Lấy ứng dụng Microsoft đặt chỗ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tháng ba 2016

Ứng dụng Đặt chỗ cho thiết bị iOS và là sẵn dùng trong tất cả các khu vực và các quốc gia Apple hỗ trợ.

Tháng hai 2016

Ứng dụng di động Đặt chỗ của Microsoft vẫn nằm trong việc phát triển và sẽ được phát hành qua thị trường khác nhau trong những tháng sắp tới.

Bài viết này sẽ được cập nhật khi các ứng dụng được triển khai trong nhiều quốc gia/khu vực.

Đặt chỗ ứng dụng cho iOS

Ứng dụng Đặt chỗ cho iOS sẵn dùng trong tất cả các khu vực và các quốc gia đó Apple hỗ trợ. Bạn có thể tải xuống ứng dụng từ App Store iTunes.

Đặt chỗ ứng dụng cho Android (Hoa Kỳ và Canada)

Ứng dụng Đặt chỗcho Android là cho phép tải xuống từ Google Play Store Google Play Store cho Office 365 Business Premium tổ chức trong Hoa Kỳ và Canada.

Đăng ký trong chương trình Beta

Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản beta của ứng dụng Đặt chỗ , bạn có thể Bấm vào đây để trở thành người thử nghiệm một. Như với bất kỳ phần mềm không phải bản cuối cùng, bạn có thể gặp lỗi và các vấn đề chúng tôi vẫn đang khắc phục một số.

Sau khi đăng ký là một người thử nghiệm, bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng Đặt chỗ từ cửa hàng Google Play. Bấm vào đây để xem danh sách ứng dụng Đặt chỗ . Bấm vào nút cài đặt.

Lưu ý: Có thể mất tối đa 20 phút cho nút cài đặt để hiển thị sau khi bạn đã đăng ký để trở thành người thử nghiệm một.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×