Lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn thường xuyên dùng cùng một bố trí hoặc dữ liệu trong một sổ làm việc, hãy lưu nó làm mẫu để bạn có thể dùng mẫu này để tạo thêm sổ làm việc thay vì phải làm lại từ đầu.

Bạn có thể dùng một trong các mẫu của riêng bạn để tạo một sổ làm việc mới, hoặc bạn có thể dùng một trong nhiều mẫu được xác định trước, bạn có thể tải xuống từ Microsoft Office Online.

Lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu

 1. Nếu bạn đang lưu sổ làm việc vào mẫu lần đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách đặt vị trí mẫu cá nhân mặc định:

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm Lưu rồi bên dưới Lưu sổ làm việc, hãy nhập đường dẫn đến vị trí mẫu cá nhân trong hộp Vị trí mẫu cá nhân mặc định.

   Đường dẫn này thông thường là: C:\Users\[UserName]\Documents\Custom mẫu Office.

   Các tùy chọn bạn có thể thiết đặt để lưu sổ làm việc

  3. Bấm OK.

   Ngay sau khi đặt tùy chọn này, tất cả mẫu tùy chỉnh bạn lưu vào thư mục Mẫu của Tôi sẽ tự động xuất hiện bên dưới mục Cá nhân trên trang Mới (Tệp > Mới).

 2. Mở sổ làm việc bạn muốn dùng làm mẫu.

 3. Bấm Tệp > Xuất.

 4. Bên dưới Xuất, hãy bấm Thay đổi Kiểu Tệp.

 5. Trong hộp Kiểu Tệp Sổ làm việc, hãy bấm đúp vào Mẫu.

 6. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho mẫu này.

 7. Hãy bấm Lưu rồi đóng mẫu đó lại.

Tạo một sổ làm việc dựa trên mẫu

Với mẫu bạn đã tạo ở trên, bạn có thể tạo một sổ làm việc mới. Phần này cho bạn biết cách thực hiện điều đó.

Lưu ý: Luân phiên, bạn có thể duyệt mẫu trực tuyến khác nhau trong Excel và dùng chúng thay vào đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem tải xuống mẫu miễn phí, dựng sẵn.

 1. Bấm Tệp > Mới.

 2. Bấm vào Cá nhân.

  Vị trí các mẫu cá nhân

 3. Hãy bấm đúp vào mẫu bạn vừa tạo ra.

  Excel sẽ tạo ra một sổ làm việc mới dựa trên mẫu của bạn.

Lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn dùng làm mẫu.

 2. Bấm tệp, sau đó bấm Lưu dưới dạng

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho mẫu này.

 4. Trong hộp Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu Excel hoặc bấm Mẫu Excel Cho phép Marcro nếu sổ làm việc có chứa macro bạn muốn sẵn dùng trong mẫu.

 5. Bấm Lưu.

  Mẫu sẽ tự động được đặt trong thư mục mẫu để đảm bảo rằng nó sẽ có sẵn khi bạn muốn dùng nó để tạo một sổ làm việc mới.

Mẹo: Bạn có thể sao chép bất kỳ sổ làm việc Excel vào thư mục mẫu, sau đó bạn có thể sử dụng sổ làm việc dưới dạng mẫu mà không lưu tệp theo định dạng tệp mẫu (.xltx hoặc .xltm). Windows Vista, thư mục mẫu thường là C:\Users\ < tên của bạn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Microsoft Windows XP, thư mục mẫu thường là C:\Documents và settings\ \Local < tên của bạn > \Application Data\Microsoft\Templates.

Dùng mẫu để tạo một sổ làm việc mới

 1. Bấm tệp và sau đó bấm mới.

 2. Bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo sổ làm việc trên một mẫu được dùng gần đây, bấm Mẫu gần đâyvà sau đó bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn dùng.

  • Để tạo sổ làm việc trên một mẫu đã cài đặt, hãy bấm mẫu và sau đó bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn dùng.

  • Để tạo sổ làm việc trên một mẫu mà bạn đã tạo, bấm mẫu của tôi, và sau đó trên tab Mẫu cá nhân , bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn dùng.

  • Để tạo sổ làm việc trên sổ làm việc khác, bấm mới từ hiện, và sau đó bấm đúp vào sổ làm việc mà bạn muốn dùng.

Mẹo: Khi bạn đang kết nối Internet, bạn cũng có thể truy nhập các mẫu sẵn dùng từ Office.com. Bên dưới Mẫu của Office.Com, hãy bấm một thể loại mẫu, và sau đó dưới thể loại đó, bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn tải xuống. Nếu mẫu mà bạn muốn tải xuống một thành viên của Microsoft Office.com Community cung cấp, bạn phải bấm tôi chấp nhận để chấp nhận thỏa thuận cấp phép cho điều khoản sử dụng cộng đồng mẫu trước khi bạn có thể tải xuống mẫu đó.

Lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn dùng làm mẫu.

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho mẫu này.

 4. Trong hộp Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu Excel hoặc bấm Mẫu Excel Cho phép Marcro nếu sổ làm việc có chứa macro bạn muốn sẵn dùng trong mẫu.

 5. Bấm Lưu.

  Mẫu sẽ tự động được đặt trong thư mục mẫu để đảm bảo rằng nó sẽ có sẵn khi bạn muốn dùng nó để tạo một sổ làm việc mới.

Mẹo: Bạn có thể sao chép bất kỳ sổ làm việc Excel vào thư mục mẫu, sau đó bạn có thể sử dụng sổ làm việc dưới dạng mẫu mà không lưu tệp theo định dạng tệp mẫu (.xltx hoặc .xltm). Windows Vista, thư mục mẫu thường là C:\Users\ < tên của bạn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Microsoft Windows XP, thư mục mẫu thường là C:\Documents và settings\ \Local < tên của bạn > \Application Data\Microsoft\Templates.

Dùng mẫu để tạo một sổ làm việc mới

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mới.

 2. Bên dưới mẫu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo sổ làm việc trên một mẫu được dùng gần đây, bấm trống và gần đâyvà sau đó bên dưới Gần đây sử dụng mẫu, bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn dùng.

  • Để tạo sổ làm việc trên một mẫu đã cài đặt, bấm Mẫu đã cài đặtvà sau đó bên dưới Mẫu đã cài đặt, bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn dùng.

  • Để tạo sổ làm việc trên một mẫu mà bạn đã tạo, bấm mẫu của tôi, và sau đó trên tab Mẫu của tôi , bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn dùng.

  • Để tạo sổ làm việc trên sổ làm việc khác, bấm mới từ hiện, và sau đó bấm đúp vào sổ làm việc mà bạn muốn dùng.

Mẹo: Khi bạn đang kết nối Internet, bạn cũng có thể truy nhập các mẫu sẵn dùng từ Office Online. Bên dưới Microsoft Office Online, bấm một thể loại mẫu, và sau đó dưới thể loại đó, bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn tải xuống. Nếu mẫu mà bạn muốn tải xuống có được cung cấp một thành viên của cộng đồng trực tuyến Microsoft Office, bạn phải bấm tôi chấp nhận để chấp nhận thỏa thuận cấp phép cho điều khoản sử dụng cộng đồng mẫu trước khi bạn có thể tải xuống mẫu đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×