Lưu bản trình bày chứa macro Visual Basic for Applications (VBA)

Có thể tạo macro cho Microsoft PowerPoint 2013 dùng Visual Basic for Applications (VBA). Không thể lưu bản trình bày chứa VBA với phần mở rộng tệp kết thúc bằng “x” (ví dụ như .pptx hoặc .potx), có tham chiếu đến tệp bản trình bày không chứa macro.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn biết bạn đang dùng phiên bản nào của Office?

Để lưu bản trình bày chứa macro VBA, hãy thực hiện như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Như.

  2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn một trong các mục sau:

    • Bản trình bày PowerPoint có Bật Macro    Bản trình bày với phần mở rộng tên tệp .pptm có thể chứa mã VBA.

    • Chiếu Hình PowerPoint có Bật Macro    Bản trình bày với phần mở rộng tên tệp .ppsm bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể chạy trong phạm vi bản trình bày của bạn.

    • Mẫu Thiết kế có Bật Macro PowerPoint    Mẫu với phần mở rộng tên tệp .potm bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào mẫu và dùng trong bản trình bày của bạn.

  3. Bấm Lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×