Lối tắt Bàn phím cho SharePoint Workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để in chủ đề này, hãy nhấn phím TAB để chọn Show All ở trên cùng chủ đề này, nhấn ENTER rồi nhấn CTRL+P.

Lối tắt bàn phím chung

Lối tắt bàn phím sau đây áp dụng cho các mục trong hầu hết các công cụ.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép mục đã chọn làm nối kết.

CTRL+L

Sao mục đã chọn sang Bảng tạm

CTRL+C

Cắt mục đã chọn

CTRL+X

Dán từ Bảng tạm

CTRL+V

Hoàn tác hành động gần đây nhất

CTRL+Z

Làm lại hành động gần đây nhất

CTRL+Y

Đi tới mục tiếp theo

F8

Đi tới mục trước

SHIFT+F8

Đi tới mục chưa đọc tiếp theo

F4

Đi tới mục chưa đọc trước

SHIFT+F4

Đánh dấu mục đã chọn là đã đọc (loại bỏ đánh dấu chưa đọc).

CTRL+F4

Đánh dấu tất cả các mục là đã đọc (loại bỏ tất cả đánh dấu chưa đọc).

CTRL+SHIFT+F4

Công cụ tài liệu 2010 2007 tệp công cụ, 2007 SharePoint tệp công cụ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thêm tài liệu hiện có vào không gian làm việc.

CTRL+M

Xóa tài liệu.

CTRL+D

Công cụ thảo luận 2010

Lối tắt bàn phím cho 2010 công cụ thảo luận là chính xác giống như các mô tả trong phần tiếp theo để 2010 liệt kê các công cụ.

Công cụ danh sách 2010

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xóa mục đã chọn.

CTRL+D

Nhập dữ liệu từ nguồn khác.

CTRL+I

Xuất dữ liệu vào một tệp lưu trữ dữ liệu danh sách.

CTRL+E

Ở dạng xem danh sách, hãy tìm mục tiếp theo hoặc trước có chứa văn bản xác định. Trong mục danh sách đang mở, hãy tìm văn bản xác định.

CTRL+F

Trong mục mở danh sách, tìm văn bản đã xác định và thay thế bằng văn bản đã xác định.

CTRL+H

Nhập trình thiết kế để sửa đổi biểu mẫu và các dạng xem cho danh sách này.

CTRL+SHIFT+S

Công cụ lịch 2010

Lối tắt bàn phím trong dạng xem lịch

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo cuộc họp mới

ENTER (với cuộc họp không được chọn) hoặc CTRL + N

Mở cuộc họp đã chọn

ENTER

Lưu các thay đổi trong một cuộc họp mà không cần đóng nó

CTRL+S

Hiển thị dạng xem tháng

CTRL+1

Hiển thị dạng xem tuần

CTRL+2

Hiển thị dạng xem ngày

CTRL+3

Hiển thị dạng xem tuần làm việc

CTRL+4

Hiển thị dạng xem tháng công việc

CTRL+5

Hiển thị tất cả cuộc họp trong một danh sách

CTRL+6

Hiển thị tất cả các cuộc họp hiện hoạt trong một danh sách

CTRL+7

Đi đến một ngày cụ thể

CTRL+D

Đi tới hôm nay

CTRL+T

Lối tắt bàn phím trong một cuộc họp mở lịch

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hồ sơ cuộc họp

CTRL+1

Hiển thị chương trình họp

CTRL+2

Hiển thị các ghi chú cuộc họp

CTRL+3

Hiển thị tóm tắt cuộc họp

CTRL+4

Xóa bỏ cuộc họp này

CTRL+D

Công cụ Notepad

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo ghi chú mới

CTRL+N

Lưu một ghi chú đã sửa

CTRL+S

Lưu và đóng một ghi chú đã sửa

Ctrl+W

Hủy bỏ các chỉnh sửa trong ghi chú

THOÁT

Xóa ghi chú

CTRL+DELETE

Sửa ghi chú được chọn

CTRL+E

Di chuyển ghi chú tiếp theo

F8

Di chuyển đến trước ghi chú

SHIFT+F8

Công cụ ảnh

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thêm một hoặc nhiều ảnh vào danh sách

CTRL+O

Lưu một tệp ảnh vào máy tính của bạn

CTRL+E

Công cụ thảo Groove

Để thực hiện điều này

Nhấn

Lưu văn bản đã nhập trong công cụ kiểu để phác thảo

CTRL+S

Công cụ Chọn

S

Công cụ Bút chì

P

Công cụ đường kẻ

L

Công cụ Hình chữ nhật

R

Công cụ Hình chữ nhật Tròn góc

O

Công cụ Hình elip

E

Công cụ Hình đa giác

G

Công cụ văn bản

T

Công cụ lịch 2007

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo cuộc hẹn mới

CTRL+N

Xem chi tiết cho một cuộc hẹn đã chọn

ENTER

Đi đến một ngày cụ thể

CTRL+D

Đi tới trước đó/tiếp theo ngày, tuần hoặc tháng, tùy thuộc vào dạng xem lịch

PGDN/PGUP

Chuyển tới cuộc hẹn trước đó/tiếp theo

F8 / SHIFT + F8

Đi đến cuộc hẹn trước đó/tiếp theo chưa đọc

F4 / SHIFT + F4

Đi đến ngày hiện tại theo đồng hồ hệ thống của máy tính của bạn

CTRL+T

Thư

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo thư mới

CTRL+G

Gửi thư cho tất cả thành viên của một workspace

CTRL+SHIFT+G

Lịch sử tin nhắn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo thư mới

CTRL+N

Mở một thư đã chọn

CTRL+O

Trả lời thư đã chọn

CTRL+R

Chuyển tiếp thư đã chọn

Ctrl+W

Xóa thư đã chọn

CTRL+D

Tìm các thư

CTRL+F

In thư đã chọn

CTRL+P

Kiểm tra/bỏ chọn "Bao gồm lịch sử trong thư trả lời"

CTRL+H

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×