Lấy ứng dụng Microsoft đặt chỗ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tháng ba 2016

Ứng dụng Đặt chỗ cho thiết bị iOS và là sẵn dùng trong tất cả các khu vực và các quốc gia Apple hỗ trợ.

Tháng hai 2016

Ứng dụng di động Đặt chỗ của Microsoft vẫn nằm trong việc phát triển và sẽ được phát hành trong các trường khác nhau trong những tháng sắp tới.

Bài viết này sẽ được cập nhật khi các ứng dụng được triển khai trong nhiều quốc gia/khu vực.

Đặt chỗ ứng dụng cho iOS

Ứng dụng Đặt chỗ cho iOS sẵn dùng trong tất cả các khu vực và các quốc gia đó Apple hỗ trợ. Bạn có thể tải xuống ứng dụng từ iTunes App Store.

Nếu bạn dùng iPad làm point-of-sale hệ thống của bạn hoặc dùng nó trong dạng xem ngang, đặt trang bây giờ sẽ xoay để cung cấp cho bạn linh hoạt hơn khi bạn sử dụng ứng dụng đặt chỗ.

Đặt chỗ ứng dụng cho Android (Hoa Kỳ và Canada)

Ứng dụng Đặt chỗ cho Android là cho phép tải xuống từ Google Play Store Google Play Store dành cho Office 365 Business Premium tổ chức trong Hoa Kỳ và Canada.

Chế độ chỉ xem trong ứng dụng di động đặt chỗ

Bây giờ bạn có thể dùng chế độ chỉ xem trong ứng dụng đặt chỗ bất kỳ ai có đặt giấy phép đã được thêm vào đăng ký lịch có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng di động đặt chỗ để xem riêng của họ và lịch biểu của đồng nghiệp của họ, đặt chi tiết, và thông tin doanh nghiệp. Một nhân viên hoặc người dùng có quyền truy nhập chỉ xem không thể thay đổi hoặc sửa bất kỳ điều gì và không có quyền truy nhập vào danh sách khách hàng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×