Làm việc với thư mục thư trong Outlook.com

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn sắp xếp các thư của bạn trong Outlook.com, bạn có thể tạo thư mục mới hoặc đổi tên, di chuyển hoặc xóa thư mục hiện có. Bạn cũng có thể thiết lập quy tắc để rằng Outlook.com tự động di chuyển thư vào thư mục tùy thuộc vào điều kiện bạn xác định.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Lưu ý: 

 • Nếu bạn không thể nhìn thấy thư mục email của bạn, hãy kiểm tra xem các thư mục không phải là "thu gọn". Chọn > thư mục để bung rộng.

  Dạng xem thư mục Outlook.com

 • Hiện đang xảy ra sự cố khiến một số thư mục có thể không còn hiển thị trong danh sách Thư mục, tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm được mục đã lưu trong các thư mục bị mất bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm. Chúng tôi đã biết về sự cố này và đang nỗ lực tạo bản sửa lỗi.

Theo mặc định, tài khoản của bạn bắt đầu với các thư mục này:

 • Hộp thư đến Thư đến sẽ đi vào Hộp thư đến trừ khi bạn đã tạo một Quy tắc Hộp thư đến để chuyển hướng chúng đến một thư mục khác hoặc chúng được xác định là email rác.

 • Email rác Thư có đặc điểm email rác nhưng mà không bị chặn bởi bộ lọc thư rác trước khi họ truy nhập hộp thư của bạn sẽ tự động được chuyển đến thư mục này. Tìm hiểu thêm về cách giúp giữ thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến của bạn trong Outlook.com.

 • Thư nháp Nếu bạn viết thư nhưng chưa xong, thư này sẽ tự động được lưu vào thư mục Thư nháp. Bạn có thể trở lại thư này sau để tiếp tục soạn thảo và gửi nó.

 • Mục đã Gửi Theo mặc định, một bản sao của mỗi thư bạn gửi được giữ trong thư mục Mục đã Gửi.

 • Mục đã Xóa Khi bạn xóa thư, thư này sẽ được chuyển vào thư mục Mục đã Xóa.

Hầu hết những gì bạn có thể làm với một thư mục đều có thể tìm thấy trong menu ngữ cảnh mà bạn có thể thấy khi nhấp chuột phải vào một thư mục.

 • Tạo thư mục con mới Dùng để tạo một thư mục con mới trong thư mục bạn bấm chuột phải.

 • Xóa thư mục Di chuyển thư mục và mọi nội dung của nó vào thư mục Mục đã Xóa.

 • Xóa tất cả Di chuyển tất cả các mục trong thư mục đã chọn sang Các mục đã Xóa.

 • Đánh dấu tất cả là đã đọc Đánh dấu đã đọc tất cả các mục trong thư mục đã chọn.

 • Đổi tên Cấp tên khác cho thư mục. Không thể đổi tên thư mục mặc định, chẳng hạn như thư mục Hộp thư đến.

Bạn có thể tạo các thư mục mới để sắp xếp thư theo ý muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo một thư mục cho một dự án cụ thể, cho toàn bộ thư từ một người cụ thể nào đó hoặc cho toàn bộ thư gửi đến một nhóm phân phối mà bạn là thành viên.

Tạo thư mục mới

 1. Ở cuối ngăn thư mục, chọn Thư mục mới.

 2. Trong hộp thư mục mới, nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Tạo thư mục con mới

 1. Trong ngăn thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn thêm thư mục con.

 2. Chọn Tạo thư mục con mới.

 3. Trong hộp thư mục mới, nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên thư mục mặc định, chẳng hạn như Hộp thư đến, Thư nháp hoặc Mục đã xóa.

 1. Trong ngăn thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Chọn Đổi tên.

 3. Nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Bạn không thể thay đổi thứ tự của các thư mục dưới thư mục, và bạn không thể di chuyển thư mục con vào thư mục menu chính. Thư mục con phải luôn nằm bên trong một thư mục khác.

Bạn có thể sắp xếp lại các thư mục hoặc bất kỳ mục nào khác trong danh sách yêu thích của bạn.

Để tạo một thư mục một yêu thích, hãy bấm vào ngôi sao để Thêm vào yêu thích.

Lưu ý: Nếu bạn vô tình di chuyển thư mục để trở thành một thư mục con, tạo một thư mục mới và sao chép tất cả các email của bạn từ thư mục con vào thư mục mức cao nhất mới.

Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ thư mục mặc định, chẳng hạn như Hộp thư đến và các mục đã gửi.

 1. Trong ngăn thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục hoặc thư mục con mà bạn muốn xóa.

 2. Chọn Xóa thư mục.

 3. Chọn OK để xác nhận.

Khi bạn xóa một hay nhiều thư mục, nó sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Bạn có thể hoặc theo cách thủ công loại bỏ thư khỏi thư mục hoặc bạn có thể đặt Outlook.com để tự động làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn khi bạn đăng xuất.

Lưu ý: Nội dung của thư mục đã xóa chỉ được nhìn thấy sau khi bạn bung rộng thư mục Các mục đã xóa :

Ảnh chụp màn hình hiển thị bung rộng thư mục các mục đã xóa.

Làm trống thư mục Các mục Đã xoá khi bạn đăng xuất

 1. Ở phía trên cùng của màn hình, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ.

 2. Chọn Thư > Xử lý các thông báo.

 3. Trong mụcTùy chọn thư, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Làm trống thư mục mục đã xóa của tôi.

 4. Bấm Lưu.

Để tìm hiểu cách khôi phục thư đã xóa, hãy xem Khôi phục email đã xóa trong Outlook.com.

Dùng các lệnh trên thanh lệnh Outlook.com hoặc thiết lập quy tắc có Outlook.com tự động di chuyển thư vào thư mục khi bạn nhận được chúng.

Sử dụng lệnh tự động xử lý thư

Lệnh như quétdi chuyển để cho phép bạn tự động xóa bỏ hoặc di chuyển thư từ người gửi cụ thể. Lệnh xuất hiện trên thanh lệnh Outlook.com khi bạn chọn một thư trong hộp thư đến của bạn.

 • Quét dọn cho phép bạn nhanh chóng xóa email không mong muốn trong hộp thư đến của bạn. Khi bạn chọn một thư, bạn có thể tự động xóa bỏ tất cả email đến từ người gửi đó, chỉ giữ lại email mới nhất và xóa bỏ phần còn lại hoặc xóa những email cũ hơn 10 ngày.

 • Di chuyển đến cho phép bạn di chuyển một thư cụ thể đến thư mục khác.

Thiết lập quy tắc để tự động xử lý thư

Sử dụng quy tắc để tự động di chuyển thư vào thư mục khi bạn nhận được chúng.

 1. Trong hộp thư đến của bạn, chọn một thư mà bạn muốn gán quy tắc và chọn Xem thêm hành động trên thanh lệnh.

 2. Chọn Tạo quy tắc. Hộp thoại Tạo quy tắc sẽ mở ra.

 3. Chọn một thư mục mà bạn muốn di chuyển thư từ người gửi đó.

 4. Để chọn các điều kiện và hành động khác, chọn Thêm tùy chọn khác.

  Theo mặc định, hộp kiểm Dừng xử lý thêm quy tắc được chọn. Khi hộp này được chọn, các quy tắc sau đó sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư.

 5. Chọn OK để lưu quy tắc.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Theo mặc định, tài khoản của bạn bắt đầu với các thư mục này:

 • Hộp thư đến Thư đến sẽ đi vào Hộp thư đến trừ khi bạn đã tạo một Quy tắc Hộp thư đến để chuyển hướng chúng đến một thư mục khác hoặc chúng được xác định là email rác.

 • Mục đã Gửi Theo mặc định, một bản sao của mỗi thư bạn gửi được giữ trong thư mục Mục đã Gửi.

 • Mục đã Xóa Khi bạn xóa thư, thư này sẽ được chuyển vào thư mục Mục đã Xóa.

 • Bản thảo Nếu bạn tạo hoặc trả lời một thư nhưng không thể hoàn tất nó ngay, thư này sẽ tự động được lưu vào thư mục Bản thảo. Bạn có thể trở lại thư này sau để tiếp tục soạn thảo và gửi nó.

 • Email rác Thư có đặc điểm email rác nhưng mà không bị chặn bởi bộ lọc thư rác trước khi họ truy nhập hộp thư của bạn sẽ tự động được chuyển đến thư mục này. Tìm hiểu thêm về cách giúp giữ thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến của bạn trong Outlook.com.

Hầu hết những gì bạn có thể làm với một thư mục đều có thể tìm thấy trong menu ngữ cảnh mà bạn có thể thấy khi nhấp chuột phải vào một thư mục.

 • Tạo thư mục con mới Dùng để tạo một thư mục con mới trong thư mục bạn bấm chuột phải.

 • Đổi tên Cung cấp cho thư mục tên khác. Thư mục mặc định, chẳng hạn như thư mục hộp thư đến, không thể đổi tên.

 • Xóa bỏ Di chuyển vào thư mục và tất cả nội dung cho các mục đã xóa.

 • Xóa tất cả Di chuyển tất cả các mục trong thư mục đã chọn sang Các mục đã Xóa.

 • Đánh dấu tất cả là đã đọc Đánh dấu đã đọc tất cả các mục trong thư mục đã chọn.

 • Di chuyển Mở cửa sổ để bạn có thể di chuyển thư mục đã chọn vào một vị trí mới trong cấu trúc phân cấp thư mục. Bạn cũng có thể chọn và kéo thư mục vào một vị trí mới.

  Lưu ý: Khi bạn đăng nhập lần sau, thư mục bạn đã tạo sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Bạn có thể tạo các thư mục mới để sắp xếp thư theo ý muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo một thư mục cho một dự án cụ thể, cho toàn bộ thư từ một người cụ thể nào đó hoặc cho toàn bộ thư gửi đến một nhóm phân phối mà bạn là thành viên.

Tạo thư mục mới

 1. Bên cạnh thư mục, hãy chọn tạo thư mục mới Nút Tạo thư mục mới . Nút Tạo thư mục mới .

  Một ảnh chụp màn hình nút Tạo thư mục mới trong Outlook.com.

 2. Trong hộp thư mục mới, nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Tạo thư mục con mới

 1. Bên dưới thư mục, bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn thêm một thư mục con.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua một thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook.com.

 2. Chọn Tạo thư mục con mới.

 3. Trong hộp thư mục mới, nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên thư mục mặc định, chẳng hạn như Hộp thư đến, Thư nháp hoặc Mục đã xóa.

 1. Bên dưới thư mục, bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn đổi tên.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua một thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook.com.

 2. Chọn Đổi tên.

 3. Nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Bạn có thể kéo thư mục vào một vị trí mới trong cấu trúc phân cấp thư mục của bạn, hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn Di chuyển trong menu lối tắt.

Lưu ý: Lần sau bạn đăng nhập, thư mục bạn đã tạo sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

 1. Bên dưới thư mục, bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn di chuyển.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua một thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook.com.

 2. Chọn Di chuyển.

 3. Trong Di chuyển thư mục cửa sổ mở ra, chọn một thư mục mới để chuyển thư mục vào và chọn Di chuyển.

Bạn cũng có thể tạo một thư mục mới để chuyển thư mục vào bằng cách bấm chuột phải vào thư mục mẹ mà bạn muốn và chọn Tạo thư mục mới. Sử dụng Quy tắc Hộp thư đến để tự động di chuyển thư đến sang thư mục cụ thể dựa trên tiêu chí bạn chọn.

Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ thư mục mặc định, chẳng hạn như Hộp thư đến và các mục đã gửi.

 1. Bên dưới thư mục, bấm chuột phải vào thư mục hoặc thư mục con bạn muốn xóa.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua một thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook.com.

 2. Chọn Xóa.

 3. Chọn OK để xác nhận.

Khi bạn xóa thư, trước tiên thư này sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Bạn có thể để thư ở đó cho đến khi bạn loại bỏ chúng, hoặc bạn có thể đặt Outlook.com để tự động làm trống thư mục Các mục Đã xóa mỗi khi bạn đăng xuất.

Lưu ý: Nội dung của thư mục đã xóa chỉ được nhìn thấy sau khi bạn bung rộng thư mục Các mục đã xóa :

Ảnh chụp màn hình hiển thị bung rộng thư mục các mục đã xóa.

Làm trống thư mục Các mục Đã xoá khi bạn đăng xuất

 1. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn.

 2. Chọn Tự động xử lý > tùy chọn thư > Làm trống thư mục Khoản mục đã Xóa khi tôi đăng xuất.

 3. Chọn lưu Nút Tạo nhóm .

Để tìm hiểu cách khôi phục thư đã xóa, hãy xem Khôi phục email đã xóa trong Outlook.com.

Dùng các lệnh trên thanh lệnh Outlook.com hoặc thiết lập quy tắc có Outlook.com tự động di chuyển thư vào thư mục khi bạn nhận được chúng.

Sử dụng lệnh tự động xử lý thư

Lệnh như quétdi chuyển để cho phép bạn tự động xóa bỏ hoặc di chuyển thư từ người gửi cụ thể. Lệnh xuất hiện trên thanh lệnh Outlook.com khi bạn chọn một thư trong hộp thư đến của bạn.

 • Quét dọn cho phép bạn nhanh chóng xóa email không mong muốn trong hộp thư đến của bạn. Khi bạn chọn một thư, bạn có thể tự động xóa bỏ tất cả email đến từ người gửi đó, chỉ giữ lại email mới nhất và xóa bỏ phần còn lại hoặc xóa những email cũ hơn 10 ngày.

 • Di chuyển đến cho phép bạn di chuyển một thư cụ thể hoặc tự động di chuyển tất cả các thư từ người gửi đó đến thư mục khác.

Thiết lập quy tắc để tự động xử lý thư

Sử dụng quy tắc để tự động di chuyển thư vào thư mục khi bạn nhận được chúng.

 1. Trong hộp thư đến của bạn, chọn một thư mà bạn muốn gán quy tắc và chọn Biểu tượng Lệnh khác. trên thanh lệnh.

 2. Chọn tạo quy tắc. Hộp thoại quy tắc hộp thư đến mới (biểu mẫu) mở ra.

  • Tên Hiển thị tên của người gửi.

  • Khi có thư đến, và thư đó phù hợp với tất cả các điều kiện này Theo mặc định, ba điều kiện được thiết lập cho thư đã nhận. Chọn mũi tên để chọn điều kiện khác. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều điều kiện hơn, chọn Thêm điều kiện.

  • Thực hiện tất cả các thao tác sau Theo mặc định, một trong ba hành động được xác định trước sẽ được thiết lập. Chọn mũi tên để chọn hành động khác. Nếu bạn muốn thêm hành động khác, chọn Thêm hành động.

  • Ngoại trừ nếu phù hợp với một trong các điều kiện này Theo mặc định, không có ngoại lệ nào được thiết lập. Chọn mũi tên để thiết lập ngoại lệ cho các điều kiện trên đây. Chọn Thêm ngoại lệ nếu cần nhiều hơn một ngoại lệ.

  • Dừng xử lý thêm quy tắc Theo mặc định, hộp kiểm này được chọn. Khi hộp kiểm này được chọn, các quy tắc sau đó sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư.

 3. Chọn OK để lưu quy tắc.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×