Lưu thiết kế bản chiếu (chủ đề) dưới dạng mẫu

Lưu thiết kế bản chiếu (chủ đề) dưới dạng mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn tạo thiết kế bản chiếu (chủ đề) và bạn muốn lưu nó dưới dạng mẫu (tệp .potx), chỉ cần làm như sau:

  1. Mở bản trình bày có chứa thiết kế bản chiếu (chủ đề) mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

  2. Chọn Tệp > Lưu Như.

  3. Duyệt đến C:\Users\<your username>\Documents\Custom mẫu Office.

  4. Trong hộp thoại Lưu Như, trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

  5. Trong danh sách lưu dưới dạng , chọn Mẫu PowerPoint, sau đó bấm lưu.

Sử dụng mẫu mới của bạn

Để thực hiện sử dụng mẫu của bạn khi bạn tạo bản trình bày mới:

  1. Chọn Tệp > Mới.

  2. Chọn tùy chỉnh > Mẫu Office tùy chỉnh để tìm mẫu của bạn.

  3. Chọn mẫu của bạn, sau đó bấm tạo.

Chủ đề so với mẫu

Chủ đề là khác với mẫu trong PowerPoint:

  • Mộtchủ đề là thiết kế bản chiếu, thực hiện của gắn kết màu, phông và hiệu ứng như bóng đổ hoặc phản chiếu.

  • Mẫu bao gồm một chủ đề, nhưng cũng chứa các chỉ dẫn trong chỗ dành sẵn cho thấy những gì để chèn và những loại thông tin người dùng mẫu có thể muốn bao gồm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×