Lên lịch cuộc họp hoặc cuộc hẹn với khách hàng của bạn trong Business Contact Manager

Bạn có thể dùng Business Contact Manager cho Outlook như cách bạn vẫn dùng Outlook để lên lịch cuộc họp và cuộc hẹn với mọi khách hàng có bản ghi chứa một địa chỉ email.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây để hiển thị không gian làm việc:

  • Quản lý Liên hệ.

  • Doanh số.

  • Quản lý Dự án.

   Tại sao thư mục Tiếp thị không được liệt kê?

   Theo mặc định, thư mục Tiếp thị không chứa bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc. Bạn không thể gửi email hoặc lên lịch cuộc hẹn bằng cách sử dụng bất kỳ hoạt động tiếp thị hoặc bản ghi nhiệm vụ dự án nào vì chúng không được nối kết với một loại bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc.

 2. Bấm vào tab có chứa bản ghi của những người mà bạn muốn gặp.

 3. Bấm vào bản ghi bạn muốn.

  Làm thế nào để tôi chọn nhiều hồ sơ?

  Để chọn hồ sơ liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào hồ sơ đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn hồ sơ không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm hồ sơ riêng lẻ. Để chọn tất cả các hồ sơ, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

 4. Trên Ribbon, trong nhóm Liên lạc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Lên lịch cuộc họp và mời khách hàng   

   1. Bấm Yêu cầu Họp

    • Trên tab Tài khoản, Liên hệ Công việc hoặc Đầu mối hãy bấm Thêm rồi bấm Yêu cầu Họp.

    • Trên tab Dự án Kinh doanh hoặc Cơ hội, hãy bấm Yêu cầu Họp.

     Một Yêu cầu Họp, một lời mời mới, xuất hiện cùng với các địa chỉ email được liệt kê trong hộp Tới.

     Lưu ý: Các bản ghi riêng lẻ có thể chứa nhiều địa chỉ email. Chỉ có địa chỉ đầu tiên trong danh sách được bao gồm trong yêu cầu họp.

   2. Nhập và gửi yêu cầu họp của bạn theo cách thông thường bạn vẫn làm để mời khách hàng của bạn đến cuộc họp.

  • Thêm một cuộc hẹn có liên quan đến khách hàng của bạn vào lịch của bạn   

   1. Bấm Thêm, rồi bấm Cuộc hẹn.
    Một cuộc hẹn sẽ mở ra với tên của những bản ghi đã chọn trong dòng Chủ đề.

   2. Nhập thông tin trong cuộc hẹn theo cách bạn thường thực hiện, rồi bấm Lưu & Đóng.
    Cuộc hẹn được thêm vào lịch của bạn.

Yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn được liệt kê trên trang lịch sử giao tiếp của từng người nhận.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×