Lưu thư trong nhóm

Để lưu thư, hãy bấm lưu tin nhắn Nút lưu tin nhắn ở bên phải văn bản.

Thư đã lưu

Để xem danh sách các thư đã lưu của bạn, hãy bấm vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của ứng dụng, sau đó chọn đã lưu. Hoặc chỉ cần nhập /Saved trong hộp lệnh ở phía trên cùng của màn hình.

Menu ảnh hồ sơ với đã chọn đã lưu

Lưu ý: Ngay bây giờ, không có cách nào để tạo tác vụ, danh sách việc cần làm hoặc lời nhắc trong nhóm. Đừng lo, Tuy nhiên, sẽ sớm xảy ra.

Để lưu thư trong kênh, hãy gõ nhẹ Thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác Chọn để xem các lựa chọn khác lưu.

Để lưu tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ, rồi chọn lưu.

Để xem thư đã lưu của bạn, hãy gõ nhẹ thêm Nút Xem thêm Nút Xem thêm đã lưu.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×