Lối tắt bàn phím dùng để làm việc với hình dạng, hộp văn bản và WordArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các lối tắt bàn phím được mô tả trong bài viết này liên quan tới kiểu bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím ở Hoa Kỳ .

Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím để nhấn được phân tách bằng một dấu cộng (+). Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Lối tắt bàn phím để làm việc với đồ họa SmartArt, hãy xem lối tắt bàn phím cho đồ họa SmartArt.

Để xem các lối tắt bàn phím khác cho từng chương trình, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn văn bản bên trong một đối tượng (với một đối tượng được chọn).

ENTER

Chọn tất cả đối tượng (với một đối tượng được chọn)

CTRL+A

Chọn đối tượng nằm bên dưới các đối tượng khác và xoay vòng về phía trước qua một loạt đối tượng xếp chồng.

TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Chọn đối tượng nằm bên dưới các đối tượng khác và xoay vòng về phía sau qua một loạt đối tượng xếp chồng.

SHIFT + TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Chọn nhiều hình dạng

Nhấn và giữ điều KHIỂN trong khi bạn bấm các hình dạng

Chọn nhiều hình dạng với văn bản

Nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm các hình dạng

Mở hoặc đóng ngăn Chọn.

ALT+F10

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Phân nhóm hình dạng, ảnh hoặc WordArt.

CTRL + G sau khi bạn chọn các mục mà bạn muốn nhóm

Rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc WordArt.

CTRL + SHIFT + G sau khi bạn chọn Nhóm mà bạn muốn rã nhóm

Hiện hoặc ẩn lưới.

SHIFT+F9

Hiện hoặc ẩn đường căn.

ALT+F9

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng với các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

  Nếu bạn chọn một hình dạng với văn bản được đính kèm, bạn sao chép giao diện và kiểu của văn bản cũng như các thuộc tính của hình dạng.

 2. Nhấn CTRL + SHIFT + C để sao chép các thuộc tính hình dạng.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT + TAB để chọn hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn sao chép các thuộc tính để.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc nối kết

 1. Nhấn TAB hoặc SHIFT + TAB để chọn đối tượng mà bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn mũi TÊN XUỐNG để chọn < biến > đối tượng, NHẬP hoặc mũi TÊN PHẢI chính để hiển thị menu phụ, rồi chọn sửa.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn các phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa SmartArt mà bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, sau đó nhấn phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt mà bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và thả ALT, N để hiển thị tab chèn .

 2. Sử dụng các phím mũi TÊN để di chuyển đến Hộp văn bản, nằm trong nhóm văn bản.

  Nếu bạn đã bật ngôn ngữ Đông á hỗ trợ trên máy tính, hãy dùng phím mũi tên để dùng phím mũi tên để chọn Hộp văn bản ngang hoặc Dọc hộp văn bản.

 3. Nhấn CTRL + ENTER.

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, sau đó N, rồi W để chọn WordArt.

 2. Dùng phím mũi tên để chọn kiểu WordArt mà bạn muốn và sau đó nhấn ENTER.

 3. Nhập vào văn bản mà bạn muốn.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • Nhấn TAB để chuyển về trước (hoặc SHIFT + TAB để chuyển về sau) thông qua hình dạng hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng mà bạn muốn chọn.

 • Để chọn nhiều mục, hãy dùng ngăn chọn. Để mở ngăn chọn, nhấn và thả ALT, H, SL và P.

Lối tắt bàn phím để dùng trong ngăn chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Chọn.

ALT+F10

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Hiển thị menu ngữ cảnh.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Thêm một đối tượng khác vào vùng chọn.

SHIFT+PHÍM CÁCH

Hủy chọn một mục tập trung.

SHIFT+ENTER

Di chuyển một mục được chọn về trước.

CTRL+SHIFT+F

Di chuyển một mục được chọn về sau.

CTRL+SHIFT+B

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

CTRL+SHIFT+S

Đổi tên một mục tập trung.

F2

Chuyển tiêu điểm bàn phím trong phạm vi ngăn Chọn giữa dạng xem cây và các nút Hiện Tất cả và Ẩn Tất cả.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Thu gọn tất cả các nhóm.

ALT+SHIFT+1

Mở rộng tất cả các nhóm.

ALT+SHIFT+9

Sửa điểm trong hình dạng

Lưu ý: Bấm vào hình dạng, sau đó nhấn ALT + J + D + E + E.

 • Để thêm điểm, hãy bấm viền ngoài hình dạng trong khi bấm CTRL.

 • Để xóa bỏ điểm, hãy bấm vào điểm trong khi bấm CTRL.

 • Để có điểm xem như một điểm trơn, nhấn SHIFT khi kéo một trong các núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo, điểm sẽ được thay đổi thành một điểm trơn. Một điểm trơn nối hai dòng đoạn chiều dài bằng nhau.

 • Để có điểm xem như một điểm thẳng, hãy nhấn CTRL trong khi kéo một trong các núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành một điểm thẳng. Một điểm thẳng nối hai dòng đoạn của độ dài khác nhau.

 • Để có điểm xem như một góc điểm, hãy nhấn ALT khi kéo một trong các núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành một điểm góc. Một điểm góc nối hai dòng đoạn với một phân đoạn sẽ theo đường khác nhau.

 • Để hủy bỏ thay đổi các điểm và đường kẻ, hãy nhấn ESC trước khi thả nút chuột.

Đầu trang

Word

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn nhiều hình dạng

Nhấn và giữ điều KHIỂN trong khi bạn bấm các hình dạng

Chọn nhiều hình dạng với văn bản

Nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm các hình dạng

Mở ngăn Chọn.

ALT+F10

Chọn một mục tập trung (trong ngăn chọn).

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Hủy chọn một mục tập trung (trong ngăn chọn).

SHIFT+ENTER

Sửa văn bản trong một hộp văn bản.

F2 hoặc ENTER sau khi hộp văn bản được chọn

Sửa văn bản trong một hình dạng.

F2 hoặc ENTER sau khi chọn hình dạng

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng với các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

 2. Nhấn CTRL + SHIFT + C để sao chép các thuộc tính hình dạng.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT + TAB để chọn hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn sao chép các thuộc tính để.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc nối kết

 1. Nhấn SHIFT + TAB để chọn đối tượng mà bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn mũi TÊN XUỐNG để chọn < biến > đối tượng, NHẬP hoặc mũi TÊN PHẢI phím để hiển thị menu phụ, rồi chọn sửa.

Chèn đối tượng

 1. Nhấn ALT, N, sau đó J.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

  • Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn một kiểu đối tượng, rồi nhấn ENTER để tạo đối tượng.

  • Nhấn mũi TÊN XUỐNG hai lần để chọn tab tạo từ tệp , sau đó nhập tên tệp của đối tượng mà bạn muốn chèn hoặc duyệt đến tệp.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn các phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa SmartArt mà bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, sau đó nhấn phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt mà bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và thả phím ALT, N, rồi nhấn X.

 2. Hãy nhấn các phím mũi tên để chọn hộp văn bản bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Khi bạn đã nhập xong và muốn quay lại để sửa văn bản trong tài liệu, hãy nhấn ESC.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn W để chọn WordArt.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Nhấn ESC.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • TAB để chuyển tiếp vòng tròn (hoặc SHIFT + TAB để chuyển về sau) thông qua hình dạng hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng mà bạn muốn chọn.

Lối tắt bàn phím để dùng trong ngăn chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Chọn.

ALT+F10

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Hiển thị menu ngữ cảnh.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Thêm một đối tượng khác vào vùng chọn.

SHIFT+PHÍM CÁCH

Hủy chọn một mục tập trung.

SHIFT+ENTER

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

CTRL+SHIFT+S

Sửa điểm trong hình dạng

Lưu ý: Bấm vào hình dạng, sau đó nhấn ALT + J + D + E + E.

 • Để thêm điểm, hãy bấm viền ngoài hình dạng trong khi bấm CTRL.

 • Để xóa bỏ điểm, hãy bấm vào điểm trong khi bấm CTRL.

 • Để có điểm xem như một điểm mịn, nhấn SHIFT khi kéo một trong các núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo, dấu sẽ được thay đổi thành một điểm trơn. Một điểm trơn nối hai dòng đoạn chiều dài bằng nhau.

 • Để có điểm xem như một điểm thẳng, hãy nhấn CTRL trong khi kéo một trong các núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành một điểm thẳng. Một điểm thẳng nối hai dòng đoạn của độ dài khác nhau.

 • Để có điểm xem như một góc điểm, hãy nhấn ALT khi kéo một trong các núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành một điểm góc. Một điểm góc nối hai dòng đoạn với một phân đoạn sẽ theo đường khác nhau.

 • Để hủy bỏ thay đổi các điểm và đường kẻ, hãy nhấn ESC trước khi thả nút chuột.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×