Lưu ghi chú trong Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không giống như trong một số ứng dụng khác mà bạn có thể được sử dụng, bạn sẽ không có lệnh lưu trong Microsoft OneNote. Đó là vì theo cách thủ công lưu công việc của bạn trong OneNote không bao giờ cần thiết.

OneNote sẽ tự động liên tục ghi nhớ và lưu những thứ bạn làm — bao gồm nhập, sửa, định dạng, sắp xếp, tìm kiếm và chia sẻ ghi chú của bạn. Bạn một cách an toàn có thể thoát khỏi OneNote ở bất kỳ lúc nào mà không cần trước tiên đóng sổ ghi chép hoặc theo cách thủ công lưu bất kỳ công việc của bạn. OneNote sẽ lưu và truy xuất mọi thứ tự động.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×