Lưu một bản sao của tài liệu Word Online trên điện toán đám mây

Các tài liệu tự động lưu OneDrive trong khi bạn làm việc trong Word Online. Lưu một bản sao của tài liệu trực tuyến có nghĩa là bạn sẽ có thể làm việc trên bản sao trong Word Online.

Khi bạn đang chỉnh sửa tài liệu của mình (trong dạng xem soạn thảo), hãy đi đến tệp > lưu dưới dạng, rồi bấm lưu dưới dạng, rồi lưu một bản sao với tên riêng của nó.

Mẹo: 

  • OneDrive tự động giữ theo dõi của 25 phiên bản trước của tài liệu, vì vậy bạn có thể không muốn lưu trữ nhiều bản sao. Để khôi phục Phiên bản cũ hơn, hãy bấm chuột phải vào tài liệu trên trang OneDrive của bạn, rồi bấm lịch sử Phiên bản.

    Tùy chọn menu lịch sử phiên bản OneDrive

  • Để thay đổi tên tài liệu của bạn một cách nhanh chóng, hãy bấm vào tên của nó trong thanh tiêu đề và nhập tên mới.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×