Lưu hoặc đổi tên tệp trong Office Mobile cho Windows 10

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phiên bản này của Microsoft Office tự động lưu các thay đổi của bạn khi bạn làm việc, vì vậy bạn không bao giờ phải, nhưng bạn cũng có thể lưu bản sao của tệp vào vị trí khác hoặc đổi tên tệp. Đây là cách:

  1. Mở một tệp.

  2. Gõ nhẹ vào menu tệp . Nếu bạn đang dùng Windows phone, gõ nhẹ Menu tệp .

  3. Gõ nhẹ vào lưu, và sau đó gõ nhẹ vào một trong hai đổi tên tệp này hoặc gõ nhẹ vào lưu bản sao của tệp này.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi mặc định vị trí lưu cho tệp của bạn. Gõ nhẹ vào menu tệp . (Trên điện thoại của bạn, gõ nhẹ Menu tệp .) Sau đó gõ nhẹ vào mới và tìm kiếm danh sách thả xuống Hiển thị trong ảnh dưới đây. Gõ nhẹ vào một trong các vị trí khác.

Lưu thay đổi vị trí

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×