Lưu bản sao của bản trình bày PowerPoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

PowerPoint Online tự động lưu công việc của bạn để OneDrive, trong điện toán đám mây.

Để lưu vào một vị trí khác, hoặc để lưu bản sao, hãy bấm một thủ tục dưới đầu đề và làm theo các bước.

(Loại hoạt động trong Office thường được gọi là Lưu dưới dạng, nhưng trong ứng dụng Office Online sẽ Lưu bản sao hoặc Tải xuống dưới dạng).

 1. Trên tab tệp của ruy-băng, chọn Tải xuống dưới dạng, sau đó, trên ngăn tùy chọn xuất hiện ở bên phải, chọn tải xuống bản sao.

  Dùng tải xuống một bản sao lưu bản trình bày vào máy tính của bạn
 2. Hộp thoại xác nhận việc sao chép sẵn sàng để được tải về máy tính của bạn. Chọn tải xuống để tiếp tục.

  Hộp thoại xác nhận việc sao chép sẵn sàng để tải xuống. Bấm vào nút tải xuống.

  Theo mặc định, tệp được sao chép vào thư mục tải xuống trên PC của bạn:

  Tệp đã chuyển đổi được sao chép vào thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn
 3. Trình duyệt của bạn sẽ giúp bạn hoàn tất việc tải xuống tệp với máy tính của bạn. Làm thế nào mà có vẻ, chính xác, tùy thuộc vào trình duyệt nào bạn đang dùng. Đọc để xem cách nó hoạt động cho một số trình duyệt chính:

Hoàn tất việc tải xuống trong Chrome

Google Chrome Hiển thị tên tệp ở góc dưới bên trái của thanh tác vụ PowerPoint Online .

Để mở tệp đã tải xuống, chọn mũi tên ở bên phải của tên tệp, sau đó chọn mở.

Mở tệp bạn đã lưu cục bộ

Hoàn tất việc tải xuống trong Internet Explorer

 1. Nếu Internet Explorer hỏi bạn muốn làm gì với tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

  Bấm Lưu dưới Dạng

 2. Trong hộp Lưu Dưới dạng, chọn nơi bạn muốn lưu bản trình bày.

 3. Trong hộp Tên tệp, đặt tên tệp (nếu chưa có), rồi bấm Lưu.

  Lưu vào ổ đĩa cục bộ hoặc ổ đĩa mạng

 4. Để mở tệp đã tải xuống của bạn, đi đến thư mục tệp mà bạn đã lưu.

Hoàn tất việc tải xuống trong Microsoft Edge

 1. Ở lề dưới cùng của trình duyệt, Microsoft Edge Hiển thị một thông báo cho phép bạn để mở bản trình bày hoặc để lưu nó ở một vị trí khác với mặc định tải xuống thư mục.

  Dùng lưu hoặc lưu dưới dạng và sau đó chọn thư mục trên máy tính của bạn, nơi bạn muốn lưu tệp
 2. Để chấp nhận vị trí mặc định, hãy chọn lưu. Để lưu ở nơi khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh lưu và sau đó chọn Lưu dưới dạng và chọn một thư mục trong hộp thoại dẫn hướng.

 3. Để mở tệp đã tải xuống của bạn, đi đến thư mục tệp mà bạn đã lưu.

Hoàn tất việc tải xuống trong Firefox

 1. Bên dưới Firefox phải làm gì với tệp này?, bấm Lưu tệp, sau đó bấm OK.

  Firefox phải làm gì với tệp này?

 2. Để mở tệp đã tải về, bấm vào mũi tên xuống trên thanh tác vụ Firefox, rồi bấm tệp, hoặc bấm vào biểu tượng thư mục để mở thư mục chứa.

  Nút Tải xuống trong Firefox

Tính năng này chỉ sẵn để người khác đã có một Office 365 cơ quan hoặc trường học.

(Tính năng này không khả dụng nếu bạn đang dùng Internet Explorer phiên bản 7.)

 1. Trên tab tệp của ruy-băng, hãy chọn Lưu bản sao.

 2. Trên ngăn lưu bản sao sẽ mở ra, hãy chọn Lưu bản sao.

  Lệnh lưu một bản sao lưu tệp trực tuyến trên OneDrive for Business hoặc SharePoint

  Hộp thoại Lưu bản sao mở ra.

 3. Mặc định "vị trí lưu" là thư mục hiện tại nơi lưu trữ bản trình bày gốc. Nếu bạn chấp nhận vị trí đó, bạn phải đổi tên đã xác định trong hộp tên .

  Hộp thoại lưu bản sao trong PowerPoint Online

  Nếu bạn muốn lưu trữ tệp vào vị trí khác, thay đổi tên không cần thiết. Chọn lưu vào thư mục khác để thay đổi thư mục tệp sẽ được lưu ở đâu.

 4. Trong hộp thoại thư mục dẫn hướng, định vị thư mục mà bạn muốn, sau đó bấm lưu.

  Định vị thư mục mà bạn muốn, sau đó bấm lưu

  Bản sao mới của bản trình bày ngay bây giờ được lưu trữ trong thư mục đó.

Tính năng này chỉ sẵn để người khác đã có một Office 365 cơ quan hoặc trường học.

Bạn có thể lưu bản trình bày dưới dạng một tập hợp các tệp ảnh .jpg, một hình ảnh trên mỗi trang chiếu:

 1. Trên tab tệp của ruy-băng, chọn Tải xuống dưới dạng, sau đó, trên ngăn tùy chọn xuất hiện ở bên phải, chọn tải xuống dưới dạng ảnh.

  Bạn có thể lưu một bản sao của bản trình bày dưới dạng một tập hợp tệp hình ảnh JPG
 2. Hộp thoại xác nhận việc sao chép sẵn sàng để được tải về máy tính của bạn. Chọn tải xuống để tiếp tục.

  Hộp thoại xác nhận việc sao chép sẵn sàng để tải xuống. Bấm vào nút tải xuống.

  Theo mặc định, tệp đã nén (.zip) được gửi đến thư mục tải xuống trên PC của bạn. Nó chứa bộ tệp ảnh .jpg — một ảnh cho mỗi trang chiếu trong bản trình bày:

  Tệp đã chuyển đổi được sao chép vào thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn
 3. Trình duyệt của bạn sẽ giúp bạn hoàn tất việc tải xuống tệp với máy tính của bạn. Làm thế nào mà có vẻ, chính xác, tùy thuộc vào trình duyệt nào bạn đang dùng. Đọc để xem cách nó hoạt động cho một số trình duyệt chính:

Hoàn tất việc tải xuống trong Chrome

Google Chrome Hiển thị tên tệp ở góc dưới bên trái của thanh tác vụ PowerPoint Online .

 1. Để xem tệp đã tải xuống .zip, chọn mũi tên ở bên phải của tên tệp, sau đó chọn Hiển thị trong thư mục.

  Để xem tệp đã nén, chọn mũi tên bên cạnh tên tệp, sau đó chọn Hiển thị trong thư mục.

  File Explorer mở thư mục nơi .zip tệp được lưu trữ. Hình ảnh trong đó được nén và do đó cần là trích xuất và khôi phục để tình trạng không nén.

 2. Trong File Explorer, bấm chuột phải vào tệp .zip, sau đó chọn Trích xuất tất cả.

  Hộp thoại trích xuất hiện:

  Hộp thoại trích xuất cho phép bạn giải nén các tệp đã tải xuống ảnh để bạn có thể xem chúng.
 3. Hoặc bạn có thể dùng nút duyệt nếu bạn muốn chọn một vị trí thư mục khác nhau cho các tệp không nén.

 4. Chọn trích xuất.

  Các hình ảnh đang sẵn dùng cho bạn để xem và giải nén.

Hoàn tất việc tải xuống trong Internet Explorer

 1. Nếu Internet Explorer hỏi bạn muốn làm gì với tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

  Bấm Lưu dưới Dạng

 2. Trong hộp Lưu Dưới dạng, chọn nơi bạn muốn lưu bản trình bày.

 3. Trong hộp Tên tệp, đặt tên tệp (nếu chưa có), rồi bấm Lưu.

  Lưu vào ổ đĩa cục bộ hoặc ổ đĩa mạng

 4. Để xem tệp của bạn đã tải xuống .zip, sử dụng đến thư mục tệp mà bạn đã lưu.

 5. Hình ảnh trong đó được nén và do đó cần là trích xuất và khôi phục để tình trạng không nén. Trong File Explorer, bấm chuột phải vào tệp .zip, sau đó chọn Trích xuất tất cả.

  Hộp thoại trích xuất hiện:

  Hộp thoại trích xuất cho phép bạn giải nén các tệp đã tải xuống ảnh để bạn có thể xem chúng.
 6. Hoặc bạn có thể dùng nút duyệt nếu bạn muốn chọn một vị trí thư mục khác nhau cho các tệp không nén.

 7. Chọn trích xuất.

  Các hình ảnh đang sẵn dùng cho bạn để xem và giải nén.

Hoàn tất việc tải xuống trong Microsoft Edge

 1. Ở lề dưới cùng của trình duyệt, Microsoft Edge Hiển thị một thông báo cho phép bạn để mở bản trình bày hoặc để lưu nó ở một vị trí khác với mặc định tải xuống thư mục.

  Dùng lưu hoặc lưu dưới dạng và sau đó chọn thư mục trên máy tính của bạn, nơi bạn muốn lưu tệp
 2. Để chấp nhận vị trí mặc định, hãy chọn lưu. Để lưu ở nơi khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh lưu và sau đó chọn Lưu dưới dạng và chọn một thư mục trong hộp thoại dẫn hướng.

 3. Để xem tệp đã tải xuống của bạn, đi đến thư mục tệp mà bạn đã lưu. Hình ảnh trong đó được nén và do đó cần là trích xuất và khôi phục để tình trạng không nén.

 4. Trong File Explorer, bấm chuột phải vào tệp .zip, sau đó chọn Trích xuất tất cả.

  Hộp thoại trích xuất hiện:

  Hộp thoại trích xuất cho phép bạn giải nén các tệp đã tải xuống ảnh để bạn có thể xem chúng.
 5. Hoặc bạn có thể dùng nút duyệt nếu bạn muốn chọn một vị trí thư mục khác nhau cho các tệp không nén.

 6. Chọn trích xuất.

  Các hình ảnh đang sẵn dùng cho bạn để xem và giải nén.

Hoàn tất việc tải xuống trong Firefox

 1. Bên dưới Firefox phải làm gì với tệp này?, bấm Lưu tệp, sau đó bấm OK.

  Firefox phải làm gì với tệp này?

 2. Để xem tệp đã tải về, bấm vào mũi tên xuống trên thanh tác vụ Firefox, rồi bấm tệp, hoặc bấm vào biểu tượng thư mục để mở thư mục chứa.

  Nút Tải xuống trong Firefox

 3. Hình ảnh trong đó được nén và do đó cần là trích xuất và khôi phục để tình trạng không nén. Trong File Explorer, bấm chuột phải vào tệp .zip, sau đó chọn Trích xuất tất cả.

  Hộp thoại trích xuất hiện:

  Hộp thoại trích xuất cho phép bạn giải nén các tệp đã tải xuống ảnh để bạn có thể xem chúng.
 4. Hoặc bạn có thể dùng nút duyệt nếu bạn muốn chọn một vị trí thư mục khác nhau cho các tệp không nén.

 5. Chọn trích xuất.

  Các hình ảnh đang sẵn dùng cho bạn để xem và giải nén.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×