Lối tắt bàn phím cho InfoPath 2013

Chủ đề Trợ giúp này mô tả phím tắt cho tác vụ chung trong Microsoft InfoPath 2013. Các phím tắt này ám chỉ bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Các phím trên các bố trí bàn phím khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Đối với các phím tắt trong đó bạn nhấn hai hoặc nhiều phím cùng một lúc thì dấu cộng (+) sẽ phân tách các phím. Đối với các phím tắt trong đó bạn nhấn một phím rồi ngay lập tức bấm phím còn lại thì dấu phẩy (,) sẽ phân tách các phím.

Trong bài viết này

Điền biểu mẫu InfoPath

Điền các biểu mẫu trong InfoPath

Định dạng văn bản trong điều khiển văn bản phong phú

Điền biểu mẫu InfoPath trong trình duyệt web

Thiết kế biểu mẫu trong InfoPath Designer

Định dạng văn bản trong mẫu biểu mẫu

Làm việc với bảng bố trí

Sửa và lưu thay đổi

In bản xem trước của mẫu biểu mẫu

Nhận Trợ giúp

Sử dụng hộp thoại

Truy nhập và chọn các tùy chọn trong hộp thoại

Sử dụng các hộp chỉnh sửa trong hộp thoại

Điền biểu mẫu InfoPath

Đầu Trang

Điền biểu mẫu trong InfoPath

Để thực hiện điều này

Nhấn

Dẫn hướng đến điều khiển tiếp theo trong thứ tự tab.

Tab

Dẫn hướng đến điều khiển trước đó trong thứ tự tab.

SHIFT+TAB

Dẫn hướng đến điều khiển ở trên.

ALT+MŨI TÊN LÊN

Dẫn hướng đến điều khiển ở dưới.

ALT+MŨI TÊN XUỐNG

Điều khiển Bộ chọn Ngày: hiển thị lịch.

Mũi tên xuống

Dẫn hướng đến trường có lỗi tiếp theo.

CTRL+SHIFT+O

Lấy chi tiết lỗi cho trường hiện tại nếu nó chứa lỗi.

CTRL+SHIFT+I

Hiển thị menu công cụ cho điều khiển hỗ trợ nó.

ALT+SHIFT+F10

Bảng lặp/phần lặp: Thêm hàng hoặc phần khi ở trong điều khiển.

CTRL+ENTER

Đầu Trang

Định dạng văn bản trong điều khiển văn bản phong phú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Loại bỏ tất cả định dạng.

CTRL+PHÍM CÁCH

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm từ văn bản đã chọn.

CTRL+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng từ văn bản đã chọn.

CTRL+I

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch chân từ văn bản đã chọn.

CTRL+U

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch ngang chữ từ văn bản đã chọn.

ALT+SHIFT+K

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên từ văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+DẤU BẰNG

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới từ văn bản đã chọn.

CTRL+DẤU BẰNG

Áp dụng kiểu Thường vào văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+N

Áp dụng kiểu Tiêu đề từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+1

Áp dụng kiểu Đầu đề 1 từ văn bản đã chọn

ALT+CTRL+2

Áp dụng kiểu Đầu đề 2 từ văn bản đã chọn

ALT+CTRL+3

Áp dụng kiểu nhãn từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+4

Áp dụng kiểu nhãn cột từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+5

Áp dụng kiểu mô tả từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+6

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng từ đoạn đã chọn.

CTRL+SHIFT+L

Thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+M

Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+SHIFT+M

Căn đều đoạn đã chọn.

CTRL+J

Căn phải đoạn đã chọn.

CTRL+R

Căn giữa đoạn đã chọn.

CTRL+E

Căn trái đoạn đã chọn.

CTRL+L

Tăng cỡ phông cho văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+DẤU PHẨY

Giảm cỡ phông cho văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+DẤU CHẤM

Tăng cỡ phông cho văn bản đã chọn thêm 1 điểm.

CTRL+[

Giảm cỡ phông cho văn bản đã chọn 1 điểm.

CTRL+]

Mở ngăn tác vụ Phông.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Chuyển đoạn sang hướng văn bản phải sang trái.

CTRL+SHIFT PHẢI

Chuyển đoạn sang hướng văn bản trái sang phải.

CTRL+SHIFT TRÁI

Đầu Trang

Điền biểu mẫu InfoPath trong trình duyệt web

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thêm phần vào điều khiển phần lặp.

CTRL+ENTER

Loại bỏ phần khỏi điều khiển phần lặp.

CTRL+DEL

Thêm hàng vào điều khiển bảng lặp

CTRL+ENTER

Loại bỏ hàng khỏi điều khiển bảng lặp.

CTRL+DEL

Dẫn hướng qua trường có lỗi trong dạng xem biểu mẫu hiện tại.

CTRL+SHIFT+O

Lấy thông tin lỗi cho trường có lỗi.

CTRL+SHIFT+I

Di chuyển tiêu điểm đến tab ruy-băng web.

CTRL+[

Chọn tab trong ruy-băng web.

Enter

Di chuyển tiêu điểm đến nút ruy-băng web dùng lần cuối.

CTRL+]

Trả tiêu điểm lại trang từ ruy-băng web.

Esc

Lệnh văn bản có định dạng kế tiếp (di chuyển tiêu điểm sang thanh công cụ văn bản có định dạng từ hộp văn bản có định dạng).

CTRL+1

Lệnh văn bản có định dạng kế tiếp (di chuyển tiêu điểm sang thanh công cụ văn bản có định dạng từ hộp văn bản có định dạng).

CTRL+'

Cắt sang bảng tạm Windows.

CTRL+X

Sao chép sang bảng tạm Windows.

CTRL+C

Dán bảng tạm Windows.

CTRL+V

Xóa định dạng.

CTRL+PHÍM CÁCH

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Mở cửa sổ mới để chèn bảng.

CTRL+ALT+T

Tách ô.

CTRL+ALT+S

Phối ô.

CTRL+ALT+M

Mở cửa sổ mới để chèn siêu kết nối.

CTRL+K

Mở cửa sổ mới để chèn hình ảnh.

CTRL+SHIFT+G

Chọn phông.

CTRL+SHIFT+F

Thay đổi cỡ phông.

CTRL+SHIFT+P

Làm đậm văn bản.

CTRL+B

Làm nghiêng văn bản.

CTRL+I

Gạch chân văn bản.

CTRL+U

Căn trái văn bản.

CTRL+L

Căn phải văn bản.

CTRL+R

Căn giữa văn bản.

CTRL+E

Chèn danh sách số.

CTRL+SHIFT+E

Chèn danh sách dấu đầu dòng.

CTRL+SHIFT+L

Giảm thụt dòng.

CTRL+SHIFT+M

Tăng thụt dòng.

CTRL+M

Thay đổi màu văn bản.

CTRL+SHIFT+C

Tô sáng văn bản.

CTRL+SHIFT+W

Chuyển hướng văn bản trái sang phải.

CTRL+SHIFT+>

Chuyển hướng văn bản phải sang trái.

CTRL+SHIFT+<

Đầu Trang

Thiết kế biểu mẫu trong InfoPath Designer

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thiết kế mẫu biểu mẫu mới.

CTRL+SHIFT+D

Mở hộp thoại Mở trong chế độ thiết kế.

CTRL+O hoặc CTRL+F12

Hiển thị ngăn tác vụ Tác vụ Thiết kế.

ALT+N

Lưu ý:  Nếu hộp thoại Bắt đầu đang mở, thì hãy nhấn phím TAB cho đến khi bạn có thể chọn Thiết kế Mẫu Biểu mẫu. Sau đó, nhấn ENTER.

Xem trước mẫu biểu mẫu hiện tại.

CTRL+SHIFT+B

Tìm từ hoặc cụm từ.

CTRL+F

Thay thế từ hoặc cụm từ.

CTRL+H

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn.

CTRL+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn.

CTRL+C

Dán văn bản hoặc mục.

CTRL+V

In mẫu biểu mẫu hiện tại.

CTRL+P

Hiển thị thuộc tính của điều khiển đã chọn.

ALT+ENTER

Chọn điều khiển trước đó.

CTRL+< (dấu nhỏ hơn) hoặc SHIFT+TAB

Chọn điều khiển kế tiếp.

CTRL+> (dấu lớn hơn) hoặc TAB

Chèn siêu kết nối.

CTRL+K

Chọn phần đầu của đoạn.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Chọn phần cuối của đoạn.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn văn bản, đồ họa hoặc trường thành một dòng lên hoặc một dòng xuống.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chèn ngắt dòng.

SHIFT+ENTER

Chèn biểu tượng euro.

CTRL+ALT+E

Đầu Trang

Định dạng văn bản trong mẫu biểu mẫu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Loại bỏ tất cả định dạng.

CTRL+PHÍM CÁCH

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm từ văn bản đã chọn.

CTRL+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng từ văn bản đã chọn.

CTRL+I

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch chân từ văn bản đã chọn.

CTRL+U

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch ngang chữ từ văn bản đã chọn.

ALT+SHIFT+K

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên từ văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+DẤU BẰNG

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới từ văn bản đã chọn.

CTRL+DẤU BẰNG

Áp dụng kiểu Thường từ văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+N

Áp dụng kiểu Tiêu đề từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+1

Áp dụng kiểu Đầu đề 1 từ văn bản đã chọn

ALT+CTRL+2

Áp dụng kiểu Đầu đề 2 từ văn bản đã chọn

ALT+CTRL+3

Áp dụng kiểu nhãn từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+4

Áp dụng kiểu nhãn cột từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+5

Áp dụng kiểu mô tả từ văn bản đã chọn.

ALT+CTRL+6

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng từ đoạn đã chọn.

CTRL+SHIFT+L

Thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+M

Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+SHIFT+M

Căn đều đoạn đã chọn.

CTRL+J

Căn phải đoạn đã chọn.

CTRL+R

Căn giữa đoạn đã chọn.

CTRL+E

Căn trái đoạn đã chọn.

CTRL+L

Tăng cỡ phông cho văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+DẤU PHẨY

Giảm cỡ phông cho văn bản đã chọn.

CTRL+SHIFT+DẤU CHẤM

Tăng cỡ phông cho văn bản đã chọn thêm 1 điểm.

CTRL+[

Giảm cỡ phông cho văn bản đã chọn 1 điểm.

CTRL+]

Mở ngăn tác vụ Phông.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Chuyển đoạn sang hướng văn bản phải sang trái.

CTRL+SHIFT PHẢI

Chuyển đoạn sang hướng văn bản trái sang phải.

CTRL+SHIFT TRÁI

Đầu Trang

Làm việc với bảng bố trí

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thay đổi độ rộng cột sang trái của đường viền mà không làm thay đổi độ rộng của các cột khác.

Nhấn giữ SHIFT khi kéo đường viền của cột.

Thay đổi chiều cao của hàng trên hoặc dưới đường viền mà không làm thay đổi chiều cao của các hàng khác.

Nhấn giữ SHIFT khi kéo đường viền của hàng.

Lưu ý: Đối với cột được chỉnh cỡ ở mức chiều cao tối thiểu, lối tắt này thay đổi chiều cao của hàng trên đường viền. Một số yếu tố xác định chiều cao tối thiểu của hàng, ví dụ như liệu nó có chứa văn bản hay điều khiển hay không.

Đổi kích cỡ tất cả các hàng hoặc cột đã chọn sang cùng chiều cao hoặc độ rộng.

Nhấn giữ ALT khi kéo đường viền của hàng hoặc cột.

Di chuyển giữa ô kế tiếp hoặc trước đó trong bảng.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Nhấn TAB sẽ thêm hàng mới vào bảng nếu bạn nhấn khi con trỏ nằm trong ô cuối cùng của hàng cuối cùng.

Chọn hoặc hủy bỏ chọn của ô bảng.

F2

Đầu Trang

Sửa và lưu thay đổi

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tìm lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp tiếp theo.

ALT+F7

Lưu ý: Phải chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập (Nhấn ALT+T, sau đó nhấn OK).

Lưu hoặc phát hành mẫu biểu mẫu hiện tại.

ALT+SHIFT+F2

Lưu ý: Lối tắt này mở hộp thoại cung cấp lựa chọn giữa việc lưu và phát hành mẫu biểu mẫu của bạn. Nếu bạn chọn ẩn hộp thoại này trong tương lai, hãy nhấn ALT+SHIFT+F2 hiển thị hộp thoại Lưu Dưới dạng.

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Lưu mẫu biểu mẫu hiện tại.

CTRL+S

Mở hộp thoại Lưu Như cho mẫu biểu mẫu hiện tại.

SHIFT+F12 hoặc ALT+SHIFT+F2

Đầu Trang

Xem trước khi in của mẫu biểu mẫu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hộp thoại Xem trước khi In.

ALT+F, V

Di chuyển sang trang tiếp theo.

ALT+MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển về trang trước đó.

ALT+MŨI TÊN TRÁI

Phóng to để lấy dạng xem cận cảnh của mẫu biểu mẫu.

ALT+DẤU BẰNG

Thu nhỏ để xem thêm mẫu biểu mẫu ở kích cỡ đã giảm.

ALT+DẤU NỐI

Đầu Trang

Tìm Trợ giúp

Cửa sổ Trợ giúp cung cấp truy nhập vào toàn bộ nội dung Trợ giúp Microsoft Office. Cửa sổ Trợ giúp hiển thị các chủ đề và các nội dung Trợ giúp khác.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ Trợ giúp.

F1

Lưu ý:  Nếu chủ đề Trợ giúp hiện tại không có trong cửa sổ hiện hoạt, thì hãy nhấn F6 rồi nhấn CTRL+P.

Đóng cửa sổ Trợ giúp.

ALT+F4

Chuyển đổi giữa cửa sổ Trợ giúp và chương trình hiện hoạt.

ALT+TAB

Chọn mục tiếp theo.

TAB

Chọn mục trước đó.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành động mặc định cho mục đã chọn.

ENTER

Trong mục Duyệt Trợ giúp Tên Chương trình, chọn mục tiếp theo hoặc trước đó.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Trong mục Duyệt Trợ giúp Tên Chương trình, bung rộng hoặc thu gọn mục được chọn.

ENTER

Chọn văn bản ẩn hoặc siêu kết nối kế tiếp, ví dụ như Hiện Tất cả hoặc Ẩn Tất cả ở đầu chủ đề.

TAB

Chọn siêu kết nối hoặc văn bản ẩn trước đó.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành động cho Hiện Tất cả, Ẩn Tất cả, văn bản ẩn hoặc siêu kết nối đã chọn.

ENTER

Di chuyển trở lại chủ đề Trợ giúp trước đó (nút Quay lại).

ALT+MŨI TÊN TRÁI hoặc BACKSPACE

Di chuyển tới chủ đề Trợ giúp kế tiếp (nút Chuyển tiếp).

ALT+MŨI TÊN PHẢI

Cuộn lên trên hoặc xuống dưới từng ít một, trong chủ đề Trợ giúp đang được hiển thị.

MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN XUỐNG

Cuộn nhiều lên hoặc xuống dưới, trong chủ đề Trợ giúp đang được hiển thị.

PAGE UP, PAGE DOWN

Hiển thị menu lệnh cho cửa sổ Trợ giúp. Điều này bắt buộc cửa sổ Trợ giúp phải có tiêu điểm hiện hoạt (nhấn F1).

SHIFT+F10

Dừng hành động cuối (nút Dừng).

ESC

Làm mới cửa sổ (nút Làm mới).

F5

In chủ đề Trợ giúp hiện thời.

CTRL+P

Thay đổi trạng thái kết nối.

F6, MŨI TÊN XUỐNG

Chuyển giữa các khu vực trong cửa sổ Trợ giúp. Ví dụ: Chuyển giữa thanh công cụ, hộp tìm kiếm và tình trạng kết nối trợ giúp.

F6

Trong bảng mục lục trong dạng xem hình cây, hãy chọn mục kế tiếp hoặc trước đó.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Trong bảng mục lục trong dạng xem hình cây, hãy bung rộng hoặc thu gọn mục đã chọn.

MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Chọn siêu kết nối tiếp theo hoặc chọn Hiện Tất cả hoặc Ẩn Tất cả ở đầu chủ đề.

TAB

Chọn siêu kết nối trước đó.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành động cho siêu kết nối đã chọn, Hiện Tất cả hoặc Ẩn Tất cả.

ENTER

In chủ đề Trợ giúp hiện thời.

CTRL+P

Đầu Trang

Dùng hộp thoại

Truy nhập và chọn tùy chọn trong hộp thoại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Mở trong chế độ thiết kế.

CTRL+O hoặc CTRL+F12

Di chuyển từ hộp thoại mở lùi về mẫu biểu mẫu, dành cho hộp thoại hỗ trợ hành vi này.

ALT+F6

Di chuyển sang tùy chọn tiếp theo.

TAB

Di chuyển về tùy chọn trước đó.

SHIFT+TAB

Chuyển đến tab kế tiếp.

CTRL+TAB

Chuyển về tab trước đó.

CTRL+SHIFT+TAB

Chuyển đến thể loại kế tiếp.

TAB

Lưu ý: Sau khi chọn thể loại, bạn hãy dùng phím mũi tên để di chuyển đến tên thể loại bạn muốn.

Chuyển về thể loại trước đó.

SHIFT+TAB

Lưu ý: Sau khi chọn thể loại, bạn hãy dùng phím mũi tên để di chuyển đến thể loại bạn muốn.

Di chuyển giữa các tùy chọn trong danh sách hoặc nhóm tùy chọn.

Phím mũi tên

Thực hiện hành động được gán cho nút đã chọn hoặc chọn hay xóa hộp kiểm đã chọn.

PHÍM CÁCH

Mở danh sách nếu nó đang đóng và di chuyển đến tùy chọn cụ thể trong danh sách.

Chữ cái thứ nhất của tùy chọn trong danh sách thả xuống

Chọn tùy chọn hoặc chọn hay xóa hộp kiểm.

ALT+ chữ cái được gạch dưới trong tùy chọn

Mở danh sách thả xuống đã chọn.

MŨI TÊN XUỐNG

Đóng danh sách thả xuống đã chọn hoặc hủy bỏ lệnh rồi sau đó đóng hộp thoại.

ESC

Chạy lệnh đã chọn.

ENTER

Đi tới thư mục trước đó.

ALT+1

Mở thư mục trên một cấp so với thư mục đã chọn.

ALT+2

Xóa bỏ tệp hoặc thư mục đã chọn.

ALT+3

Tạo thư mục con trong thư mục đang mở.

ALT+4

Chuyển giữa dạng xem Hình thu nhỏ, Tiêu đề, Biểu tượng, Danh sách, Chi tiết, Thuộc tínhXem trước.

ALT+5

Hiển thị menu lối tắt cho tệp hoặc thư mục đã chọn.

SHIFT+F10

Mở danh sách Tìm trong hoặc Lưu trong (còn được gọi là thanh Địa chỉ trong Windows Vista).

F4

Cập nhật thư mục và danh sách tệp trong Mở, Mở trong Chế độ Thiết kế hoặc hộp thoại Lưu Như.

F5

Đầu Trang

Sử dụng hộp sửa trong hộp thoại

Hộp sửa là trường mà bạn có thể nhập hoặc dán mục nhập vào đó, ví dụ như tên người dùng của mình hoặc đường dẫn của thư mục.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến đầu mục nhập.

HOME

Di chuyển đến cuối mục nhập.

END

Di chuyển một ký tự sang trái.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển một ký tự sang phải.

MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển một từ về bên trái.

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển một từ về bên phải.

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Chọn hoặc hủy bỏ chọn một ký tự sang trái.

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Chọn hoặc hủy bỏ chọn một ký tự sang phải.

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Chọn hoặc hủy bỏ chọn một từ sang trái.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Chọn hoặc hủy bỏ chọn một từ sang phải.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Chọn từ con trỏ đến đầu mục nhập.

SHIFT+HOME

Chọn từ con trỏ đến cuối mục nhập.

SHIFT+END

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×