Lỗi Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông báo lỗi Macro xuất hiện khi có lỗi trong macro mà bạn đang chạy.

Phương pháp đã xác định không thể dùng trên đối tượng đã xác định cho một trong các lý do sau:

 • Một đối số chứa giá trị không hợp lệ. Nguyên nhân thường gặp của vấn đề này đang cố gắng truy cập vào đối tượng không tồn tại; Ví dụ, Workbooks(5), khi chỉ ba sổ làm việc đang mở.

 • Phương pháp không thể dùng trong ngữ cảnh được áp dụng. Cụ thể, một số phương pháp phạm vi đối tượng yêu cầu phạm vi chứa dữ liệu. Nếu phạm vi không chứa dữ liệu, phương pháp không thành công.

 • Đã xảy ra một lỗi bên ngoài, chẳng hạn như không thể đọc hay ghi từ một tệp.

 • Phương pháp hoặc thuộc tính không thể dùng vì thiết đặt bảo mật. Ví dụ, thuộc tính và các phương pháp của đối tượng VBE thao tác Visual Basic for Applications (VBA) mã được lưu trữ trong tài liệu Microsoft Office là không thể truy nhập theo mặc định.

  Để bật quyền truy nhập tin cậy vào dự án Visual Basic, hãy làm như sau:

  1. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy làm như sau để hiển thị nó:

   1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Dải băng.

   2. Tại mục Tab chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Bảo mật Macro.

   Nhóm Mã trên tab Nhà phát triển

  3. Dưới Thiết đặt Macro của nhà phát triển, hãy chọn hộp kiểm tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng dự án VBA .

   Để biết thêm thông tin về cách dùng phương pháp, tìm tên phương pháp trong trợ giúp Visual Basic.

Phương pháp đã xác định không thể dùng trên đối tượng đã xác định cho một trong các lý do sau:

 • Một đối số chứa giá trị không hợp lệ. Nguyên nhân thường gặp của vấn đề này đang cố gắng truy cập vào đối tượng không tồn tại; Ví dụ, Workbooks(5), khi chỉ ba sổ làm việc đang mở.

 • Phương pháp không thể dùng trong ngữ cảnh được áp dụng. Cụ thể, một số phương pháp phạm vi đối tượng yêu cầu phạm vi chứa dữ liệu. Nếu phạm vi không chứa dữ liệu, phương pháp không thành công.

 • Đã xảy ra một lỗi bên ngoài, chẳng hạn như không thể đọc hay ghi từ một tệp.

 • Phương pháp hoặc thuộc tính không thể dùng vì thiết đặt bảo mật. Ví dụ, thuộc tính và các phương pháp của đối tượng VBE thao tác Visual Basic for Applications (VBA) mã được lưu trữ trong tài liệu Microsoft Office là không thể truy nhập theo mặc định.

  Để bật quyền truy nhập tin cậy vào dự án Visual Basic, hãy làm như sau:

  1. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy làm như sau để hiển thị nó:

   1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong thể loại phổ biến , dưới tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng , sau đó bấm OK.

  2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Bảo mật Macro.

   Nhóm Mã trên tab Nhà phát triển

  3. Dưới Thiết đặt Macro của nhà phát triển, hãy chọn hộp kiểm tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng dự án VBA .

   Để biết thêm thông tin về cách dùng phương pháp, tìm tên phương pháp trong trợ giúp Visual Basic.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×