Lưu một thư mời workspace dưới dạng tệp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu thư mời thành một tệp là một lựa chọn thay thế linh hoạt cho cách mời mọi người một không gian làm việc Groove. Người được mời chỉ cần mở tệp thư mời để chấp nhận và nhận workspace. Ví dụ, với một thư mời đã lưu tệp bạn có thể:

 • Gửi dưới dạng phần đính kèm email cho cá nhân hoặc nhóm.

 • Sao chép nó vào một đĩa và cung cấp để mọi người đã chọn. Luôn này, thư mời tệp có thể đóng vai trò như một lời mời sao lưu.

 • Đăng tải tệp trên một máy chủ tệp để cho phép bất kỳ ai có quyền truy nhập mạng thích hợp để chấp nhận thư mời.

 • Đặt ảnh vào công cụ tài liệu trong workspace khác.

 • Đăng tải tệp vào một trang Web để cho phép bất kỳ ai có quyền truy nhập trang tải xuống thư mời và gia nhập vào workspace.

Lưu ý: Nếu bạn gửi mọi người một tệp thư mời workspace, workspace có thể được gửi cho họ chỉ từ máy tính mà đã được tạo ra tệp thư mời. Kết quả, workspace sẽ không được gửi đến những khách mời, trừ khi bạn đang hiện đang trực tuyến, hoặc cho đến khi lần sau khi bạn truy nhập trực tuyến.

Để lưu một thư mời workspace thành:

 1. Đi vào không gian làm việc.

 2. Bấm vào tab Workspace , bấm Mời thành viên, sau đó bấm Mời lưu dưới dạng tệp...

 3. Bấm duyệt để chọn một vị trí để lưu tệp thư mời hoặc nhập đường dẫn vào hộp tên tệp.

 4. Chọn vai trò để gán với thư mời.

  Bạn có thể gán các vai trò chỉ có một tệp thư mời. Nếu bạn là người quản lý trong workspace công, bạn có thể tăng cấp vai trò của thành viên sau khi họ gia nhập vào workspace. Tuy nhiên, bạn không thể giáng cấp các vai trò thành viên sau này.

 5. Nếu bạn muốn để yêu cầu xác nhận người nhận chấp nhận Workspace, hãy bấm yêu cầu xác nhận chấp nhận.

  Tính năng này rất hữu ích cho mục đích bảo mật. Nó cung cấp cho bạn cơ hội để xác nhận căn cước của từng người nhận trước khi bạn gửi workspace.

 6. Bấm OK.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×