Lưu một tệp vào thư viện SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dễ dàng lưu các tệp Microsoft Office 2010 trực tiếp lên thư viện Microsoft SharePoint từ trong tệp của bạn, hoặc vào một không gian làm việc SharePoint sẽ được đồng bộ hóa sau này.

Thư viện SharePoint là vị trí trên một site SharePoint nơi bạn có thể lưu trữ và quản lý các tệp bạn chia sẻ với thành viên nhóm. Sau khi bạn thêm tệp vào thư viện, những người khác có thể đọc và sửa, tùy thuộc vào các quyền của họ.

Một không gian làm việc SharePoint là một bản sao của trang SharePoint, hoặc các phần bạn có tải xuống máy tính của bạn để bạn có thể dùng nó ngoại tuyến. Đồng bộ hóa Workspace của bạn với trang SharePoint cho phép bạn tải lên tài liệu bạn đã làm việc với chế độ ngoại tuyến, cũng như tải xuống tệp đồng nghiệp của bạn đã cập nhật. Để tìm hiểu thêm về không gian làm việc SharePoint và các công cụ để chia sẻ tệp, hãy xem Tìm hiểu thêm về Workspace trong SharePoint Workspace 2010.

Trong bài viết này

Lưu tệp vào thư viện SharePoint

Lưu tệp vào một không gian làm việc SharePoint

Nối kết liên quan

Lưu tệp vào thư viện SharePoint

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2010 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

Hãy làm theo các bước này để lưu cơ sở dữ liệu Access 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm lưu & phát hành, sau đó bấm Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng hoặc Đối tượng lưu như.

 3. Dưới nâng cao, chọn SharePoint, sau đó bấm Lưu như.

  1. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, và bấm lưu.

   Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

Excel

Hãy làm theo các bước này để lưu một bảng tính Excel 2010 hoặc sổ làm việc lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu & Gửi, rồi bấm Lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

InfoPath

Hãy làm theo các bước này để lưu một biểu mẫu InfoPath 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu & Gửi, rồi bấm Lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

OneNote

Hãy làm theo các bước này để lưu trang OneNote 2010, phần hoặc sổ ghi chép lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Dưới lưu hiện tại, hãy chọn có lưu một trang, phần hoặc sổ ghi chép.

 4. Chọn định dạng bạn muốn lưu trong, sau đó bấm Lưu như.

 5. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, sau đó bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

Outlook

Hãy làm theo các bước này để lưu mục Outlook 2010 vào một thư viện SharePoint:

 1. Chọn hoặc mở mục bạn muốn lưu.

 2. Bấm tab Tệp.

 3. Bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, sau đó bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

PowerPoint

Hãy làm theo các bước này để lưu bản trình bày PowerPoint 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu & Gửi, rồi bấm Lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu như , bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

Project

Hãy làm theo các bước này để lưu dự án Project 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu & Gửi, rồi bấm Lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

Publisher

Hãy làm theo các bước này để lưu Ấn phẩm Publisher 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, sau đó bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

Visio

Hãy làm theo các bước này để lưu một Visio 2010 vẽ lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu & Gửi, rồi bấm Lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

  Đầu trang

Word

Hãy làm theo các bước này để lưu tài liệu Word 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu & Gửi, rồi bấm Lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu Như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu trang

Lưu tệp vào một không gian làm việc SharePoint

Bạn có thể thêm tài liệu vào thư viện SharePoint trong SharePoint Workspace bạn đã đồng bộ từ một site SharePoint với máy tính của bạn. Các tài liệu này sẽ được tự động đồng bộ vào SharePoint site lần sau khi bạn được kết nối với máy chủ.

Hãy làm theo các bước sau để thêm tài liệu mới hoặc hiện có vào một thư viện SharePoint trong SharePoint workspace.

 1. Mở không gian làm việc SharePoint.

 2. Chọn thư viện SharePoint mà bạn muốn thêm tài liệu mới hoặc hiện có.

 3. Để thêm một tài liệu mới, bấm tab trang đầu , bấm Tài liệu mới, sau đó bấm loại tài liệu bạn muốn.

 4. Để thêm một tài liệu từ hệ thống tệp của bạn, bấm tab trang đầu , bấm Thêm tài liệu, chọn tài liệu bạn muốn, sau đó bấm mở.

Để tìm hiểu thêm về không gian làm việc SharePoint, hãy xem đồng bộ hóa nội dung trong SharePoint workspace.

Nối kết liên quan

Tùy chỉnh danh sách gần đây viếng thăm chỗ

Lưu tệp

Trung tâm tải lên của Microsoft Office 2010

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×