Lên lịch cuộc họp trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lên lịch cuộc họp, hãy bấm lên lịch cuộc họp Nút lên lịch cuộc họp trong một cuộc trò chuyện hay cuộc họp ở bên trái của ứng dụng.

Đi đến phần chọn kênh để đáp ứng trong :

  • Nếu bạn muốn có cuộc họp của bạn trong một kênh, hãy chọn kênh phù hợp.

  • Nếu bạn muốn không, hãy chọn không có.

Lưu ý: Khi bạn có một cuộc họp trong một kênh, mọi người sẽ có thể xem và tham gia trong kênh đó.

Sau đó, hãy chọn những người mà bạn muốn mời. Bấm trợ lý lập lịch biểu để tìm thời gian phù hợp cho tất cả mọi người.

Nếu cuộc họp là một định kỳ, hãy bấm vào hộp lặp lại . Sau khi bạn thực hiện điều này, bạn có thể chọn mức độ thường xuyên bạn muốn xảy ra.

Video được lên lịch cuộc họp này cho bạn biết cách lên lịch cuộc họp và thêm người vào đó.

Để lên lịch cuộc họp, hãy đến ứng dụng trên máy tính hoặc trang web của bạn bây giờ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×