Lên lịch ngày bắt đầu và kết thúc cho một trang đã phát hành

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn tạo một trang, nó phải được phát hành trước khi người xem site có thể nhìn thấy nó. Bạn có thể xác định ngày khi đã phát hành trang trở nên sẵn sàng, và bạn cũng có thể chỉ định khi đã phát hành trang không khả dụng. Lên lịch một trang cho Ấn phẩm, bạn cần phê duyệt quyền cho danh sách hoặc thư viện có chứa trang.

Trong bài viết này

Tổng quan về trang lập lịch biểu

Lên lịch ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho một trang đã phát hành

Tổng quan về trang lập lịch biểu

Sự phụ thuộc tính năng     Khả năng để lên lịch Ấn phẩm của một trang là một phần của phát hành bật tính năng bộ Microsoft Office SharePoint Server 2007. Trang lập lịch đặc biệt tùy thuộc vào các tính năng lập phiên bản và điều hành của Office SharePoint Server 2007. Để lên lịch để hoạt động đúng cách cho một mục cụ thể, danh sách hoặc thư viện chứa mục đó phải có lập phiên bản và điều hành bật. Trong một site phát hành, thư viện trang có lập phiên bản và điều hành được bật theo mặc định và hỗ trợ trang lên lịch.

Lập phiên bản trang     Khi bật lập phiên bản, mỗi trang có số phiên bản. Phiên bản có thể lớn hay nhỏ. Một số phiên bản chính có x.0 biểu mẫu, trong đó x là bất kỳ số nguyên dương, ví dụ, 2.0. Một số phiên bản phụ có biểu mẫu x.y, trong đó x là số nguyên vô bất kỳ và y là bất kỳ số nguyên dương, ví dụ, 0.4.

Mỗi lần bạn sửa một trang, phiên bản phụ mới ở trang đó sẽ được tạo. Số phiên bản phụ mới là một khoảng một của 0,1 lớn hơn phiên bản trước của trang, xem phiên bản trước đó là chính hoặc phụ. Ví dụ, nếu bạn sửa một trang có một số phiên bản 2.0, số phiên bản mới là 2.1.

Lưu ý: Phiên bản phụ mới được tạo ra cho dù bạn sửa một trang nội dung hoặc sửa thuộc tính của nó.

Khi một trang được phê duyệt, phiên bản chính mới ở trang đó sẽ được tạo. Số phiên bản chính mới là số nguyên dương tiếp theo là lớn hơn phiên bản trước của trang, xem phiên bản trước đó là chính hoặc phụ. Ví dụ, nếu bạn phê duyệt một trang có số phiên bản của 3,5, số phiên bản mới là 4.0.

Điều hành trang     Khi điều hành được bật, trang phải được được gửi đi để phê duyệt trước khi họ có thể được phát hành. Mỗi trang có một trạng thái biểu thị giai đoạn trong quy trình điều hành. Có năm trang trạng thái, và chúng thường tiến trật tự sau:

 1. Bản thảo     Một trang có trạng thái bản thảo được tạo nhưng không được gửi để phê duyệt; hoặc trang đã được phê, nhưng nó đã phát hành một ngày trong quá khứ kết thúc. Tất cả các trang có trạng thái bản thảo là phiên bản phụ.

 2. Đang chờ     Một trang có đang chờ trạng thái đã được tạo và gửi để phê duyệt, nhưng cũng nó đã chưa được phê duyệt hoặc từ chối, hoặc nó đã được phê với bản phát hành bắt đầu ngày trong tương lai.

 3. Lên lịch     Một trang có trạng thái được lên lịch đã được tạo và được phê duyệt, nhưng nó được lên lịch cho Ấn phẩm trong tương lai. Khi đến ngày ấn phẩm, trạng thái trang thay đổi thành phê duyệt.

 4. Phê duyệt hoặc từ chối     Trang với phê duyệt trạng thái đã được tạo và được phê duyệt cho Ấn phẩm, có được lịch trình cho Ấn phẩm ngay lập tức hoặc có một ấn phẩm ngày trong quá khứ bắt đầu, và không có ấn phẩm cuối ngày hoặc có ngày kết thúc trong tương lai. Tất cả các trang được phê duyệt là phiên bản chính. Một trang có bị từ chối trạng thái đã được tạo và được gửi đi để phê duyệt và đã bị từ chối cho Ấn phẩm. Tất cả các trang bị từ chối là phiên bản phụ.

Trang lập lịch biểu     Khi một trang được phê duyệt, nó được lên lịch cho Ấn phẩm. Theo mặc định, được phê duyệt trang được phát hành ngay lập tức, với không có ngày kết thúc ấn phẩm. Mặc định cho trang web của bạn có thể khác nhau. Khi bạn sửa một trang nội dung hoặc thuộc tính của nó, bạn có thể thay đổi ngày theo lịch trình bắt đầu và ngày kết thúc theo lịch.

Khi một trang được phê duyệt cho Ấn phẩm, nhưng ngày bắt đầu phát hành trong tương lai, trang có trạng thái được lên lịch. Khi ngày bắt đầu nhận, trạng thái trang thay đổi từ được lên lịch để phê duyệt. Khi phát hành ngày kết thúc cho một trang được phê duyệt đến, trạng thái trang thay đổi từ phê duyệt bản thảo.

Đầu trang

Lên lịch ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho một trang đã phát hành

Bạn có thể lên lịch ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho một trang bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Duyệt đến trang mà bạn muốn lên lịch.

 2. Nếu thanh công cụ Soạn thảo Page không hiển thị, bấm Hiển thị trang sửa thanh công cụ trên menu Hành động trang .

 3. Trên thanh công cụ Page soạn thảo , bấm vào nối kết được có nhãn Ấn phẩm ngày bắt đầu. Trang Thiết đặt trang mở ra.

 4. Trên trang Thiết đặt trang , trong phần lịch biểu , bạn có thể đặt các thuộc tính sau đây:

  • Ngày bắt đầu     Nếu bạn muốn trang phát hành bây giờ, hãy bấm ngay lập tức.

   Nếu bạn muốn lên lịch Ấn phẩm cho một ngày trong tương lai, hãy bấm vào ngày sau đây, sau đó chọn một ngày cụ thể bằng cách bấm vào biểu tượng lịch. Bạn cũng có thể chọn thời gian cụ thể của ngày cho Ấn phẩm để bắt đầu bằng cách dùng menu bên cạnh biểu tượng lịch. Nếu bạn chọn một ngày cụ thể nhưng không chỉ định thời gian, nửa đêm được sử dụng.

  • Ngày kết thúc      Nếu bạn muốn trang duy trì vĩnh đã phát hành, hãy bấm không bao giờ. Nếu bạn có thông báo thiết lập cho trang của bạn, bạn cũng có thể xác định một khoảng thời gian mà tại đó vào liên hệ Page sẽ nhận được lời nhắc định kỳ để kiểm tra trang để xác định nội dung của nó vẫn hiện thời và thích hợp. Để thực hiện điều này, hãy chọn gửi yêu cầu xem lại nội dung thư để liên hệ Page khoảng mỗivà rồi xác định một khoảng thời gian. Liên hệ Page nhận được lời nhắc để xem lại trang mỗi thời gian đã xác định khoảng thời gian chuyển.

   Nếu bạn muốn các ấn phẩm để kết thúc vào một ngày cụ thể, hãy bấm vào ngày sau đây, sau đó chọn một ngày cụ thể bằng cách bấm vào biểu tượng lịch. Bạn cũng có thể chọn thời gian cụ thể của ngày cho Ấn phẩm để kết thúc bằng cách dùng menu bên cạnh biểu tượng lịch. Nếu bạn chọn một ngày cụ thể nhưng không chỉ định thời gian, nửa đêm được sử dụng. Nếu bạn chọn cho Ấn phẩm để kết thúc vào một ngày nhất định, và bạn có thông báo thiết lập cho trang của bạn, bạn cũng có thể xác định một khoảng thời gian mà tại đó vào liên hệ Page sẽ nhận được lời nhắc sắp đạt đến ngày kết thúc ấn phẩm. Để thực hiện điều này, chọn Thông báo cho trang liên hệ, và sau đó xác định một khoảng thời gian. Liên hệ Page nhận được lời nhắc ở khoảng thời gian đã xác định trước ngày kết thúc ấn phẩm.

 5. Khi bạn kết thúc lên lịch trang, ở dưới cùng của trang Thiết đặt trang , hãy bấm OK.

Lưu ý: Nếu một trang đã được phát hành và có một ngày kết thúc ấn phẩm trong quá khứ, bạn không thể thay đổi các thuộc tính của trang đó, trừ khi bạn thay đổi ngày kết thúc ấn phẩm để nó không nằm trong quá khứ. Đây là vì bạn đang tạo phiên bản phụ mới khi bạn sửa các thuộc tính của trang, và các phiên bản phụ không thể phát hành.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×