Lặp lại clip âm thanh hoặc video trong bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn lặp đi lặp lại một clip âm thanh hay video cho đến khi bạn chuyển đến bản chiếu tiếp theo, bạn có thể tạo 'vòng lặp' cho nó. Đây là cách thực hiện:

  1. Trên bản chiếu, hãy chọn biểu tượng âm thanh hoặc video, rồi bên dưới Công cụ Âm thanh hoặc Công cụ Video, hãy bấm vào tab Phát lại.

  2. Chọn hộp Phát lặp lại cho đến khi được tắt.

    Tạo vòng lặp âm thanh cho đến khi nó dừng

Để biết thêm thông tin về việc phát và làm việc với âm thanh trong PowerPoint, hãy xem:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×