Lưu bản trình bày PowerPoint thành tệp PDF

Lưu bản trình bày PowerPoint thành tệp PDF

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF nó đông cứng các định dạng và bố trí. Mọi người có thể xem các trang chiếu ngay cả khi họ không có PowerPoint, nhưng họ không thể thay đổi.

 1. Chọn tệp > xuất.

  Lưu bản trình bày dưới dạng PDF

 2. Bấm vào Tạo Tài liệu PDF/XPS, rồi bấm vào Tạo PDF/XPS.

 3. Trong hộp thoại phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS , hãy chọn một vị trí để lưu tệp vào. Nếu bạn muốn có một cái tên khác, hãy nhập nó trong hộp tên tệp .

 4. Nếu bạn muốn thay đổi hình thức của tệp PDF sau cùng, hãy thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

  • Trong mục Tối ưu hóa cho, hãy chọn Tiêu chuẩn để có chất lượng cao hơn (ví dụ, nếu bạn muốn in tệp). Chọn Kích thước tối thiểu để làm cho tệp nhỏ hơn (ví dụ, khi bạn muốn gửi nó dưới dạng phần đính kèm của email).

  • Bấm Tùy chọn để thiết lập cách thức bản trình bày sẽ xuất hiện dưới dạng tệp PDF. Ví dụ, bạn có thể muốn bản trình bày trong bản phân phát hoặc biểu mẫu của trang ghi chú xuất hiện dưới dạng tệp PDF. Bạn có thể muốn chỉ bao gồm các bản chiếu nhất định từ bản trình bày hoặc để hiển thị nhiều bản chiếu trên mỗi trang. Bấm vào OK khi bạn đã hoàn thành để đóng hộp Tùy chọn.

 5. Bấm Phát hành.

 1. Bấm tab tệp , bấm Tải xuống dưới dạng, sau đó bấm tải xuống dưới dạng PDF. (Tệp sẽ được chuyển đổi sang tệp PDF, và sau đó một hộp thoại sẽ cho bạn rằng nó sẵn sàng để tải xuống.

  Chọn tệp > tải xuống dưới dạng > tải xuống dưới dạng PDF
 2. Bấm tải xuống. Thanh thông báo xuất hiện để cho biết bạn đã tải xuống tệp PDF đã sẵn sàng để lưu vào máy tính của bạn. (Thông báo chính xác thay đổi tùy thuộc vào trình duyệt web mà bạn đang dùng.)

 3. Bấm Lưu như, và sau đó một hộp thoại xuất hiện cho phép bạn xác định vị trí để lưu tệp trên máy tính của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×