Lưu dưới Dạng nằm ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng lưu như trong Word, Excel và PowerPoint đã được thay thế bằng cách Lưu bản sao. Để lưu bản sao của tệp, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu bản sao.

  2. Chọn nơi bạn muốn lưu tệp.

  3. Nhập tên tệp và sau đó gõ nhẹ vào Lưu bản sao.

Quan trọng: Các ứng dụng Office tự động lưu khi bạn làm việc. Để tránh ghi đè tệp gốc của bạn, hãy lưu bản sao trước khi bạn bắt đầu thực hiện thay đổi.

Gõ nhẹ vào Tệp, rồi Sao đôi để lưu tài liệu với tên khác

Lưu tệp mới

Để lưu tệp mới tạo, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào Tệp > Tên.

  2. Trong danh sách vị trí ở bên trái của màn hình, hãy chọn dịch vụ điện toán đám mây của lựa chọn của bạn.

  3. Nhập tên tệp và gõ nhẹ vào Lưu.

-

-

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×