Lưu dưới dạng chỉ đọc

Nếu bạn muốn mọi người xem nhưng không chỉnh sửa tài liệu, hãy chia sẻ tài liệu đó với họ nhưng giới hạn quyền ở dạng chỉ xem. Đây là cách thực hiện:

  1. Trong Word Online, bấm Chia sẻ.

    Nút Chia sẻ

  2. Trong hộp thoại Mời mọi người, trong hộp Đến, hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ tài liệu cho họ.

  3. Bấm vào nối kết Người nhận có thể sửa, sau đó chọn Người nhận chỉ có thể xem.

    Tùy chọn Người nhận chỉ có thể xem trong hộp thoại Mời mọi người

  4. Bấm Chia sẻ.

    Word Online sẽ gửi một nối kết đến người mà bạn muốn chia sẻ tài liệu cho họ.

Mẹo: Nếu bạn muốn có một nối kết mà bạn có thể dán theo cách thủ công vào email hoặc trang web, trong hộp thoại Mời mọi người, hãy bấmNhận nối kết và bên dưới Chọn một tùy chọn, chọn Chỉ xem.

Tùy chọn Chỉ xem trong hộp thoại Nhận nối kết

Lưu ý: Chia sẻ một tài liệu dưới dạng chỉ xem không ngăn cản người khác tải xuống bản sao của tài liệu và thực hiện các thay đổi cho bản sao của họ, nhưng vẫn giữ nguyên tệp gốc của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×