Lưu một nhiệm vụ dưới dạng bản nháp trong Microsoft Teams

Lưu một nhiệm vụ dưới dạng bản nháp trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang tạo nhiệm vụ trong Microsoft Teams, bạn có thể không sẵn sàng để cho phép học viên của bạn, hãy xem làm việc sắp tới. Cho dù bạn vẫn cần phải xác định ngày đến hạn hoặc chưa quyết định nếu nhiệm vụ sẽ được ghi, bạn sẽ muốn lưu nhiệm vụ trong trạng thái bản thảo để bạn có thể điền các chi tiết sau này.

Lưu một nhiệm vụ dưới dạng bản nháp

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

 2. Chọn nhiệm vụ mới.

 3. Từ bên trong một nhiệm vụ mà bạn đã tạo, hãy chọn lưu dưới dạng bản thảo.

  • Bản thảo gán xuất hiện bằng hạn ngày trên dạng xem tuần gán. Ngày đến hạn mặc định cho ngày tới ngày kết thúc tiếp.

  • Đồng giáo viên có thể lưu và sửa nhiệm vụ, quá.

  Chọn lưu dưới dạng bản thảo.

Lưu ý: 

 • Nhiệm vụ của bạn sẽ tự động lưu nếu bạn chọn nút quay lại.

 • Nhiệm vụ đã lưu sẽ được dán nhãn như bản thảo trong tab nhiệm vụ .

 • Sửa hoặc gán giao sau này bằng quay trở lại tab nhiệm vụ và chọn thẻ nhiệm vụ.

  Chọn nhiệm vụ từ Pa-nen bên.

Tìm hiểu thêm

Tạo nhiệm vụ

Sửa một nhiệm vụ

Xóa bỏ một nhiệm vụ

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×