Lưu một trang trong ấn phẩm của bạn dưới dạng một đĩa mở RỘNG tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể muốn tạo một hình ảnh của một trang trong ấn phẩm mà bạn có thể chèn trong ấn phẩm hoặc tài liệu khác. Bạn có thể làm điều này bằng cách lưu trang dưới dạng tệp đóng gói PostScript (đĩa mở RỘNG). Để lưu một đĩa mở RỘNG tệp, bạn cần phải sử dụng một màu PostScripttrình điều khiển máy in.

Nếu bạn không có máy in PostScript màu, bạn có thể thiết lập PS màu chung cho in ấn thương mại điểu khiển máy in. Để biết thêm thông tin, hãy xem cài đặt PS màu chung cho in ấn thương mại điểu khiển máy in.

 1. Trên menu tệp , bấm in, sau đó bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 2. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn Chung màu PS để in thương mại.

 3. Chọn hộp kiểm in ra tệp .

 4. Bấm thuộc tính, sau đó bấm nâng cao.

 5. Dưới máy in tên thiết đặt tài liệu nâng cao, bung rộng Tùy chọn tài liệu, và sau đó bung rộng PostScript tùy chọn.

 6. Trong danh sách PostScript đầu ra tùy chọn , chọn Đóng gói PostScript (đĩa mở RỘNG), sau đó bấm OK hai lần để trở về hộp thoại in .

 7. Bên dưới phạm vi trang, bấm trang, sau đó nhập số trang cho trang duy nhất mà bạn muốn lưu dưới dạng một đĩa mở RỘNG tệp.

 8. Trên tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab đứt .

 9. Trong danh sách in màu dưới dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Tổng hợp RGB để lưu một tệp PostScript phức hợp sẽ được in để máy in màu trên máy tính.

  • Bấm Sắc độ xám phức hợp để lưu tệp PostScript phức hợp mà sẽ được in để máy in đen trắng.

  • Bấm Tổng hợp CMYK để lưu tệp PostScript phức hợp mà có thể được sử dụng trong chương trình bẫy hoặc áp dụng trang bên thứ ba, hoặc in với một CMYK soát lỗi thiết bị.

 10. Bấm OK.

 11. Trong hộp thoại in , bấm in.

 12. Trong hộp thoại in ra tệp , chọn một vị trí để lưu tệp đĩa mở RỘNG để, và sau đó nhập tên cho tệp của bạn. Hãy bảo đảm sử dụng phần mở rộng tên tệp .eps.

 13. Bấm Lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×