Lưu clip âm thanh hoặc video của bạn dưới dạng một tệp riêng biệt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có một clip âm thanh hoặc video trong bản trình bày PowerPoint mà bạn muốn dùng bên ngoài PowerPoint, bạn có thể làm bằng cách lưu clip như là một tệp riêng biệt đa phương tiện (.mp4 hoặc .m4a).

  1. Bấm chuột phải vào biểu tượng âm thanh hoặc khung video, rồi bấm Lưu đa phương tiện dưới dạng.

    Mẹo:    Đảm bảo ổ có đủ dung lượng lưu đa phương tiện tệp, nếu không bạn sẽ phải giải phóng dung lượng và thử lại.

  2. Trong hộp Phương tiện lưu dưới dạng , chọn một thư mục, và trong hộp tên tệp , hãy nhập tên.

  3. Chọn Lưu.

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2013

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2013, đảm bảo rằng bạn có các bản Cập Nhật cần thiết để nó đã cài đặt để bạn có thể lưu tệp đa phương tiện.

Kiểm tra như sau:

Sau khi bạn đã cài đặt các bản Cập Nhật đúng, bạn có thể lưu tệp đa phương tiện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×