Lên lịch cuộc họp trong cuộc họp trực tiếp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cuộc họp trong máy khách Microsoft Office Live họp 2007 cũng như các cuộc họp thông thường tổ chức trong một phòng hội thảo. Với hội thảo bổ trợ cho Outlook, bạn có thể lên lịch cuộc họp có sử dụng máy khách Microsoft Office Live họp 2007 trong giống như bạn lên lịch cuộc họp mà những người dự thu thập trong phòng hội thảo.

Bạn cũng có thể chuyển đổi một cuộc hẹn Office Outlook trước đó đã lên lịch được tổ chức trong cuộc họp trực tiếp khách thay vào đó. Khi bạn thực hiện điều này, bạn có thể cũng thêm người dự cuộc họp, xác định những người dự như những người dự hoặc diễn giả và đặt tùy chọn cuộc họp, giống như khi bạn tạo một cuộc họp bằng cách dùng hội thảo bổ trợ cho Microsoft Office Outlook.

Đại diện cũng có thể lên lịch cuộc họp trực tiếp hoặc cuộc gọi hội thảo thay mặt cho người quản lý. Để biết thêm thông tin trên ủy quyền, hãy xem cho phép người khác quản lý thư và lịch của bạn. Đại diện hỗ trợ là sẵn dùng trong Office Communications Server 2007 R2.

Tạo thư mời cuộc họp bằng cách dùng Office Communications Server 2007 R2

 1. Để tạo một thư mời họp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên menu hội thảo , hãy chọn lên lịch cuộc họp trực tiếp, Office Communications Server.

  • Trên thanh công cụ Outlook, hãy chọn lên lịch cuộc họp trực tiếp, Office Communications Server.

  • Trên menu hội thảo hoặc trên thanh công cụ Outlook, hãy chọn lên lịch cuộc họp trực tiếp.

 2. Trên tab cuộc hẹn , trên dòng chủ đề , nhập mô tả của cuộc họp của bạn.

 3. Thêm người vào thư mời, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab cuộc hẹn , trong hộp đến , nhập địa chỉ email đầy đủ của người mà bạn muốn mời.

  • Trên tab cuộc hẹn , hãy bấm vào, sau đó chọn mời từ sổ địa chỉ của bạn.

 4. Để chỉ định những người được mời sẽ là diễn giả, tùy thuộc vào phiên bản Microsoft Office Outlook mà bạn đang chạy, trong yêu cầu họp, trên thanh công cụ cuộc họp trực tiếp, hãy bấm Người dự/đường chỉ dẫn, Người dự/diễn giả, hoặc Diễn giả. Trong danh sách người dự , bấm hợp tên và địa chỉ email. Bấm Thêm để di chuyển các tên đã chọn vào danh sách diễn giả , sau đó bấm OK.

 5. Để kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người dự, nếu bạn chưa làm điều này, trên tab lên lịch cuộc họp, thời gian khi tất cả người dự sẵn dùng, sau đó bấm mà tìm thời gian. Kéo thanh cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc cho cuộc họp cho đến khi chúng như bạn muốn chúng.

 6. Để chọn kiểu âm thanh cho cuộc họp của bạn:

  • Trên thanh công cụ cuộc họp trực tiếp của cuộc họp yêu cầu cửa sổ, hãy bấm âm thanh.

  • Chọn sử dụng âm thanh máy tính để cho phép người dự để kết nối với một liên lạc hai chiều qua Internet.

   Lưu ý: Người dự sẽ cần một máy tính có tai nghe hoặc micrô và loa để kết nối cuộc gọi hội thảo của bạn. Nếu bạn có người dự bên ngoài mạng công ty của bạn là tốt nhất để dùng hội thảo quay số vào cuộc gọi hội thảo của bạn.

  • Hoặc, để cho phép người dự để kết nối với cuộc họp âm thanh bằng cách sử dụng máy tính có tai nghe hoặc micrô và loa, hoặc họ có thể quay số bằng cách sử dụng số gọi hội thảo, bấm sử dụng âm thanh máy tính hoặc quay số trong từ bất kỳ điện thoại và sau đó chọn vùng Đối với số điện thoại cuộc gọi hội thảo. Để bật mật mã để gia nhập cuộc họp, hãy bấm, yêu cầu một mật khẩu để gia nhập cuộc họp.

   Lưu ý: Hội thảo quay số là một tùy chọn âm thanh mới cho hội thảo âm thanh đang được lưu trữ trên Office Communications Server 2007 R2. Để biết thêm thông tin về hội thảo quay số, hãy xem lên lịch cuộc gọi hội thảo.

  • Hoặc, chọn quay số vào cuộc họp bằng cách dùng dịch vụ hội thảo điện thoại để cho phép người dự để quay số vào cuộc gọi hội thảo.

  • Trong hộp văn bản của nhà cung cấp , hãy nhập tên nhà cung cấp cuộc gọi hội thảo của bạn.

  • Trong hộp văn bản Toll-Free số , hãy nhập mã thành phố, hoặc mã vùng và số điện thoại nội hạt, điện thoại miễn phí cuộc họp (+ 1-8001234567). Trong hộp văn bản của Số điện thoại , hãy nhập mã thành phố, hoặc mã vùng và số điện thoại nội hạt, điện thoại cuộc họp điện thoại trả tiền.

  • Trong hộp người dựđường chỉ dẫn mã văn bản, nhập mã người dự và mã đường chỉ dẫn người dự họp phải sử dụng để xác định bản thân họ là người dự hoặc đường chỉ dẫn khi họ gia nhập hội thảo âm thanh. Đường chỉ dẫn mã không bao giờ tiết lộ cho người dự họp.

 7. Khi các tùy chọn âm thanh được thiết lập, trên hộp thoại Live tùy chọn âm thanh của cuộc họp , hãy bấm OK.

 8. Chọn thiết đặt truy nhập điều khiển:

  Quan trọng: Mời ai được chọn theo mặc định, có nghĩa là bất kỳ ai có hội thảo gọi số và ID hội thảo của bạn có thể gia nhập hội thảo của bạn. Nếu bạn muốn hạn chế ai có thể gia nhập cuộc gọi hội thảo của bạn, cấu hình các tùy chọn nâng cao truy nhập sau khi lên lịch hội thảo.

  • Trong cuộc họp yêu cầu cửa sổ, trên thanh công cụ cuộc họp trực tiếp, hãy bấm quyền.

  • Chọn Mời trong mạng để cho phép người dự chỉ với một tài khoản người dùng trên cùng Office Communications Server để gia nhập cuộc họp.

  • Chọn Mời trong mạng (hạn chế) để cho phép chỉ mời người dự để gia nhập cuộc họp.

  • Chọn Mời bất kỳ ai để cho phép bất kỳ để gia nhập cuộc họp.

 9. Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập một thông báo tất cả người nhận sẽ nhận được. Trên tab cuộc hẹn , hãy nhập tin nhắn của bạn ở phía trên đường chấm chấm trong hộp văn bản được cung cấp.

 10. Khi thư mời cuộc họp như bạn muốn, trên thanh công cụ chuẩn, hãy bấm gửi.

Tạo thư mời cuộc họp bằng cách dùng dịch vụ cuộc họp trực tiếp

 1. Để tạo một thư mời họp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên menu hội thảo , hãy chọn lên lịch cuộc họp trực tiếp, Dịch vụ cuộc họp trực tiếp.

  • Trên thanh công cụ Outlook, hãy chọn lên lịch cuộc họp trực tiếp, Dịch vụ cuộc họp trực tiếp.

  • Trên menu hội thảo hoặc trên thanh công cụ Outlook, hãy chọn lên lịch cuộc họp trực tiếp.

 2. Thêm người vào thư mời, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab cuộc hẹn , trong hộp đến , nhập địa chỉ email đầy đủ của người mà bạn muốn mời, mỗi địa chỉ phân tách bằng dấu chấm phẩy.

  • Trên tab cuộc hẹn , hãy bấm vào, sau đó chọn mời từ sổ địa chỉ của bạn.

 3. Để chỉ định những người được mời sẽ là diễn giả tùy thuộc vào phiên bản Microsoft Office Outlook bạn đang chạy, trong yêu cầu họp, trên thanh công cụ cuộc họp trực tiếp, hãy bấm Người dự/đường chỉ dẫn, Người dự/diễn giảhoặc Diễn giả. Trong danh sách người dự , bấm hợp tên và địa chỉ email. Bấm Thêm để di chuyển các tên đã chọn vào danh sách diễn giả , sau đó bấm OK.

 4. Để kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người dự, nếu bạn chưa làm điều này, trên tab lên lịch cuộc họp, thời gian khi tất cả người dự sẵn dùng, sau đó bấm mà tìm thời gian. Kéo thanh cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc cho cuộc họp cho đến khi chúng như bạn muốn chúng.

 5. Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập một thông báo tất cả người nhận sẽ nhận được. Trên tab cuộc hẹn , hãy nhập tin nhắn của bạn ở phía trên đường chấm chấm trong hộp văn bản được cung cấp. Bạn không cần phải cung cấp URL cuộc họp, ID cuộc họp hoặc cuộc họp khóa; thông tin đó được cung cấp tự động.

  Quan trọng: Đối với cuộc họp trực tiếp dịch vụ thư mời không nhập bất kỳ điều gì bên dưới đường chấm chấm. Văn bản xuất hiện sẽ được thay thế thông tin người dự cần để gia nhập cuộc họp của bạn.

 6. Trên thanh công cụ cuộc họp trực tiếp của cuộc họp yêu cầu cửa sổ, hãy bấm Tùy chọn cuộc họp. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tùy chọn cuộc họp, hãy xem đặt tùy chọn cuộc họp.

 7. Khi thư mời cuộc họp như bạn muốn, trên thanh công cụ chuẩn, hãy bấm gửi.

Chuyển đổi yêu cầu họp Outlook chuẩn sang một thư mời cuộc họp trực tiếp

 1. Trong lịch Outlook, bấm đúp vào cuộc họp để mở biểu mẫu yêu cầu.

 2. Trên thanh công cụ hội thảo, bấm Cuộc họp trực tiếp, hoặc bấm thực hiện cuộc họp trực tiếp, sau đó chọn Office Communications Server hoặc Dịch vụ cuộc họp trực tiếp.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn ở trên để kết thúc lên lịch một Office Communications Server hoặc Dịch vụ cuộc họp trực tiếp cuộc họp.

Lên lịch cuộc họp trực tiếp thay mặt cho người khác

 1. Mở lịch của người khác và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn ngày và thời gian của cuộc họp và sau đó trên thanh công cụ hội thảo , hãy bấm lên lịch cuộc họp trực tiếp, hoặc bấm lên lịch cuộc họp trực tiếp, sau đó chọn Office Communications Server.

  • Chuyển đổi một cuộc họp Outlook hiện có thành cuộc họp trực tiếp. Trên thanh công cụ hội thảo, bấm Cuộc họp trực tiếp hoặc bấm Cuộc họp trực tiếp, sau đó chọn Office Communications Server.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn ở trên để kết thúc lên lịch một Office Communications Server cuộc họp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×