Lấy & biến đổi trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel bao gồm một bộ tính năng được gọi là lấy & biến đổi, cung cấp nhanh, dữ liệu dễ dàng cách thu thập và để định hình chức năng mạnh mẽ. Lấy & biến đổi cho phép bạn kết nối, kết hợp và tinh chỉnh nguồn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu phân tích của bạn. Các tính năng này cũng được sử dụng trong Power BI, và trong Power Query bổ trợ sẵn dùng cho các phiên bản trước của Excel.

Lưu ý: Trước khi lặn vào chi tiết, bạn có thể muốn thực hiện một bước lại và xem video, hoặc thực hiện của chúng tôi hướng dẫn tìm hiểu trên lấy & biến đổi và Power Pivot.

Kết nối đến và chuyển đổi dữ liệu thường theo một vài bước chung:

Các bước phổ biến trong Power Query

Trong khi một số nỗ lực phân tích dữ liệu tập trung vào một vài trong số các bước sau đây, từng bước quan trọng là trong quá trình phân tích và biến đổi dữ liệu. Để biết thêm về lấy & biến đổi và quy trình phân tích dữ liệu, và xem ví dụ về các bước này trong hành động bằng cách dùng Excel, hãy xem Bắt đầu với lấy & biến đổi trong Excel.

Mẹo: Sử dụng phiên bản Excel trước đó? Nếu vậy, hãy xem Power Query - tổng quan và tìm hiểu để xem tổng quan dựa trên các phiên bản trước của Excel với bổ trợ Power Query. Nội dung và cơ sở được tương tự nhưng một số màn hình và các bước hơi khác một chút, và chúng tôi muốn bạn thấy rõ những tính năng hoạt động như thế trong phiên bản của Excel. Để xem các tính năng trong các hành động trong phiên bản trước của Excel, hãy xem Bắt đầu với Power Query.

Tài nguyên của bạn

Nối kết và thông tin sau đây có thể giúp bạn bắt đầu, và giúp bạn hiểu rõ các dữ liệu nhập và biến đổi tính năng mới trong Excel. Các phần và nối kết được trình bày theo thứ tự bạn sẽ cần nếu bạn đã mới bắt đầu-nối kết đầu tiên mô tả nơi để tìm thấy các chức năng mới trong Excel, phần tiếp theo định hướng bạn đến một Hướng dẫn bắt đầuvà sau đó bạn có thể tìm thấy nối kết đến hướng dẫn , và kết nối cộng đồng.

Chúng tôi cập nhật các nối kết khi có sẵn các tài nguyên bổ sung, vì vậy hãy kiểm tra lại thường xuyên.

Làm thế nào để tôi dùng lấy & biến đổi?

Để sử dụng lấy & biến đổi trong Excel, bạn tạo một truy vấn trong sổ làm việc của bạn. Một truy vấn cho phép bạn kết nối đến, hãy xem trước, và biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu sẵn dùng. Bạn có thể rồi tải dữ liệu đó chuyển thành bảng, hoặc vào mô hình dữ liệu dựng sẵn trong Excel, và thậm chí làm mới dữ liệu đó sau này. Bạn cũng có thể sửa truy vấn bất cứ khi nào bạn cần, và chia sẻ truy vấn của bạn, quá.

Để tạo một truy vấn trong Excel, hãy dùng tab dữ liệu trong ruy-băng, rồi chọn nút Lấy dữ liệu từ nhóm ruy-băng lấy & biến đổi dữ liệu . Từ đó, hãy chọn nguồn dữ liệu của bạn.

Tùy chọn lấy & biến đổi từ cơ sở dữ liệu

Liên quan đến các tính năng lấy & biến đổi cũng được sẵn dùng từ nhóm lấy & biến đổi . Để biết thêm thông tin và để xem các bước này trong hành động, hãy xem Bắt đầu với lấy & biến đổi dữ liệu trong Excel.

Bắt đầu với lấy & biến đổi

Bạn muốn xem một truy vấn có thể biến đổi dữ liệu của bạn như thế nào? Trang Bắt đầu với lấy & biến đổi trong Excel giải thích cách kết nối với và biến đổi dữ liệu trong Excel, với dễ hiểu thể loại và các bước cho bạn cách tạo một truy vấn, cũng như cách chia sẻ nó.

Mẹo: Bộ sưu tập dữ liệu nhập và biến đổi tính năng sẵn dùng trong nhóm ruy-băng lấy & biến đổi trong Excel có sẵn trong nhiều sản phẩm Microsoft. Các tính năng này thường được gọi là Power Query. Các nối kết nhiều trong các phần sau đây tham chiếu cho Power Queryvà các chức năng được mô tả trong những bài viết này cũng áp dụng cho tuyển tập các tính năng trong nhóm lấy & biến đổi trong ruy-băng dữ liệu Excel.

Hướng dẫn

Xem cách tạo một truy vấn có thể thúc đẩy của bạn tìm hiểu xung quanh cách sử dụng tính năng lấy & biến đổi . Dưới đây là một vài hướng dẫn về có thể giúp bạn bắt đầu, cũng như nối kết hướng dẫn bạn thông qua các tình huống thách thức hơn và thú vị hơn:

Thông tin thêm về truy vấn

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin sâu hơn về lấy & biến đổi, tài nguyên sau đây có thể giúp ích:

Cộng đồng, diễn đàn và phản hồi

Có tất cả các sắp xếp mọi người sử dụng các chức năng nào về tập hợp và biến đổi dữ liệu và họ muốn chia sẻ chúng đã học. Hãy xem các tài nguyên sau đây để nhận liên quan đến những người khác trong cộng đồng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×