Lỗi Power Pivot: "Sổ làm việc chứa mô hình Power Pivot không được hỗ trợ"

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Điều gì xảy ra nếu bạn dùng Excel 2013 trở lên và nâng cấp mô hình dữ liệu cho phù hợp, nhưng vẫn là SharePoint 2010? Bây giờ ứng dụng khách và sổ làm việc mô hình dữ liệu của bạn trước ứng dụng máy chủ của bạn. Phần mềm máy chủ trong SharePoint Server 2010 sẽ không nhận ra mô hình dữ liệu giống nhau. SharePoint Server 2010 sử dụng dịch vụ phân tích máy khách thư viện và Power Pivot dịch vụ Web để chuyển hướng dữ liệu tải và truy vấn yêu cầu dịch vụ phân tích. Những ứng dụng khách thư viện và dịch vụ Web sẽ không gửi vào phát nếu mô hình dữ liệu Excel 2013 trở lên. Sổ làm việc sẽ mở trong trình duyệt, nhưng nếu bạn bấm vào một slicer hoặc bộ lọc sẽ gửi một truy vấn vào mô hình dữ liệu, bạn sẽ nhận được lỗi về sổ làm việc có chứa mô hình không được hỗ trợ Power Pivot .

Giải pháp thay thế

Nếu bạn không nâng cấp lên SharePoint 2013 ngay lập tức, bạn có thể khai thác phiên bản trước đó của sổ làm việc và sử dụng Excel 2010 và bổ trợ Power Pivot để duy trì Mô hình Dữ liệu.

Ngoài ra, bạn có thể dùng Office 365 để lưu trữ sổ làm việc. Office 365 hỗ trợ tải và truy vấn Mô hình Dữ liệu mà không cần Power Pivot cho SharePoint. Trung tâm Dữ liệu Microsoft cung cấp hỗ trợ hậu trường cho việc lưu trữ Mô hình Dữ liệu được nhúng trong sổ làm việc Excel 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×