Bắt đầu Nhanh Outlook trên web

Lịch biểu

Lên lịch với Outlook trên web

Lên lịch một sự kiện lịch hoặc cuộc họp

 1. Chọn lịch.

 2. Chọn Sự kiện mới.

 3. Nhập chi tiết, vị trí, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

 4. Nếu đây là một cuộc họp, hãy thêm tên hoặc địa chỉ email của những người bạn muốn mời.

  Chọn Trợ lý lập lịch để xem thời gian rảnh/bận của mọi người (người dùng Exchange).

 5. Để chuyển cuộc họp này thành cuộc họp định kỳ, chọn hộp Lặp lại, rồi chọn mức độ thường xuyên.

 6. Chọn Lưu hoặc Gửi.

Lên lịch cuộc họp trong Outlook trên web

Gửi trả lời tự động (Thư Vắng mặt)

 1. Chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlook > Thư > Trả lời tự động.

 2. Chọn Trả lời tự động.

 3. Chọn Bật trả lời tự động.

 4. Nếu bạn muốn chạy trả lời tự động trong thời gian cụ thể, hãy chọn Chỉ gửi trả lời trong một khoảng thời gian, rồi nhập Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc.

 5. Nhập trả lời của bạn.

 6. Chọn Lưu.

Tạo trả lời vắng mặt trong Outlook trên web
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×