Lên lịch họp trong Teams

Bây giờ bạn đã có một lịch trong nhóm, và có một vài bổ sung cho phép bạn quản lý lịch biểu của bạn trực tiếp trong nhóm.

Lên lịch cuộc họp 

Có một vài cách để lên lịch một cuộc họp: 

  • Chọn lên lịch một cuộc họp Lên lịch một nút cuộc họp trong cuộc trò chuyện (đây là phần dưới hộp soạn thảo) để đặt cuộc họp với mọi người trong cuộc trò chuyện.

  • Hoặc đi đến lịch Nút Cuộc họp ở bên trái của ứng dụng và chọn cuộc họp mới ở phía trên cùng bên phải của ứng dụng, hoặc chọn một phạm vi thời gian trong lịch của bạn và nó sẽ mở ra một biểu mẫu lên lịch.

Tương tự như Outlook, trong biểu mẫu lên lịch là nơi bạn sẽ cung cấp tiêu đề cho cuộc họp, mời mọi người, và thêm chi tiết cuộc họp.

Ở bên phải của biểu mẫu lập lịch bạn sẽ có tùy chọn thêm kênh, người cá nhân hoặc rời khỏi cả hai trống để tự đặt một cuộc hẹn.

Làm cho cuộc họp kênh 

Chọn cuộc họp mới và ở góc trên bên phải của biểu mẫu lập lịch biểu, bạn sẽ tìm thấy một kênh để họp. Từ menu, bạn có thể thêm nhiều kênh.

FYI, các kênh không thể sửa hoặc thêm một lần khi gửi lời mời. Bạn sẽ cần gửi một lời mời mới khác với các kênh được Cập Nhật.

Lưu ý: Khi bạn có một cuộc họp trong một kênh, mọi người trong nhóm sẽ có thể xem và gia nhập nó trong kênh đó.

Sau khi bạn đã thêm những người dự cần thiết, hãy chọn trợ lý lập lịch biểu để tìm thời gian hoạt động cho mọi người.

Nếu cuộc họp là một định kỳ, hãy đánh dấu vào hộp lặp lại . Sau khi bạn thực hiện điều đó, bạn sẽ có thể chọn tần số bạn muốn nó xảy ra.

Lên lịch cuộc họp trong Outlook? Tìm hiểu cách thêm nhóm vào cuộc họp Outlook của bạn.

Thay đổi dạng xem lịch

Đây là danh sách hàng ngày của cuộc họp hiện là lịch mới cho các nhóm. Chuyển đổi giữa các dạng xem ngày, tuần làm việchoặc tuần .

Ở góc trên bên trái, bạn sẽ tìm thấy tháng và năm, chọn để thay đổi dạng xem lịch của bạn vào bất kỳ ngày nào — trước đó hoặc tương lai. Chọn hôm nay để trở lại ngày/tuần hiện tại.

Lịch sẽ hiển thị cho bạn mọi thứ đã được lên lịch trong nhóm, Exchange hoặc Outlook.

Bấm chuột phải để xem thêm tùy chọn

Bấm chuột phải vào một sự kiện trong lịch của bạn để RSVP, loại bỏ nó nếu nó bị hủy bỏ hoặc mở thư mời để xem chi tiết cuộc họp. Nếu sự kiện là một cuộc họp nhóm, bạn cũng sẽ nhận được các tùy chọn tham gia trực tuyếntrò chuyện với người dự.

Các cuộc họp nhóm sẽ hiển thị nút gia nhập trong một sự kiện trong lịch của bạn năm phút trước khi bắt đầu cuộc họp. Sau khi có người tham gia cuộc họp, sự kiện sẽ thay đổi màu sắc để cho bạn biết họ đang trực tuyến.

Chọn gia nhập để mở cửa sổ thiết đặt cuộc họp để xác nhận các thiết đặt của camera và micrô được ưu tiên trước khi gia nhập cuộc họp trực tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn có cuộc họp chồng chéo trong lịch của mình, nút gia nhập sẽ không sẵn dùng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bấm chuột phải vào sự kiện và chọn tham gia trực tuyến.

Để lên lịch cuộc họp, hãy đi đến lịch Nút Cuộc họp ở cuối ứng dụng, sau đó chọn lên lịch một cuộc họp Lên lịch một nút cuộc họp ở trên cùng bên phải. 

Đi tới Thêm người dự Nút thêm người vào nhóm và chọn những người mà bạn muốn mời.

Tiếp theo, đi tới chia sẻ với kênh:

  • Nếu bạn muốn có cuộc họp của mình trong một kênh, hãy chọn kênh thích hợp.

  • Nếu bạn không muốn, hãy bỏ qua nó.

Lưu ý: Khi bạn có một cuộc họp trong kênh, mọi người sẽ có thể xem và gia nhập nó trong kênh đó.

Sau đó, đặt thời gian bắt đầu và kết thúc và viết mô tả cho sự kiện. 

Cuối cùng, chọn hoàn tất để lên lịch cuộc họp của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×