Lưu tệp

Bạn có thể lưu tệp vào thư mục trên ổ đĩa cứng, vị trí mạng, đám mây, DVD, máy tính, ổ đĩa flash hoặc lưu dưới dạng một định dạng tệp khác, chẳng hạn như RTF, CSV hoặc PDF. Mặc dù bạn phải xác định vị trí đích nhưng một khi thư mục đích khác với thư mục mặc định thì quá trình lưu đều giống nhau bất kể bạn chọn vị trí nào.

Theo mặc định, các chương trình Office lưu tệp trong thư mục làm việc mặc định. Để lưu bản sao vào một vị trí khác, hãy bấm vào một thư mục khác trong danh sách thư mục.

Quan trọng: Ngay cả khi đã bật tính năng Tự Phục hồi, bạn cũng nên thường xuyên lưu tệp trong khi làm việc để tránh mất dữ liệu do mất điện bất ngờ hoặc các sự cố khác.

Lưu tệp

 1. Nhấn CTRL+S hoặc bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Lưu.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào biểu tượng Lưu [Chưa có tên] trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Bạn phải nhập tên cho tệp nếu bạn lưu tệp lần đầu tiên.

Bạn có thể lưu bản sao dưới dạng tệp mới hoặc theo một định dạng khác hay vào một vị trí khác trong Office 2016.

Lưu bản sao dưới dạng tệp mới (Lưu Như)

Mẹo: Nếu bạn định tạo một tệp mới, dựa trên một tệp hiện có nhưng chỉ muốn các thay đổi của mình được lưu trong tệp mới, bạn nên thực hiện quy trình Lưu một Bản sao trước; rồi mới thực hiện thay đổi. Như vậy, tệp gốc của bạn sẽ không hề thay đổi và tất cả những gì bạn chỉnh sửa sẽ có trong bản sao mới.

 1. Nhấn F12 hoặc bấm Tệp > Lưu Bản sao.

 2. Theo mặc định, Office sẽ lưu bản sao trong cùng một vị trí với bản gốc. Nếu bạn muốn lưu bản sao mới ở một vị trí khác thì hãy chọn ở bước này. Nếu bạn vẫn muốn lưu ở vị trí hiện có thì tiếp tục đến bước 3.

 3. Đặt tên cho bản sao mới và bấm vào Lưu.

Tệp gốc của bạn sẽ đóng và bây giờ bạn sẽ làm việc trên bản sao mới mà bạn vừa tạo.

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên tạo tệp mới dựa trên tệp hiện có, bạn có thể muốn sử dụng mẫu để giúp quy trình dễ dàng và an toàn hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo mẫu.

Chọn một vị trí khác để lưu tệp

Trong quá trình Lưu hoặc Lưu Bản sao được mô tả bên trên, bạn có thể chọn một vị trí khác để lưu tệp của mình.

 1. Chọn vị trí đám mây, web site hoặc thiết bị mà bạn muốn lưu tệp.

  Vị trí

  Mô tả

  Site – [Tên Công ty Bạn]

  Thư viện tài liệu SharePoint hoặc Nhóm Office 365

  OneDrive – [Tên Công ty Bạn]

  OneDrive for Business

  OneDrive - Cá nhân

  OneDrive dành cho người dùng thông qua tài khoản Microsoft

  PC Này

  Thiết bị cục bộ của bạn, bao gồm mọi ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa flash được kết nối

  Duyệt

  Mở File Explorer để bạn có thể dẫn hướng đến vị trí bất kỳ trên máy tính của mình.

 2. Chọn một thư mục từ danh sách Thư mục Gần đây hoặc bấm vào Duyệt nếu bạn không thấy vị trí bạn muốn được liệt kê ở đó.

 3. Xác nhận tên tệp bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Lưu.

Lưu dưới định dạng khác hoặc cũ hơn

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ: có thể bạn muốn lưu tài liệu Word 2016 của mình dưới dạng Tệp Văn bản Có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của mình dưới dạng tệp Giá trị Được phân tách bằng Dấu phẩy (CSV).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm vào Văn bản có Định dạng (.rtf), Word 97-2003 (.doc), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (.pdf) hay XPS (.xps), hãy xem Lưu dưới dạng PDF hay Lưu dưới dạng XPS.

 6. Bấm vào Lưu.

Để biết thông tin về cách lưu các tệp Microsoft Access 2010 .ACCDB theo định dạng .MDB cũ hơn, hãy xem mục Lưu cơ sở dữ liệu Access 2010 theo định dạng tệp cũ hơn.

Lưu dưới dạng bản sao hoặc lưu vào vị trí khác trong Office 2013.

 1. Chọn vị trí đám mây, web site hoặc thiết bị mà bạn muốn lưu tệp.

  Vị trí

  Mô tả

  Site – [Tên Công ty Bạn]

  SharePoint Server 2013 hoặc thư viện tài liệu cũ hơn

  OneDrive – [Tên Công ty Bạn]

  OneDrive for Business

  OneDrive - Cá nhân

  OneDrive dành cho khách hàng thông qua tài khoản Microsoft của bạn

  Các vị trí web khác

  Bất cứ website nào khác mà bạn có quyền truy nhập lưu trữ tệp.

  Máy tính

  Thiết bị cục bộ của bạn

 2. Chọn một thư mục từ danh sách Thư mục Gần đây hoặc bấm vào Duyệt nếu bạn không thấy vị trí bạn muốn được liệt kê ở đó.

 3. Xác nhận tên tệp bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Lưu.

Khi sử dụng hộp thoại Lưu Như, bạn còn có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách dùng ngăn Dẫn hướng.

Hộp thoại Lưu dưới Dạng của Windows Vista và Windows 7

 1. Để chọn thư mục hay nhập đường dẫn đến thư mục, hãy sử dụng Thanh Địa chỉ.

 2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

 3. Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Lưu Như để đổi tên tệp hoặc thay đổi vị trí bạn lưu tệp bằng cách bấm vào thư mục khác.

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ: có thể bạn muốn lưu tài liệu Word 2016 của mình dưới dạng Tệp Văn bản Có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của mình dưới dạng tệp Giá trị Được phân tách bằng Dấu phẩy (CSV).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm Văn bản có Định dạng (.rtf), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (.pdf) hay XPS (.xps), hãy xem Lưu dưới dạng PDF hay Lưu dưới dạng XPS.

 6. Bấm vào Lưu.

Nếu bạn đang sử dụng Office 2010, bạn có thể lưu tệp thành phiên bản trước của Office bằng cách chọn phiên bản trong danh sách Lưu dưới dạng trong hộp thoại Lưu Như. Ví dụ: bạn có thể lưu tài liệu Word 2010 (.docx) dưới dạng tài liệu 97-2003 (.doc).

Lưu ý: 

 • Office 2010 tiếp tục sử dụng các định dạng tệp dựa trên XML, chẳng hạn như .docx, .xlsx và .pptx, được giới thiệu trong Bản phát hành Office 2007. Do đó, tệp được tạo trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010 có thể mở được trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 mà không cần phần bổ trợ đặc biệt hay bị mất chức năng. Để biết thêm thông tin, xem mục Mở Định dạng XML và phần mở rộng tên tệp.

 • Để biết thêm thông tin về tính tương thích giữa các tệp từ các bản phát hành khác nhau, hãy xem mục Sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích.

Để biết thông tin về cách lưu các tệp Microsoft Access 2010 .ACCDB theo định dạng .MDB cũ hơn, hãy xem mục Lưu cơ sở dữ liệu Access 2010 theo định dạng tệp cũ hơn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 4. Bấm vào Lưu.

Khi sử dụng hộp thoại Lưu Như, bạn còn có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách dùng ngăn Dẫn hướng.

Hộp thoại Lưu dưới Dạng của Windows Vista và Windows 7

 1. Để chọn thư mục hay nhập đường dẫn đến thư mục, hãy sử dụng Thanh Địa chỉ.

 2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

 3. Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Lưu Như để đổi tên tệp hoặc thay đổi vị trí bạn lưu tệp bằng cách bấm vào thư mục khác.

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ: có thể bạn muốn lưu tài liệu Word 2016 của mình dưới dạng Tệp Văn bản Có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của mình dưới dạng tệp Giá trị Được phân tách bằng Dấu phẩy (CSV).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm Văn bản có Định dạng (.rtf), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (.pdf) hay XPS (.xps), hãy xem Lưu dưới dạng PDF hay Lưu dưới dạng XPS.

 6. Bấm vào Lưu.

Nếu bạn đang sử dụng Office 2010, bạn có thể lưu tệp thành phiên bản trước của Office bằng cách chọn phiên bản trong danh sách Lưu dưới dạng trong hộp thoại Lưu Như. Ví dụ: bạn có thể lưu tài liệu Word 2010 (.docx) dưới dạng tài liệu 97-2003 (.doc).

Lưu ý: 

 • Office 2010 tiếp tục sử dụng các định dạng tệp dựa trên XML, chẳng hạn như .docx, .xlsx và .pptx, được giới thiệu trong Bản phát hành Office 2007. Do đó, tệp được tạo trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010 có thể mở được trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 mà không cần phần bổ trợ đặc biệt hay bị mất chức năng. Để biết thêm thông tin, xem mục Mở Định dạng XML và phần mở rộng tên tệp.

 • Để biết thêm thông tin về tính tương thích giữa các tệp từ các bản phát hành khác nhau, hãy xem mục Sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích.

Để biết thông tin về cách lưu các tệp Microsoft Access 2010 .ACCDB theo định dạng .MDB cũ hơn, hãy xem mục Lưu cơ sở dữ liệu Access 2010 theo định dạng tệp cũ hơn.

Theo mặc định, các chương trình Microsoft Office lưu tệp trong một thư mục làm việc mặc định. Để lưu bản sao vào một vị trí khác, hãy bấm vào một thư mục khác trong danh sách thư mục. 

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu hoặc nhấn CTRL+S.

  Quan trọng: Nếu bạn không thấy Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , hãy bấm vào Lưu trên menu Tệp.

 2. Nếu bạn lưu tệp lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên tệp.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Lưu Như để đổi tên tệp hoặc thay đổi vị trí bạn lưu tệp.

Hộp thoại Lưu Như trong Windows 7 và Windows Vista

Bạn còn có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách sử dụng ngăn Dẫn hướng. hộp thoại lưu như trong windows vista

1. Để chọn thư mục hoặc nhập đường dẫn đến thư mục, hãy sử dụng thanh Địa chỉ.

2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

3. Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên này.

Hộp thoại Lưu Dưới dạng trong Microsoft Windows XP

Bạn cũng có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách sử dụng danh sách Lưu trong hoặc các vị trí đã lưu trong thanh Vị trí của Tôi. Hộp thoại Lưu Như

1. Để chọn thư mục, hãy sử dụng danh sách Lưu trong.

2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng thanh Vị trí của Tôi.

3. Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên này.

Để lưu bản sao của tệp, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu Như hoặc nhấn CTRL+S.

  Quan trọng: Nếu bạn không thấy Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , hãy bấm vào Lưu Như trên menu Tệp.

 2. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 3. Bấm vào Lưu.

Để lưu bản sao vào thư mục khác, hãy làm theo các bước ở trên nhưng hãy bấm vào một ổ đĩa khác trong danh sách Lưu trong hoặc một thư mục khác trong danh sách thư mục. Để lưu tệp vào thư mục mới, hãy bấm vào Tạo Thư mục Mới Hình ảnh nút .

Nếu bạn đang sử dụng Bản phát hành Office 2007, bạn có thể chia sẻ tệp của mình với những người sử dụng phiên bản cũ hơn của Microsoft Office bằng cách lưu tệp của bạn theo định dạng tệp 97-2003. Ví dụ: bạn có thể lưu tài liệu Microsoft Office Word 2007 của mình (.docx) dưới dạng tài liệu 97-2003 (.doc).

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu Như.

  Quan trọng: Nếu bạn không thấy Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , hãy bấm vào Lưu Như trên menu Tệp.

  Phím tắt  Để mở hộp thoại Lưu Như, nhấn ALT, F, A.

 2. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm Văn bản có Định dạng (.rtf), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

 4. Bấm vào Lưu.

Để tìm hiểu thêm về cách lưu tệp dưới dạng PDF, hãy xem mục Lưu dưới dạng PDF; để tìm hiểu về cách lưu tệp dưới dạng XPS, hãy xem mục Lưu tệp ở định dạng XPS.

Tính năng Tự Phục hồi không thay thế việc thường xuyên lưu tệp của bạn. Nếu bạn chọn không lưu tệp phục hồi sau khi mở, tệp đó sẽ bị xóa và những thay đổi chưa lưu của bạn sẽ bị mất. Nếu bạn lưu tệp phục hồi, tệp đó sẽ thay thế tệp gốc (trừ khi bạn chỉ định tên tệp mới). Bạn càng lưu tệp thường xuyên thì càng có thể phục hồi nhiều thông tin nếu xảy ra mất điện hoặc sự cố khác khi tệp đang mở.

Tham khảo quy trình tương ứng với sản phẩm Office 2007 mà bạn đang sử dụng.

Word 2007

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào Lưu.

 3. Chọn hộp kiểm Lưu thông tin Tự Phục hồi mỗi.

 4. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

Excel 2007

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Lưu.

 3. Chọn hộp kiểm Lưu thông tin Tự Phục hồi mỗi.

 4. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

InfoPath 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Nâng cao.

 2. Chọn hộp kiểm Khi điền biểu mẫu, hãy lưu thông tin Tự Phục hồi mỗi.

 3. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

PowerPoint 2007

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Lưu.

 3. Chọn hộp kiểm Lưu thông tin Tự Phục hồi mỗi.

 4. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

Project 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Nâng cao.

 2. Chọn hộp kiểm Lưu mỗi.

 3. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

Publisher 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Nâng cao.

 2. Chọn hộp kiểm Lưu thông tin Tự Phục hồi mỗi.

 3. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

Visio 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Lưu/Mở.

 2. Chọn hộp kiểm Lưu thông tin Tự Phục hồi mỗi.

 3. Trong hộp phút, nhập hoặc chọn số để xác định tần suất bạn muốn lưu tệp.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này được Ben cập nhật vào 08/01/2019 nhờ có nhận xét của bạn. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không thấy bài viết hữu ích, vui lòng sử dụng các điều khiển phản hồi bên dưới để cho chúng tôi biết cách mình có thể cải thiện.

Xem thêm

Lưu tự động là gì?

Đặt thư mục làm việc mặc định

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×