Làm việc với tệp trong thư viện tài liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư viện tài liệu SharePoint sẽ cung cấp nhiều cách để làm việc với tệp của mình, tạo các tệp để sao chép và di chuyển chúng giữa các thư mục. Bạn có thể xem làm việc mà bạn và những người khác đã thực hiện trên các tệp và lưu Phiên bản cũ hơn, bạn có thể khôi phục nếu cần thiết. Bạn và nhóm của bạn có nhiều điều khiển đối với vị trí, cần phải làm gì, và cách bạn làm việc với tệp của bạn.

Tạo một tài liệu mới, nối kết hoặc thư mục trong thư viện tài liệu

Sau khi bạn tạo thư viện tài liệu SharePoint , bạn sẽ cần phải thêm nội dung. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo hoặc tải lên tài liệu và tệp.

Office 365 tạo một tài liệu hoặc thư mục mới

Khi bạn chọn một tài liệu mới Office 365 , tệp chung được tạo trong thư viện (Document.docx, book.xlsx, v.v.), và tài liệu trống được mở trong ứng dụng tương ứng. Chủ sở hữu hoặc người quản trị SharePoint hoặc Office 365 của bạn có thể thiết lập loại tài liệu khác nhau. Để biết thêm thông tin hãy xem tạo tệp mới trong thư viện tài liệu.

Để sắp xếp tệp của bạn, bạn có thể sử dụng thư mục trong thư viện tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách thêm thư mục vào thư viện của bạn, hãy xem tạo một thư mục trong thư viện tài liệu

Sửa tệp trong thư viện tài liệu

Tệp được liên kết với Office 365 ứng dụng như Word, Excel và PowerPoint có thể mở và sửa trực tuyến khi bạn bấm vào tên tệp trong thư viện tài liệu. Khi bạn sửa trong Office 365, tất cả thay đổi được tự động lưu.

Tệp hình elip menu với mở được tô sáng

Khi bạn có một ứng dụng trên máy tính chẳng hạn như Word, nó sẽ hiển thị khi bạn mở hoặc sửa tệp. Nếu bạn chọn một ứng dụng trên máy tính, tài liệu sẽ mở trong ứng dụng và bạn có thể sửa nó như bất kỳ tệp nào khác. Không giống như phiên bản trực tuyến của Word, Excel hoặc PowerPoint, để lưu các thay đổi, bạn cần một cách rõ ràng lưu tài liệu trước khi bạn thoát khỏi.

Nếu bạn không có ứng dụng liên kết với một tệp, bạn sẽ nhận được một tùy chọn tải xuống tệp. Hãy xem sửa tài liệu trong thư viện tài liệu để biết thêm thông tin về việc mở và sửa tệp.

Xóa tệp từ thư viện tài liệu

Nếu một mục trong thư viện tài liệu không cần nữa, bạn có thể xóa bỏ nó. Khi bạn xóa thư mục, SharePoint cũng xóa bất kỳ tệp hoặc thư mục chứa trong đó. Hãy xem xóa bỏ thư mục, tệp, hoặc nối kết từ một thư viện tài liệu để biết thêm thông tin.

Biểu tượng Xóa bỏ và nối kết được tô sáng trên thanh nối kết trên cùng

Nếu bạn xóa nội dung nhưng cần để lấy lại, bạn có thể khôi phục từ thùng rác. Hãy xem khôi phục đã xóa nội dung trong thùng rác của SharePoint site để biết thêm thông tin.

Kiểm tra tệp hoặc ra để chỉnh sửa dành riêng

Khi bạn kiểm xuất một tệp, bạn khóa xuất những người khác từ thực hiện bất kỳ thay đổi. Điều này giúp ngăn không cho đồng nghiệp từ hoàn tác hoặc ghi đè được các thay đổi.

chọn tệp, bấm vào dấu chấm lửng ở thanh trên cùng, và chọn kiểm xuất

Trong khi bạn có một tệp đã kiểm xuất, không ai khác có thể kiểm xuất hoặc sửa nó. Khi bạn kiểm tra tệp quay lại, những người khác có thể nhìn thấy các thay đổi bạn đã thực hiện. Để biết thêm thông tin hãy xem kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu.

Xem hoạt động trên tệp trong thư viện tài liệu

Khi làm việc với một nhóm, bạn có thể xem tệp hoạt động chẳng hạn như thêm, xóa, và chỉnh sửa trong thư viện tài liệu để bảo đảm mọi thứ theo dõi. Bạn có thể nhìn thấy tệp hoạt động cho một mục đơn lẻ, hoặc thông tin tổng quan về tất cả các hoạt động trong thư viện tài liệu.

Danh sách hoạt động gần đây

Bạn có thể bung rộng một số mục bên dưới các hoạt động gần đây để biết thêm chi tiết nơi tệp được Cập Nhật. Hãy xem các tệp hoạt động trong thư viện tài liệu để biết thêm thông tin về cách xem tệp hoạt động.

Xem và làm việc với lịch sử Phiên bản tệp trong thư viện tài liệu

Lịch sử Phiên bản SharePoint Online tạo phiên bản mới của tệp được lưu hoặc được chọn trong một thư viện tài liệu.

Phiên bản lịch sử hộp thoại với 3 Phiên bản.

Trong lịch sử Phiên bản, bạn có thể xem chú thích mà đã được thêm vào khi tệp được kiểm nhập, kích cỡ tệp và ngày khi nó đã được kiểm nhập hoặc đã lưu vào thư viện tài liệu. Bạn cũng có thể chọn để khôi phục hoặc xóa một phiên bản của tệp. Hãy xem dạng xem lịch sử Phiên bản cho một tệp trong thư viện tài liệu SharePoint để biết thêm thông tin.

Xem và sửa thông tin tệp trong thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu lưu trữ các thuộc tính riêng lẻ chẳng hạn như tên tệp, tiêu đề và hashtags cho tệp của bạn, thư mục, và nối kết cũng như các mục chính họ.

Ngăn siêu dữ liệu tài liệu Office 365

Bạn có thể xem và sửa tên, tiêu đề hoặc hashtag thuộc tính trên mỗi mục trong thư viện tài liệu của bạn. Hãy xem xem và sửa thông tin về tệp, thư mục, hoặc nối kết trong thư viện tài liệu cho bước để xem và sửa các thuộc tính.

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Cập Nhật tháng 10 16, 2018

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra thông tin, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×