Lưu ảnh, đồ họa SmartArt hoặc trang chiếu dưới dạng một tệp riêng biệt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn lưu tài liệu Office, ảnh và đồ họa SmartArt được tự động lưu với tệp của bạn. Bạn cũng có thể lưu ảnh, đồ họa SmartArt hoặc trang chiếu PowerPoint có chứa ảnh hoặc đồ họa SmartArt vào một tệp riêng biệt — chẳng hạn như tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png — bạn có thể nhúng hoặc chèn vào bất kỳ chương trình nào hỗ trợ loại tệp đó. Ví dụ, bạn có thể muốn lưu đồ họa SmartArt thành đồ họa nếu bạn muốn khóa nó để nó không thể sửa được.

Lưu ảnh

Bấm chuột phải vào ảnh, sau đó bấm Lưu như Ảnh. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

Lưu đồ họa SmartArt

Bạn có thể lưu đồ họa SmartArt trong định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png).

 1. Trong thông điệp email, hãy bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu thành định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép .

 3. Trên tab thư , trong các Nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán, sau đó bấm Dán đặc biệt.

  Chọn dán đặc biệt trên menu dán

 4. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , trong danh sách dạng , hãy chọn định dạng tệp đồ họa mà bạn muốn.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh được dán mới và bấm lưu dưới dạng ảnh.

 6. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho tài liệu, sau đó bấm lưu.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa, sau đó bấm Lưu như Ảnh.

 2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

  Chọn dán đặc biệt trên menu dán

 4. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , trong danh sách dạng , hãy chọn định dạng tệp đồ họa mà bạn muốn.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh được dán mới và bấm lưu dưới dạng ảnh.

 6. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho tài liệu, sau đó bấm lưu.

Lưu một bản chiếu PowerPoint

 1. Bấm tệp > Lưu như, rồi chọn một vị trí cho tệp.

 2. Trong danh sách lưu dưới dạng , chọn một đồ họa loại tệp.

 3. Đặt tên cho bản chiếu, bấm lưu, và trong thông báo xuất hiện, hãy bấm Chỉ này một.

Giúp tôi chọn định dạng tệp đồ họa

Định dạng tệp

Điều đó nghĩa là gì

Bitmap Độc lập Thiết bị (.bmp)

Đồ họa được tạo ra trong một chương trình sẽ được hiển thị ở một chương trình khác giống y như cách chúng xuất hiện trong chương trình ban đầu.

Định dạng Trao đổi Đồ họa (GIF)

Hỗ trợ 256 màu và dữ liệu ảnh không bị mất khi nén tệp.

Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg)

Được sử dụng tốt nhất cho ảnh có nhiều màu, như ảnh quét.

Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)

Cải thiện chất lượng đồ họa trên trang web vì một phần của ảnh có thể để trong suốt và có thể điều chỉnh độ sáng.

Lưu ảnh

Bạn có thể lưu một ảnh trong định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png).

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa, sau đó bấm Lưu như Ảnh.

 2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

Lưu ý:  Để làm việc với tệp của bạn trong một chương trình khác, hãy chèn nó như một đối tượng.

Lưu đồ họa SmartArt

Bạn có thể lưu đồ họa SmartArt trong định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png).

 1. Trong email, hãy bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép .

  Nhóm Bảng tạm trong Outlook

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , trong danh sách dạng , hãy chọn định dạng tệp mà bạn muốn.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh được dán mới và bấm lưu dưới dạng ảnh.

 6. Nhập tên cho tệp đồ họa của bạn, hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi bấm Lưu.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa, sau đó bấm Lưu như Ảnh.

  Bấm chuột phải vào menu khi một đồ họa SmartArt được chọn

 2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Trang đầu trong Word

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , trong danh sách dạng , hãy chọn định dạng tệp mà bạn muốn.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh được dán mới và bấm lưu dưới dạng ảnh.

 6. Nhập tên cho tệp đồ họa của bạn, hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi bấm Lưu.

Lưu một bản chiếu PowerPoint

Để lưu trang chiếu chứa ảnh hoặc đồ họa SmartArt của bạn trong định dạng tệp đồ họa, thay vì chỉ lưu ảnh hay đồ họa SmartArt của bạn trong định dạng tệp đồ họa, hãy làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như, rồi trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn định dạng tệp đồ họa mong muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong thư xuất hiện, bấm Chỉ Trang chiếu Hiện tại.

Giúp tôi chọn định dạng tệp đồ họa

Định dạng tệp

Điều đó nghĩa là gì

Bitmap Độc lập Thiết bị (.bmp)

Đồ họa được tạo ra trong một chương trình sẽ được hiển thị ở một chương trình khác giống y như cách chúng xuất hiện trong chương trình ban đầu.

Định dạng Trao đổi Đồ họa (GIF)

Hỗ trợ 256 màu và dữ liệu ảnh không bị mất khi nén tệp.

Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg)

Được sử dụng tốt nhất cho ảnh có nhiều màu, như ảnh quét.

Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)

Cải thiện chất lượng đồ họa trên trang web vì một phần của ảnh có thể để trong suốt và có thể điều chỉnh độ sáng.

Lưu ảnh

Bạn có thể lưu một ảnh trong định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png).

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa, sau đó bấm Lưu như Ảnh.

 2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

Lưu ý:  Để làm việc với tệp của bạn trong một chương trình khác, hãy chèn nó như một đối tượng.

Lưu đồ họa SmartArt

Bạn có thể lưu đồ họa SmartArt của bạn trong một định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như định dạng thức trao đổi đồ họa (.gif), trao đổi định dạng tệp JPEG (.jpg) hoặc định dạng đồ họa khả chuyển mạng (.png).

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Ảnh nhóm Bảng tạm

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, trong danh sách Dưới dạng, bấm Ảnh (GIF), Ảnh (PNG), hoặc Ảnh (JPEG).

Lưu ý: 

 • Để làm việc với tệp của bạn trong một chương trình khác, hãy chèn nó như một đối tượng.

 • Trong Microsoft Office PowerPoint 2007 chỉ, để nhanh chóng lưu đồ họa SmartArt của bạn dưới dạng ảnh, bấm chuột phải vào viền của đồ họa SmartArt, sau đó bấm lưu dưới dạng ảnh trên menu lối tắt.

Lưu một bản chiếu PowerPoint

Để lưu bản chiếu chứa đồ họa SmartArt của bạn trong một định dạng tệp đồ họa, thay vì lưu chỉ đồ họa SmartArt của bạn ở định dạng tệp đồ họa, hãy làm như sau:

Quan trọng: Bạn chỉ có thể lưu đồ họa SmartArt của bạn trong một định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như định dạng thức trao đổi đồ họa (.gif), trao đổi định dạng tệp JPEG (.jpg) hoặc định dạng đồ họa khả chuyển mạng (.png).

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , chỉ đến mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng, sau đó bấm Bản trình bày PowerPoint 97-2003.

 2. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 4. Trong thư xuất hiện, bấm Chỉ Trang chiếu Hiện tại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×