Lưu liên hệ của bạn dưới dạng tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu liên hệ của bạn dưới dạng tệp cho mục đích tạo khả dụng cho người dùng khác. Ví dụ, bạn có thể gửi một tệp liên hệ được lưu dưới dạng phần đính kèm trong email, đặt nó trong một công cụ tài liệu trong workspace khác hoặc đặt nó trên một máy chủ tệp.

  1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

  2. Bấm tab Định danh.

  3. Bấm lưu liên hệ này dưới dạng tệp.

  4. Hãy làm như sau trong hộp thoại Lưu thông tin liên hệ dưới dạng … :

    • Nhập tên tệp (hoặc chấp nhận mặc định).

    • Chọn một thư mục đích.

    • Bấm Lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×