Lên lịch cuộc họp trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Lên lịch cuộc họp

Lên lịch cuộc họp từ cuộc trò chuyện

Lên lịch cuộc họp

Lên lịch cuộc họp, hãy bấm cuộc họp Nút Cuộc họp ở bên trái của ứng dụng và sau đó bấm lên lịch cuộc họp. Đi đến phần chọn kênh để đáp ứng trong :

  • Chọn không có để tạo một cuộc họp riêng tư.

  • Chọn kênh để tạo một cuộc họp đang mở để mọi người trên nhóm.

Tìm thời gian phù hợp cho tất cả mọi người bằng cách bấm vào trợ lý lập lịch biểu, Hiển thị cho bạn sự sẵn sàng của mọi người. Bạn cũng có thể lên lịch cuộc họp lặp lại bằng cách đánh dấu hộp lặp lại . Sau khi bạn thực hiện điều này, bạn có thể chọn mức độ thường xuyên bạn muốn cuộc họp của bạn để xảy ra.

Video được lên lịch cuộc họp này cho bạn biết cách lên lịch cuộc họp và thêm người vào đó.

Lên lịch cuộc họp từ cuộc trò chuyện

Nếu bạn đang trò chuyện với người khác và muốn lên lịch cuộc họp ngay từ trò chuyện, hãy bấm lên lịch cuộc họp Nút lên lịch cuộc họp bên dưới hộp soạn. Trong hộp thoại cuộc họp mới , tất cả mọi người trong trò chuyện đã sẽ được liệt kê là người được mời. Điền vào ngày và giờ, thêm chi tiết hoặc một vị trí và mời người khác. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm lên lịch cuộc họp và bạn đang tiếp tục.

Nút lên lịch cuộc họp bên dưới hộp soạn

Để lên lịch cuộc họp, hãy đến ứng dụng trên máy tính hoặc trang web của bạn bây giờ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×