạo bản ghi sau đây.

Loại: CNAME

Tên: _domainconnect

Giá trị: _domainconnect.gd.domaincontrol.com

TTL: 1 giờ

Đi tới https://outlook.live.comvà đảm bảo rằng bạn đang sử dụng trải nghiệm thư mới. Chọn biểu tượng hình thoi trên thanh công cụ để mở bảng điều khiển cao cấp. 

 1. Nếu bạn không thấy biểu tượng kim cương trong hộp thư đến của mình (và bạn sẽ thấy quảng cáo), điều này có nghĩa là đăng ký Office 365 của bạn đã hết hạn. Đi đến https://account.microsoft.com/servicesđể kích hoạt lại thuê bao của bạn, rồi kết nối lại tên miền của bạn bằng cách dùng các bước trong "Bắt đầu".

 2. Nếu bạn không nhìn thấy tab "Địa chỉ email cá nhân hoá" bên dưới "Tính năng" và "Bảo mật", có nghĩa là địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn đã được loại bỏ khỏi Outlook.

  1. Nếu bạn đã thiết lập miền, đăng ký Office 365 Home của bạn có thể đã hết hạn. Truy nhập https://account.microsoft.com/services để kích hoạt lại đăng ký, rồi kết nối lại miền bằng cách dùng các bước trong "Bắt đầu".

  2. Nếu ai đó chia sẻ đăng ký Office 365 Home với bạn, đăng ký của họ có thể đã hết hạn hoặc có thể họ đã loại bỏ miền khỏi Outlook. Liên hệ với chủ sở hữu đăng ký Office 365 Home và yêu cầu họ kết nối lại miền.

 3. Nếu tab "Địa chỉ email cá nhân hoá" có một thanh trạng thái màu đỏ, tên miền của bạn có thể đã hết hạn. Xác nhận với GoDaddy rằng tên miền của bạn vẫn hoạt động.

  1. Nếu tên miền của bạn đang hoạt động với GoDaddy, chọn Hủy bỏ thiết lập làm mới cửa sổ trình duyệt của bạn. Sau đó đi tới Premium > Tính năng và chọn Bắt đầu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×