Lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong chủ đề này đã được thực hiện trong Excel, nhưng các thủ tục trong chủ đề này áp dụng cho Outlook, PowerPoint hoặc Word cũng.

Để dùng lại biểu đồ bạn đã tùy chỉnh, bạn có thể lưu nó dưới dạng một mẫu biểu đồ (*.crtx).

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ, và chọn lưu dưới dạng mẫu.

  Lệnh Lưu dưới dạng Mẫu trên menu lối tắt
 2. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập một tên thích hợp cho mẫu biểu đồ đó.

  Hộp thoại Lưu Mẫu Biểu đồ
 3. Bấm Lưu.

  Mẫu biểu đồ tự động xuất hiện trong thư mục mẫu cho biểu đồ. Bạn sẽ tìm thấy thư mục mẫu trên tab Tất cả biểu đồ trong Chèn biểu đồ hoặc Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, nơi bạn có thể áp dụng một mẫu biểu đồ như bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

  Thư mục Mẫu trên tab Tất cả Biểu đồ trong hộp thoại Chèn Biểu đồ

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

 4. Bấm Lưu.

  Mẫu biểu đồ tự động xuất hiện trong thư mục mẫu cho biểu đồ. Bạn sẽ tìm thấy thư mục mẫu trên tab Tất cả biểu đồ trong Chèn biểu đồ hoặc Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, nơi bạn có thể áp dụng một mẫu biểu đồ như bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Để dùng lại biểu đồ bạn đã tùy chỉnh, bạn có thể lưu nó dưới dạng một mẫu biểu đồ (*.crtx).

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ, và chọn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trong hộp thoại Lưu mẫu biểu đồ , trong hộp lưu dưới dạng , hãy nhập tên thích hợp cho mẫu này.

 3. Bấm Lưu.

Áp dụng một mẫu tùy chỉnh biểu đồ mới hoặc một biểu đồ hiện có

 • Để áp dụng mẫu tùy chỉnh cho biểu đồ mới, chọn phạm vi trong bảng tính, sau đó bấm vào menu chèn > biểu đồ > mẫu > mẫu tùy chỉnh của bạn.

 • Để áp dụng mẫu tùy chỉnh cho một biểu đồ hiện có, bấm vào biểu đồ, sau đó bấm tab Thiết kế biểu đồ trên ribbon > bấm Thay đổi loại biểu đồ > bấm mẫu, sau đó chọn mẫu tùy chỉnh.

Lưu ý: Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Nếu bạn muốn dùng lại biểu đồ mà bạn đã tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu trong Excel, và sau đó áp dụng nó cho một biểu đồ mới hoặc hiện có trong Word, PowerPoint hoặc Excel. Mẫu biểu đồ mà bạn tạo là thực sự một kiểu tùy chỉnh biểu đồ bạn có thể áp dụng như bạn thường bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

Lưu ý: Để lưu mẫu biểu đồ, bạn phải có Excel được cài đặt. Bạn có thể đặt một bản sao của Excel trên trang Web Microsoft.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tạo một mẫu biểu đồ trong Excel

 1. Trên một trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

 2. Chọn các hàng và cột mà bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.

 3. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Chèn biểu đồ, bấm vào một loại biểu đồ, rồi bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm.

  Tab Biểu đồ, nhóm Chèn biểu đồ

  Để thay đổi biểu đồ, hãy dùng tab biểu đồ , tab Bố trí biểu đồ và tab định dạng .

 4. Trên menu công cụ biểu đồ , bấm lưu dưới dạng mẫu, sau đó nhập tên trong hộp Lưu dưới dạng .

  Theo mặc định, mẫu biểu đồ được lưu trong /Users/ tên ngườidùng/mẫu thư viện/ứng dụng hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office sao cho biểu đồ tùy chỉnh nhập sẽ có sẵn bên dưới mẫu trên tab biểu đồ . Nếu bạn đang dùng Mac OS X 7 (Lion), vào thư mục thư viện bị ẩn theo mặc định. Để hiển thị thư mục thư viện, trong tìm kiếm, bấm vào menu đi , và sau đó nhấn giữ phím tùy chọn.

 5. Bấm Lưu.

Áp dụng một mẫu biểu đồ cho biểu đồ mới

Sau khi bạn tạo một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu tùy chỉnh biểu đồ cho biểu đồ mới trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

 1. Trên tab biểu đồ , bên dưới Chèn biểu đồ, bấm khác, sau đó bên dưới mẫu, bấm mẫu biểu đồ mà bạn đã tạo.

  Tab Biểu đồ, nhóm Chèn biểu đồ

  Tôi không nhìn thấy các mẫu biểu đồ của mình trong danh sách

  Theo mặc định, mẫu biểu đồ được lưu tự động trong /Users/ tên ngườidùng/mẫu thư viện/ứng dụng hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office sao cho biểu đồ tùy chỉnh nhập sẽ có sẵn bên dưới mẫu trên tab biểu đồ . Nếu bạn không nhìn thấy mẫu biểu đồ của bạn được liệt kê bên dưới mẫu, trong tìm kiếm, tìm kiếm tệp .crtx, và sau đó di chuyển nó tới /Users/ mẫu bộ phận hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office tên người dùngthư viện/ứng dụng. Nếu bạn đang dùng Mac OS X 7 (Lion), vào thư mục thư viện bị ẩn theo mặc định. Để hiển thị thư mục thư viện, trong tìm kiếm, bấm vào menu đi , và sau đó nhấn giữ phím tùy chọn.

  Khi bạn chèn một biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, một trang tính Excel chứa bảng dữ liệu mẫu sẽ mở ra.

 2. Trong Excel, hãy thay dữ liệu mẫu với dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ. Nếu bạn đã có dữ liệu của bạn trong một bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đó và sau đó dán nó lên dữ liệu mẫu.

 3. Để xem kết quả thay đổi của bạn, hãy chuyển sang Word.

  Khi bạn đóng tài liệu Word có chứa biểu đồ, bảng dữ liệu của biểu đồ Excel tự động đóng lại.

Áp dụng một mẫu biểu đồ cho biểu đồ hiện có

Sau khi bạn tạo một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu biểu đồ tùy chỉnh mới vào một biểu đồ hiện có trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới Thay đổi loại biểu đồ, bấm khác, sau đó bên dưới mẫu, bấm mẫu biểu đồ mà bạn đã tạo.

  Tab Biểu đồ, nhóm Thay đổi Loại Biểu đồ

Nếu bạn muốn dùng lại biểu đồ mà bạn đã tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu trong Excel, và sau đó áp dụng nó cho một biểu đồ mới hoặc hiện có trong Word, PowerPoint hoặc Excel. Mẫu biểu đồ mà bạn tạo là thực sự một kiểu tùy chỉnh biểu đồ bạn có thể áp dụng như bạn thường bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

Lưu ý: Để lưu mẫu biểu đồ, bạn phải có Excel được cài đặt. Bạn có thể đặt một bản sao của Excel trên trang Web Microsoft.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tạo một mẫu biểu đồ trong Excel

 1. Trên một trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

 2. Chọn các hàng và cột mà bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.

 3. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Chèn biểu đồ, bấm vào một loại biểu đồ, rồi bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm.

  Tab Biểu đồ, nhóm Chèn biểu đồ

  Lưu ý: Để thay đổi biểu đồ, hãy dùng tab biểu đồ , tab Bố trí biểu đồ và tab định dạng .

 4. Trên menu công cụ biểu đồ , bấm lưu dưới dạng mẫu, sau đó nhập tên trong hộp Lưu dưới dạng .

  Theo mặc định, mẫu biểu đồ được lưu trong /Users/ tên ngườidùng/mẫu thư viện/ứng dụng hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office sao cho biểu đồ tùy chỉnh nhập sẽ có sẵn bên dưới mẫu trên tab biểu đồ . Nếu bạn đang dùng Mac OS X 7 (Lion), vào thư mục thư viện bị ẩn theo mặc định. Để hiển thị thư mục thư viện, trong tìm kiếm, bấm vào menu đi , và sau đó nhấn giữ phím tùy chọn.

 5. Bấm Lưu.

Áp dụng một mẫu biểu đồ cho biểu đồ mới

Sau khi bạn tạo một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu tùy chỉnh biểu đồ cho biểu đồ mới trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

 1. Trên tab biểu đồ , bên dưới Chèn biểu đồ, bấm khác, sau đó bên dưới mẫu, bấm mẫu biểu đồ mà bạn đã tạo.

  Tab Biểu đồ, nhóm Chèn biểu đồ

  Khi bạn chèn một biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, một trang tính Excel chứa bảng dữ liệu mẫu sẽ mở ra.

 2. Trong Excel, hãy thay dữ liệu mẫu với dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ. Nếu bạn đã có dữ liệu của bạn trong một bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đó và sau đó dán nó lên dữ liệu mẫu.

 3. Để xem các thay đổi, hãy chuyển sang PowerPoint.

  Khi bạn đóng bản trình bày PowerPoint có chứa biểu đồ, bảng dữ liệu của biểu đồ Excel tự động đóng lại.

Áp dụng một mẫu biểu đồ cho biểu đồ hiện có

Sau khi bạn tạo một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu biểu đồ tùy chỉnh mới vào một biểu đồ hiện có trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới Thay đổi loại biểu đồ, bấm khác, sau đó bên dưới mẫu, bấm mẫu biểu đồ mà bạn đã tạo.

  Tab Biểu đồ, nhóm Thay đổi Loại Biểu đồ

Nếu bạn muốn dùng lại biểu đồ mà bạn đã tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu trong Excel, và sau đó áp dụng nó cho một biểu đồ mới hoặc hiện có trong Word, PowerPoint hoặc Excel. Mẫu biểu đồ mà bạn tạo là thực sự một kiểu tùy chỉnh biểu đồ bạn có thể áp dụng như bạn thường bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tạo một mẫu biểu đồ trong Excel

 1. Trên một trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

 2. Chọn các hàng và cột mà bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.

 3. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Chèn biểu đồ, bấm vào một loại biểu đồ, rồi bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm.

  Tab Biểu đồ, nhóm Chèn biểu đồ

  Để thay đổi biểu đồ, hãy dùng tab biểu đồ , tab Bố trí biểu đồ và tab định dạng .

 4. Trên menu công cụ biểu đồ , bấm lưu dưới dạng mẫu, sau đó nhập tên trong hộp Lưu dưới dạng .

  Theo mặc định, mẫu biểu đồ được lưu trong /Users/ tên ngườidùng/mẫu thư viện/ứng dụng hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office sao cho biểu đồ tùy chỉnh nhập sẽ có sẵn bên dưới mẫu trên tab biểu đồ . Nếu bạn đang dùng Mac OS X 7 (Lion), vào thư mục thư viện bị ẩn theo mặc định. Để hiển thị thư mục thư viện, trong tìm kiếm, bấm vào menu đi , và sau đó nhấn giữ phím tùy chọn.

 5. Bấm Lưu.

Áp dụng một mẫu biểu đồ cho biểu đồ mới

Sau khi bạn tạo một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu tùy chỉnh biểu đồ cho biểu đồ mới trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

 1. Trên một trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

 2. Chọn các hàng và cột mà bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.

 3. Trên tab biểu đồ , bên dưới Chèn biểu đồ, bấm khác, sau đó bên dưới mẫu, bấm mẫu biểu đồ mà bạn đã tạo.

  Tab Biểu đồ, nhóm Chèn biểu đồ

 4. Trên một trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

Áp dụng một mẫu biểu đồ cho biểu đồ hiện có

Sau khi bạn tạo một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu biểu đồ tùy chỉnh mới vào một biểu đồ hiện có trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới Thay đổi loại biểu đồ, bấm khác, sau đó bên dưới mẫu, bấm mẫu biểu đồ mà bạn đã tạo.

  Tab Biểu đồ, nhóm Thay đổi Loại Biểu đồ

Tôi không nhìn thấy các mẫu biểu đồ của mình trong danh sách

Theo mặc định, mẫu biểu đồ được lưu tự động trong /Users/ tên ngườidùng/mẫu thư viện/ứng dụng hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office sao cho biểu đồ tùy chỉnh nhập sẽ có sẵn bên dưới mẫu trên tab biểu đồ . Nếu bạn không nhìn thấy mẫu biểu đồ của bạn được liệt kê bên dưới mẫu, trong tìm kiếm, tìm kiếm tệp .crtx, và sau đó di chuyển nó tới /Users/ mẫu bộ phận hỗ trợ / / / sơ đồ Microsoft Office tên người dùngthư viện/ứng dụng. Nếu bạn đang dùng Mac OS X 7 (Lion), vào thư mục thư viện bị ẩn theo mặc định. Để hiển thị thư mục thư viện, trong tìm kiếm, bấm vào menu đi , và sau đó nhấn giữ phím tùy chọn.

Xem Thêm

Tạo biểu đồ từ đầu đến cuối

Thay đổi màu hoặc kiểu của biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×