Lấy bản ghi kinh doanh của bạn vào Business Contact Manager

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dữ liệu nghiệp vụ của bạn là một trong các tài nguyên doanh nghiệp quan trọng nhất của bạn, và một trong những khó khăn để thay thế. Business Contact Manager cho Outlook giúp nó dễ dàng và thuận tiện để nhập theo cách thủ công hoặc nhập dữ liệu nghiệp vụ từ các chương trình khác.

Bạn có thể lấy dữ liệu nghiệp vụ của bạn vào Business Contact Manager cho Outlook theo nhiều cách:

 • Nhập dữ liệu của bạn vào các biểu mẫu. Bạn hoặc người bán của bạn có thể thực hiện điều này khi bạn đáp ứng mới Liên hệ Công việc hoặc đầu mối, hoặc tạo một mới Tài khoản.

 • Di chuyển hoặc sao chép liên hệ Outlook của bạn vào Business Contact Manager cho Outlook. Bạn cũng có thể tạo một liên hệ công việc từ thông điệp email Outlook.

 • Nhập dữ liệu từ một tệp, Outlook hoặc một chương trình khác. Để biết thông tin về cách nhập dữ liệu vào Business Contact Manager cho Outlook, hãy xem nhập dữ liệu của bạn vào Business Contact Manager.

Bạn muốn làm gì?

Theo cách thủ công nhập dữ liệu vào biểu mẫu Business Contact Manager

Di chuyển hoặc sao chép liên hệ Outlook vào Business Contact Manager

Theo cách thủ công nhập dữ liệu vào biểu mẫu Business Contact Manager

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm Business Contact Manager.

 2. Trên ruy-băng, trên trang đầu tab, trong nhóm mới , bấm vào biểu mẫu bạn muốn, hoặc cho nhiều lựa chọn, bấm Mục mới, sau đó bấm biểu mẫu.

 3. Nhập thông tin vào biểu mẫu.

 4. Bấm Lưu & Đóng.

Mẹo: Nếu bạn muốn thêm nhiều bản ghi cùng loại, sau khi hoàn thành biểu mẫu, bấm lưu & mới để lưu bản ghi hiện thời và mở biểu mẫu mới.

Đầu Trang

Tạo một liên hệ công việc hoặc bản ghi đầu mối từ thông điệp email

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm hộp thư đến.

 2. Bấm đúp vào thư để mở nó, sau đó trong nhóm công việc , bấm Tạo bản ghi.

 3. Bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn tạo, Liên hệ công việc, tài khoản, hoặc một loại bản ghi tùy chỉnh.

 4. Biểu mẫu bản ghi sẽ mở ra. Hoàn thành biểu mẫu, sau đó bấm lưu & đóng.

Đầu Trang

Di chuyển hoặc sao chép liên hệ Outlook vào Business Contact Manager

Nếu bạn đã dùng Outlook để lưu trữ liên hệ cá nhân và công việc, bạn có thể di chuyển hoặc sao chép liên hệ liên quan đến doanh nghiệp của bạn vào Business Contact Manager cho Outlook là tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Trong phần này

Di chuyển liên hệ Outlook vào một thư mục Business Contact Manager

Di chuyển một liên hệ Outlook mở

Sao chép một liên hệ Outlook mở

Di chuyển liên hệ Outlook vào một thư mục Business Contact Manager

Bạn có thể di chuyển một liên hệ Outlook vào thư mục tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Bạn có thể muốn di chuyển liên hệ cho các công ty bạn xử lý thư mục tài khoản, và di chuyển liên hệ cá nhân mà bạn thực hiện công việc với thư mục liên hệ công việc.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm liên hệ.

 2. Bấm vào một hoặc nhiều liên hệ mà bạn muốn di chuyển đến thư mục Business Contact Manager cho Outlook .

  Làm thế nào để tôi chọn nhiều bản ghi?

  Để chọn bản ghi liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào bản ghi đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn bản ghi không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm bản ghi riêng lẻ. Để chọn tất cả các bản ghi, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

 3. Trên ruy-băng, trong nhóm công việc , bấm Tạo bản ghi, sau đó bấm một trong các nút sau đây:

  • Sao chép vào Business Contact Manager để sao chép thông tin vào bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlookvà rời khỏi bản ghi ban đầu mà không thay đổi.

  • Di chuyển vào Business Contact Manager để tạo bản ghi từ thông tin trong Business Contact Manager cho Outlook, và sau đó xóa bản ghi trong Outlook.

 4. Trong danh sách, hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn tạo Liên hệ công việc, tài khoảnhoặc một loại bản ghi tùy chỉnh.

 5. Các bản ghi mà bạn tạo được liệt kê chữ cái theo tên hiển thị trong trường tệp dưới dạng .

Đầu Trang

Di chuyển một liên hệ Outlook mở

Khi bạn di chuyển bản ghi vào Business Contact Manager cho Outlook bạn tạo một bản ghi kinh doanh mới cho liên hệ, và xóa bỏ bản ghi hiện có trong Outlook.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm liên hệ.

 2. Bấm đúp vào liên hệ mà bạn muốn di chuyển đến Business Contact Manager cho Outlook.

 3. Trên ruy-băng, trong nhóm công việc , bấm Tạo bản ghi, sau đó bấm di chuyển vào Business Contact Manager.

 4. Trong danh sách, hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn tạo Liên hệ công việc, tài khoảnhoặc một loại bản ghi tùy chỉnh.

 5. Bản ghi sẽ bị xóa khỏi Outlook, và sẽ xuất hiện trong Business Contact Manager cho Outlook, được liệt kê chữ cái theo tên hiển thị trong trường tệp dưới dạng .

Đầu Trang

Sao chép một liên hệ Outlook mở

Khi bạn sao chép một bản ghi vào Business Contact Manager cho Outlook bằng cách dùng nút Tạo bản ghi , bạn tạo một bản ghi kinh doanh mới cho liên hệ, và giữ lại thông tin liên hệ khác mà không thay đổi trong Outlook.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm liên hệ.

 2. Bấm đúp vào liên hệ mà bạn muốn sao chép sang Business Contact Manager cho Outlook.

 3. Trên ruy-băng, trong nhóm công việc , bấm Tạo bản ghi, sau đó bấm sao chép vào Business Contact Manager.

 4. Trong danh sách, hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn tạo Liên hệ công việc, tài khoảnhoặc một loại bản ghi tùy chỉnh.

 5. Bản ghi được tạo trong Business Contact Manager cho Outlook, được liệt kê chữ cái theo tên hiển thị trong trường tệp dưới dạng .

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×