Lưu Ấn phẩm dưới dạng tệp PostScript độc lập trang để in thương mại

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng gói và hướng dẫn để đóng gói các ấn phẩm của bạn và các tệp có liên quan để đưa lên một dịch vụ in thương mại, Microsoft Publisher tạo một tệp đã nén (.zip) và tệp PDF cho nhà in thương mại. Yêu cầu nhà in thương mại nếu đây là các tệp mà họ cần bạn cung cấp. Nếu đây không phải là kiểu tệp mà họ làm việc với, nhà in thương mại của bạn có thể yêu cầu bạn để tạo ra một tệp PostScript .

Yêu cầu dịch vụ in thương mại của bạn nếu bạn cần phải lưu Ấn phẩm của bạn thành trang độc lập PostScript thay vào đó. Một dịch vụ in thương mại bạn có thể yêu cầu cho một tệp PostScript cho bất kỳ một vài lý do:

 • Họ có thể không chấp nhận tệp Publisher.

 • Họ có thể không hoạt động với tệp PDF.

 • Họ có thể sử dụng máy tính Macintosh chỉ.

 • Là một phần của quy trình prepress của họ, Dịch vụ in thương mại có thể dùng bẫy hoặc chương trình áp dụng trang yêu cầu sử dụng trang độc lập PostScript tệp có chứa phông-tải xuống thông tin cho tất cả các trang của Ấn phẩm multipage.

Các trang trong trang độc lập PostScript tệp có thể được sắp xếp lại hoặc in có chọn bằng một chương trình của bên thứ ba mà không ảnh hưởng đến cách in các trang khác của tệp PostScript. PostScript tệp có thể in chỉ trên một máy in PostScript và bạn không thể thực hiện thay đổi vào một tệp PostScript sau khi bạn đã lưu nó.

Lưu dưới dạng tệp PostScript

 1. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

 2. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp. Bạn không cần phải nhập một phần mở rộng tên tệp. Publisher tự động thêm .ps cuối bạn nhập tên tệp.

 3. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy chọn PostScript.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in PostScript hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy cài đặt máy in PostScript:

  1. Tham khảo của bạn dịch vụ in thương mại về máy in PostScript nào bạn nên cài đặt và nơi bạn nên cài đặt nó từ.

  2. Tải xuống trình điểu khiển máy in PostScript phù hợp.

  3. Mở máy in và máy quét.

  4. Bấm Thêm máy in hoặc máy quét.

  5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn thêm máy in.

 6. Trong hộp thoại lưu dưới dạng PostScript , bấm thuộc tính.

 7. Bên dưới giấy, hãy chọn một kích cỡ giấy.

 8. Dưới in mặt 2, chọn in mặt 1 hoặc 2 mặt in.

 9. Bên dưới Đầu ra màu, chọn màuđen trắng.

 10. Trên tab Tùy chọn tài liệu , hãy chọn một trang trên mỗi tùy chọn trang tính.

 11. Trên tab nâng cao , bung rộng danh sách trình điều khiển , và trong danh sách PostScript đầu ra tùy chọn , chọn tối ưu hóa cho khả năng di động.

 12. Bấm vào OK.

 13. Trên hộp thoại lưu dưới dạng Postscript trên tab Chi tiết máy in , hãy bấm Thiết lập máy in nâng cao.

 14. Bấm Tùy chọn bạn muốn trên tab dấu và Bleeds và tab phông chữ và đồ họa .

 15. Bấm Lưu.

Đầu trang

Yêu cầu dịch vụ in thương mại của bạn hay không, bạn cần phải lưu Ấn phẩm dưới dạng tệp PostScript độc lập trang và việc bạn nên lưu nó dưới dạng một tệp được phân tách màu hoặc tệp phức hợp.

Lưu ý: Bạn có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ một chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hỗ trợ các định dạng tệp khác, chẳng hạn như PDF và XPS.

Lưu dưới dạng tệp PostScript màu phân tách

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp. Bạn không cần phải nhập một phần mở rộng tên tệp. Publisher tự động thêm .ps cuối bạn nhập tên tệp.

 3. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy chọn PostScript.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in PostScript hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy cài đặt máy in PostScript:

  1. Tham khảo của bạn dịch vụ in thương mại về máy in PostScript nào bạn nên cài đặt và nơi bạn nên cài đặt nó từ.

  2. Trên menu bắt đầu trong Microsoft Windows XP, hãy bấm máy in và Fax.

  3. Dưới Máy in nhiệm vụ, bấm Thêm máy in.

  4. Hãy làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn thêm máy in.

 6. Bấm thuộc tính, sau đó bấm tab nâng cao .

 7. Bên dưới tên máy in Tài liệu thiết đặt nâng cao, bung rộng Tùy chọn tài liệu, và sau đó bung rộng PostScript tùy chọn.

 8. Trong danh sách PostScript đầu ra tùy chọn , chọn tối ưu hóa cho khả năng di động.

 9. Bấm vào OK.

 10. Trên tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab đứt .

 11. Trong danh sách in màu dưới dạng , bấm đứt.

 12. Trong danh sách các mảng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Bấm tất cả mực đã xác định để in một tấm màu vết hoặc màu xử lý cho mỗi viết tay mà bạn đã xác định trong ấn phẩm (menucông cụ , menu con Công cụ in thương mại , lệnh Màu in ).

  2. Bấm mực chỉ được dùng để in một tấm màu vết hoặc màu xử lý cho mỗi mực đã xác định được sử dụng trong các ấn phẩm.

  3. Bấm chuyển đổi tại chỗ để quy trình in chỉ màu xử lý tấm và chuyển đổi tất cả định nghĩa màu pha màu xử lý.

 13. Để đặt các tùy chọn in của bạn in dịch vụ đề xuất, bấm Tùy chọn bạn muốn trên tab Thiết đặt trang và tab phông chữ và đồ họa , và sau đó bấm OK.

 14. Bấm Lưu.

Đầu trang

Lưu dưới dạng tệp PostScript phức hợp

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp. Bạn không cần phải nhập một phần mở rộng tên tệp — Publisher tự động thêm .ps đến cuối của tên tệp mà bạn nhập.

 3. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy chọn PostScript.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in PostScript hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy cài đặt máy in PostScript:

  1. Tham khảo của bạn dịch vụ in thương mại về máy in PostScript nào bạn nên cài đặt và nơi bạn nên cài đặt nó từ.

  2. Trên menu bắt đầu trong Microsoft Windows XP, hãy bấm máy in và Fax.

  3. Dưới Máy in nhiệm vụ, bấm Thêm máy in.

  4. Hãy làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn thêm máy in.

 6. Bấm thuộc tính, sau đó bấm nâng cao.

 7. Bên dưới tên máy in Tài liệu thiết đặt nâng cao, bung rộng Tùy chọn tài liệu, và sau đó bung rộng PostScript tùy chọn.

 8. Trong danh sách PostScript đầu ra tùy chọn , chọn tối ưu hóa cho khả năng di động.

 9. Bấm vào OK.

 10. Trên tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab đứt .

 11. Trong danh sách in màu dưới dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Bấm Sắc độ xám phức hợp để lưu tệp PostScript phức hợp mà sẽ được in để máy in đen trắng.

  2. Bấm Tổng hợp CMYK để lưu tệp PostScript phức hợp mà bạn có thể sử dụng trong chương trình bẫy hoặc áp dụng trang bên thứ ba, hoặc để in một CMYK soát lỗi thiết bị.

  3. Bấm Tổng hợp RGB để lưu một tệp PostScript phức hợp sẽ được in để máy in màu.

   Lưu ý: Để lưu phức hợp CMYK hoặc RGB PostScript tệp, bạn phải có máy in PostScript màu đã chọn.

 12. Để đặt các tùy chọn in của bạn in dịch vụ đề xuất, bấm Tùy chọn bạn muốn trên tab Thiết đặt trang và tab phông chữ và đồ họa , và sau đó bấm OK.

 13. Bấm Lưu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×