Lưu và làm mới các tài liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng đồng tác giả mới trong Microsoft Office 2010 giúp cho nhiều người dùng để làm việc productively trên cùng một tài liệu mà không xâm nhập trên một khác làm việc hoặc khóa nhau.

Bạn có thể dùng chức năng đồng tác giả mới này trong tài liệu Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010 và Microsoft OneNote 2010 trên SharePoint Server 2010.  Tính năng đồng tác giả mới cũng được hỗ trợ trong Excel Web App và OneNote Web App.

Khi bạn làm việc trên các tệp được lưu trữ trên một máy chủ được hỗ trợ, bấm lưu sẽ thực hiện các thao tác sau:

  • Lưu bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện tệp trên máy chủ

  • Cập nhật tệp bạn đang xem có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi các tác giả khác

  • Lưu trữ phiên bản trước đó

Để so sánh phiên bản hiện tại với các phiên bản trước của tài liệu, bấm tab tệp , bấm thông tin, sau đó bấm Phiên bản được lưu trữ tài liệu. Bạn có thể dùng tính năng so sánh trên tab xem lại để so sánh phiên bản đó với phiên bản hiện tại của tài liệu.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×