Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong phạm vi các nhóm workspace là lịch được chia sẻ nơi bạn và mỗi thành viên của nhóm của bạn có thể lên lịch và xem cuộc họp sắp tới.

Tất cả các cuộc họp mà bạn tạo trên lịch nhóm cũng được chuyển đến hộp thư nhóm và hộp thư đến cá nhân của tất cả các thành viên nhóm nếu bạn chọn để thực hiện theo nhóm. Mỗi thành viên của nhóm có thể sửa các cuộc họp, mà có nghĩa là nếu người tổ chức sự kiện là bệnh hoặc quyết định để thực hiện một ngày của kỳ nghỉ và quên để hủy bỏ cuộc họp, bất kỳ ai trong nhóm có thể hủy nó cho chúng. Không có quyền bổ sung cần thiết.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn Outlook mới trên web

Mở một lịch nhóm trong Outlook trên web mới

 1. Đăng nhập vào Office 365

 2. Bấm vào Outlook.

 3. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch mở lịch.

 4. Trong ngăn dẫn hướng, dưới nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn. Nếu bạn có nhiều lịch, mở, các sự kiện đối với mỗi sẽ được hiển thị. Tab màu ở trên cùng cho biết sự kiện nào căn chỉnh cho từng nhóm.

 5. Chọn ngày, tuần, tuần làm việc, hoặc tháng để thay đổi dạng xem lịch biểu.

Thêm cuộc họp vào một nhóm lịch là rất giống với cách thêm một vào lịch cá nhân của bạn, và thư mời được gửi đến tất cả các thành viên nhóm. Khi bạn tạo một cuộc họp trên lịch nhóm, nó sẽ xuất hiện khi được sắp xếp theo nhóm. Bạn sẽ tự động được thêm làm người dự và sự kiện sẽ được thêm vào lịch cá nhân của bạn.

 1. Từ lịch nhóm, hãy chọn thời gian mà tại đó bạn sẽ lên lịch cuộc họp.

 2. Nhập một cuộc họp tiêu đề, địa điểm và thời gian kết thúc trong cửa sổ chi tiết.

 3. Theo mặc định, thư mời cuộc họp sẽ được gửi đến hộp thư đến của mỗi thành viên trong nhóm. Nếu bạn không muốn này, hãy xóa hộp kiểm, hoặc chọn thêm chi tiết để xác định những người được mời vào.

 4. Chọn Lưu.

Bạn muốn thêm nghỉ phép hoặc thời gian của vắng vào lịch nhóm?

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Thực hiện thay đổi bạn muốn và chọn gửi.

Gửi email thông báo chẳng hạn như "Chấp nhận," "Dự định" và "Từ chối," gây mất tập trung và có thể ít quan trọng hộp thư đến của bạn. Khi bạn dùng một lịch nhóm để lên lịch sự kiện của bạn, bạn có thể dễ dàng nhận được một dạng xem ở nhanh ở ai sắp có mặt, Ai là không và ai chưa trả lời.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Bên dưới người dự, hãy xem trạng thái (được chấp nhận, không phản hồi, do dự, Declined) bên dưới mỗi tên khách mời.

Khi cuộc họp được tạo ra trên lịch nhóm, bất kỳ ai trong nhóm có thể hủy nó.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Bấm hủy bỏ và chọn tùy chọn thích hợp hủy.

  Tùy chọn hủy cuộc họp

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Mở một lịch nhóm trong Outlook trên web

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Outlook.

  Trang chủ Office 365 với ứng dụng Outlook được tô sáng

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

 3. Trong ngăn dẫn hướng, chọn nhóm, sau đó chọn Nhóm của bạn.

  Nếu bạn có nhiều lịch, mở, các sự kiện đối với mỗi sẽ được hiển thị. Tab màu ở trên cùng cho biết sự kiện nào căn chỉnh cho từng nhóm.

  Lịch nhóm
 4. Chọn ngày, tuần làm việchoặc tháng thay đổi dạng xem lịch.

Thêm cuộc họp vào một nhóm lịch là rất giống với cách thêm một vào lịch cá nhân của bạn, và thư mời được gửi đến tất cả các thành viên nhóm. Khi bạn tạo một cuộc họp trên lịch nhóm, nó sẽ xuất hiện khi được sắp xếp theo nhóm. Bạn sẽ tự động được thêm làm người dự và sự kiện sẽ được thêm vào lịch cá nhân của bạn.

Đây là một video mà sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình.

 1. Từ lịch nhóm, hãy chọn thời gian mà tại đó bạn sẽ lên lịch cuộc họp.

 2. Nhập một cuộc họp tiêu đề, địa điểm và thời gian kết thúc trong cửa sổ chi tiết.

  Nhóm lịch với nhanh chóng thêm màn hình

 3. Theo mặc định, thư mời cuộc họp sẽ được gửi đến hộp thư đến của mỗi thành viên trong nhóm. Nếu bạn không muốn này, hãy xóa hộp kiểm, hoặc chọn thêm chi tiết để xác định những người được mời vào.

 4. Chọn Lưu.

Bạn muốn thêm nghỉ phép hoặc thời gian của vắng vào lịch nhóm?

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Thực hiện thay đổi bạn muốn và chọn gửi.

Gửi email thông báo chẳng hạn như "Chấp nhận," "Dự định" và "Từ chối," gây mất tập trung và có thể ít quan trọng hộp thư đến của bạn. Khi bạn dùng một lịch nhóm để lên lịch sự kiện của bạn, bạn có thể dễ dàng nhận được một dạng xem ở nhanh ở ai sắp có mặt, Ai là không và ai chưa trả lời.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Bên dưới người dự, hãy xem trạng thái (được chấp nhận, không phản hồi, do dự, Declined) bên dưới mỗi tên khách mời.

  Sự kiện lịch với danh sách người dự được tô sáng

Khi cuộc họp được tạo ra trên lịch nhóm, bất kỳ ai trong nhóm có thể hủy nó.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Bấm hủy bỏ và chọn tùy chọn thích hợp hủy.

  Tùy chọn hủy cuộc họp

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm

 1. Trong Outlook 2016, chọn một nhóm từ bên trái nav

  Nhóm trên thanh Dẫn hướng bên trái

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn lịch.

  Chọn Lịch

 3. Chọn cuộc họp Skype mới hoặc cuộc họp mới. Nếu bạn thực hiện một cuộc họp Skype, chi tiết cuộc gọi sẽ được thêm vào phần nội dung thư. Để biết thông tin về cuộc họp Skype, hãy xem họp Skype for Business Trợ giúp.

  Cuộc họp Mới

 4. Bạn sẽ thấy các bí danh của nhóm được nhập tự động trong dòng tới . Nhập một chủ đề, địa điểm và thời gian bắt đầu và kết thúc cho cuộc họp của bạn.

 5. Trong khu vực cuộc họp, nhập lịch công tác. Nếu bạn đang thiết lập một cuộc họp Skype, cẩn thận tránh không thay đổi bất kỳ thông tin cuộc họp trực tuyến nào.

 6. Chọn Trợ lý lập lịch biểu trên ribbon để đảm bảo rằng bạn chọn được thời gian tốt nhất cho cuộc họp.

 7. Chọn Gửi.

Cuộc họp sẽ xuất hiện trên lịch của nhóm, cũng như lịch cá nhân của mỗi thành viên. (Nếu bạn lên lịch một cuộc hẹn chứ không phải là một cuộc họp, appoinment sẽ chỉ hiển thị trên lịch nhóm và không vào lịch cá nhân của mỗi thành viên nhóm.)

Chủ đề liên quan

Gia nhập nhóm trong Outlook
tạo nhóm trong Outlook
chia sẻ tệp nhóm
Tìm hiểu về các nhóm Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×