Lưu thiết kế bản chiếu (chủ đề) dưới dạng mẫu

Lưu thiết kế bản chiếu (chủ đề) dưới dạng mẫu

Nếu bạn tạo thiết kế bản chiếu (chủ đề) và bạn muốn lưu nó dưới dạng mẫu (tệp .potx), chỉ cần làm như sau:

  1. Mở bản trình bày có chứa thiết kế bản chiếu (chủ đề) mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

  2. Tệp > Lưu Như.

  3. Trong hộp thoại Lưu Như, trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

  4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm vào Mẫu PowerPoint, rồi bấm Lưu.

    Lưu ý: Trong PowerPoint, các chủ đề không giống như mẫu. Chủ đề được tạo thành từ màu, phông và hiệu ứng gắn kết chặt chẽ với chủ đề đó, chẳng hạn như đổ bóng hoặc phản chiếu - tất cả những thứ này đã được sắp xếp trong thiết kế bản chiếu. Mẫu bao gồm chủ đề nhưng còn chứa cả hướng dẫn trong các chỗ dành sẵn để gợi ý nên chèn đối tượng gì và kiểu thông tin nào mà người dùng có thể muốn đưa vào mẫu.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×