Làm việc với siêu kết nối trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để nhanh chóng truy nhập vào thông tin liên quan trong một tệp hoặc trên một trang web, bạn có thể chèn một siêu kết nối trong một ô trang tính. Bạn cũng có thể chèn siêu kết nối trong thành phần biểu đồ cụ thể.

Lưu ý: Hầu hết các ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ, nếu không thì chức năng là giống nhau.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trong tab chèn , trong nhóm nối kết , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Dưới Nối kết tới, bấm Tạo Tài liệu Mới.

 3. Trong hộp Tên của tài liệu mới, nhập tên của tệp mới.

  Mẹo: Để xác định vị trí khác hơn minh họa bên dưới đường dẫn đầy đủ, bạn có thể nhập vị trí mới trước tên trong hộp tên của tài liệu mới , hoặc bạn có thể bấm vào thay đổi để chọn vị trí bạn muốn và sau đó bấm OK.

 4. Dưới mục Soạn thảo khi, hãy bấm Sửa tài liệu mới sau hoặc Sửa thảo tài liệu mới ngay để chỉ định khi nào bạn muốn mở tệp mới để sửa.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trong tab chèn , trong nhóm nối kết , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đối tượng và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn tệp, bấm Thư mục hiện tại, sau đó bấm vào tệp mà bạn muốn nối kết đến.

   Bạn có thể thay đổi thư mục hiện thời bằng cách chọn một thư mục khác trong danh sách Tìm trong.

  • Để chọn một trang web, hãy bấm vào Duyệt trang và sau đó bấm vào trang web mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để chọn tệp mà bạn đã dùng gần đây, bấm Tệp gần đây, sau đó bấm vào tệp mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để nhập tên và vị trí của các tệp hoặc trang web mà bạn muốn nối kết đến, hãy nhập thông tin đó vào hộp địa chỉ .

  • Để định vị trang web, hãy bấm duyệt Web Duyệt Web nút , mở trang web mà bạn muốn nối kết đến, và sau đó chuyển trở lại Excel mà không cần đóng trình duyệt của bạn.

 4. Nếu bạn muốn tạo một siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong tệp hoặc trang web, hãy bấm thẻ đánh dấuvà sau đó bấm đúp vào thẻ đánh dấu mà bạn muốn.

  Lưu ý: Tệp hoặc trang web mà bạn muốn nối kết đến phải có thẻ đánh dấu.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

Để nối kết đến vị trí trong sổ làm việc hiện tại hoặc sổ làm việc khác, bạn có thể xác định tên cho ô đích hoặc dùng tham chiếu ô.

 1. Để dùng một tên, bạn phải đặt tên ô đích trong sổ làm việc đích.

  Cách đặt tên ô hoặc phạm vi ô

  1. Chọn ô, phạm vi ô hoặc các lựa chọn không liền kề mà bạn muốn đặt tên.

  2. Bấm vào hộp tên ở phần cuối bên trái của thanh công thức Ảnh nút .

   Hộp Tên

   Ảnh nút Hộp tên

  3. Trong hộp tên , nhập tên cho ô, sau đó nhấn Enter.

   Lưu ý: Tên không thể chứa khoảng cách và phải bắt đầu bằng chữ cái.

 2. Trên trang tính của sổ làm việc nguồn, hãy bấm vào ô mà bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trong tab chèn , trong nhóm nối kết , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đối tượng và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Dưới Nối kết đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc hiện tại, hãy bấm Đặt trong tài liệu này.

  • Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc khác, hãy bấm Tệp hoặc Trang Web Hiện có, định vị và chọn sổ làm việc bạn muốn nối kết đến rồi bấm Thẻ đánh dấu.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp Hay chọn một chỗ trong tài liệu này, dưới mục Tham chiếu Ô, hãy bấm trang tính bạn muốn nối kết đến, nhập tham chiếu ô trong hộp Gõ vào tham chiếu của ô, rồi sau đó bấm OK.

  • Trong danh sách dưới Tên Định nghĩa, bấm tên đại diện của ô bạn muốn nối kết đến và sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

Bạn có thể dùng hàm siêu kết nối để tạo một siêu kết nối để mở ra một tài liệu được lưu trữ trên một máy chủ mạng, một mạng nội bộhoặc Internet. Khi bạn bấm vào ô có chứa hàm HYPERLINK, Excel sẽ mở tệp được lưu trữ ở vị trí của nối kết.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Link_location     là tên tệp và đường dẫn vào tài liệu mở dưới dạng văn bản. Link_location có thể tham chiếu tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đã đặt tên trong trang tính hay trong sổ làm việc Excel, hoặc tới một thẻ đánh dấu trong tài liệu Microsoft Word. Đường dẫn có thể đến một tệp được lưu trữ trên một ổ đĩa cứng hoặc đường dẫn có thể là đường dẫn (UNC) quy ước đặt tên chung trên một máy chủ (trong Microsoft Excel cho Windows) hoặc đường dẫn định vị tài nguyên đồng nhất (URL) trên Internet hoặc mạng nội bộ.

 • Link_location có thể là chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép hoặc ô chứa nối kết như một chuỗi văn bản.

 • Nếu nhảy đã xác định trong vị trí nối kết không tồn tại hoặc không thể dẫn hướng, lỗi sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào ô.

Friendly_name     là chuyển văn bản hoặc số giá trị được hiển thị trong ô. Tên thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Nếu friendly_name bị bỏ qua, thì ô sẽ hiển thị vị trí nối kết là văn bản nhảy.

 • Tên thân thiện có thể là một giá trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô có chứa văn bản nhảy hoặc giá trị.

 • Nếu friendly_name trả về giá trị lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay vì văn bản nhảy.

Ví dụ

Ví dụ sau đây mở một trang tính có tên ngân sách Report.xls được lưu trữ trên Internet tại vị trí tên example.microsoft.com/report và hiển thị văn bản "Bấm để báo cáo":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Ví dụ sau tạo một siêu kết nối đến ô F10 trên trang tính có tên là hàng năm trong sổ làm việc ngân sách Report.xls, được lưu trữ trên Internet tại vị trí tên example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính chứa siêu kết nối hiển thị nội dung của ô D1 thành văn bản đích chuyển đến:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Ví dụ sau tạo một siêu kết nối đến phạm vi có tên là DeptTotal trên trang tính có tên là quý đầu tiên trong sổ làm việc ngân sách Report.xls, được lưu trữ trên Internet tại vị trí tên example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính chứa siêu kết nối hiển thị văn bản "Click to see First Quarter Department Total" (Bấm để xem Tổng ngân sách Phòng Quý Đầu tiên):

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Để tạo một siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong tài liệu Microsoft Word, bạn phải sử dụng một thẻ đánh dấu để xác định vị trí bạn muốn chuyển đến trong tài liệu. Ví dụ sau đây tạo siêu kết nối đến thẻ đánh dấu có tên là QrtlyProfits trong tài liệu có tên là hàng năm Report.doc nằm ở example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Trong Excel cho Windows, ví dụ sau đây Hiển thị nội dung của ô D5 dưới dạng văn bản nhảy trong ô và mở tệp có tên là 1stqtr.xls, được lưu trữ trên máy chủ có tên là tài chính trong câu lệnh chia sẻ. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Ví dụ sau đây sẽ mở ra 1stqtr.xls tệp trong Excel cho Windows được lưu trữ trong thư mục tài chính trên ổ D và hiển thị giá trị số được lưu trữ trong ô H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Trong Excel cho Windows, ví dụ sau tạo một siêu kết nối đến khu vực có tên là tổng trong một sổ làm việc (bên ngoài), Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Trong Microsoft Excel cho Macintosh, ví dụ sau đây Hiển thị "Hãy bấm vào đây" trong ô và mở tệp có tên là quý đầu tiên được lưu trữ trong thư mục có tên ngân sách báo cáo trên ổ đĩa cứng có tên là Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Bạn có thể tạo siêu kết nối trong trang tính để chuyển từ một ô vào một ô khác. Ví dụ: Nếu trang tính hiện hoạt là trang tính có tên June trong sổ làm việc Ngân sách, thì công thức dưới đây tạo một siêu kết nối đến ô E56. Bản thân văn bản nối kết là giá trị trong ô E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Để chuyển sang trang tính khác của cùng sổ làm việc, hãy thay đổi tên của trang tính trong nối kết. Trong ví dụ trước, để tạo một nối kết đến ô E56 trên trang tính September, hãy thay đổi "June" thành "September."

Khi bạn bấm siêu kết nối đến một địa chỉ email, chương trình email của bạn tự động khởi động và tạo thông điệp email với địa chỉ chính xác trong hộp đến , miễn là bạn có chương trình email được cài đặt.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trong tab chèn , trong nhóm nối kết , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đối tượng và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

 3. Trong hộp địa chỉ email , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn.

 4. Trong hộp Chủ đề, nhập chủ đề cho thư email.

  Lưu ý: Một số trình duyệt web và chương trình email có thể không nhận ra dòng chủ đề.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

  Bạn cũng có thể tạo một siêu kết nối đến một địa chỉ email trong một ô bằng cách nhập địa chỉ trực tiếp trong ô. Ví dụ, siêu kết nối được tạo tự động khi bạn nhập một địa chỉ email, chẳng hạn như someone@example.com.

Bạn có thể chèn một hoặc nhiều tham chiếu bên ngoài (còn được gọi là nối kết) từ một sổ làm việc với sổ làm việc khác nằm trên mạng nội bộ của bạn hoặc trên Internet. Không được lưu sổ làm việc dưới dạng tệp HTML.

 1. Mở sổ làm việc nguồn và chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu
 3. Chuyển sang trang tính mà bạn muốn đặt thông tin trong, sau đó bấm vào ô nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán Đặc biệt.

 5. Bấm Dán Nối kết.

  Excel tạo một nối kết tham chiếu bên ngoài cho ô hoặc mỗi ô trong phạm vi ô.

Lưu ý: Bạn có thể thấy thuận tiện hơn khi tạo một nối kết tham chiếu bên ngoài mà không phải mở sổ làm việc trên web. Đối với mỗi ô trong sổ làm việc đích mà bạn muốn nối kết tham chiếu bên ngoài, bấm vào ô, sau đó nhập dấu bằng (=), địa chỉ URL và vị trí trong sổ làm việc. Ví dụ:

='http://www.someones.homepage/ [file.xls]Sheet1'! A1

= 'ftp.server.somewhere/file.xls'! MyNamedCell

Để chọn một siêu kết nối mà không cần kích hoạt nối kết đến đích, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào ô chứa siêu kết nối, giữ nút chuột cho đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , rồi thả nút chuột.

 • Dùng phím mũi tên để chọn ô chứa siêu kết nối.

 • Nếu có đồ họa đại diện cho siêu kết nối, hãy nhấn giữ Ctrl và sau đó bấm vào đồ họa.

Bạn có thể thay đổi một siêu kết nối hiện có trong sổ làm việc của bạn bằng cách thay đổi đích, hình dạng của nó hoặc văn bản hoặc đồ họa được dùng để đại diện cho nó.

Thay đổi đích đến của siêu kết nối

 1. Chọn ô hoặc đồ họa chứa siêu kết nối bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn ô chứa siêu kết nối mà không cần đi đến đích siêu kết nối, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột. Bạn cũng có thể dùng phím mũi tên để chọn ô. Để chọn một đồ họa, nhấn giữ phím Ctrl và bấm vào đồ họa.

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối. Nút Siêu kết nối

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa và sau đó bấm Sửa siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Trong hộp thoại Sửa siêu kết nối , hãy thay đổi mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu siêu kết nối được tạo bằng cách dùng hàm trang tính HYPERLINK thì bạn phải sửa công thức để thay đổi đích. Chọn ô chứa siêu kết nối rồi bấm thanh công thức để sửa công thức.

Bạn có thể thay đổi hình dạng của tất cả văn bản siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại bằng cách thay đổi kiểu ô cho siêu kết nối.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

 2. Dưới mục Dữ liệu và Mô hình, thực hiện như sau:

  • Để thay đổi diện mạo của siêu kết nối chưa được bấm vào để đi đến của họ, bấm chuột phải vào siêu kết nối, sau đó bấm sửa đổi.

  • Để thay đổi diện mạo của siêu kết nối đã được bấm vào để đi đến của họ, bấm chuột phải vào Siêu kết nối, sau đó bấm sửa đổi.

   Lưu ý: Kiểu ô siêu kết nối sẵn dùng chỉ khi sổ làm việc chứa siêu kết nối. Kiểu ô Siêu kết nối sẵn dùng chỉ khi sổ làm việc chứa siêu kết nối đã được bấm vào.

 3. Trong hộp thoại Kiểu, bấm Định dạng.

 4. Trên tab Phông và tab , chọn tùy chọn định dạng bạn muốn, rồi sau đó bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn bạn chọn trong hộp thoại Định dạng Ô xuất hiện như được chọn dưới Kiểu bao gồm trong hộp thoại Kiểu. Bạn có thể xóa hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào mà bạn không muốn áp dụng.

  • Những thay đổi bạn tạo cho các kiểu ô Siêu kết nốiSiêu kết nối đã Bấm vào sẽ áp dụng cho tất cả siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại. Bạn không thể thay đổi hình dạng của các siêu kết nối riêng biệt.

 1. Chọn ô hoặc đồ họa chứa siêu kết nối bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn ô chứa siêu kết nối mà không cần đi đến đích siêu kết nối, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột. Bạn cũng có thể dùng phím mũi tên để chọn ô. Để chọn một đồ họa, nhấn giữ phím Ctrl và bấm vào đồ họa.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi văn bản siêu kết nối, bấm vào trong thanh công thức, sau đó sửa văn bản.

  • Để thay đổi định dạng đồ họa, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn cần thay đổi định dạng của nó.

  • Để thay đổi văn bản trong đồ họa, bấm đúp vào đồ họa đã chọn, và sau đó thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

  • Để thay đổi đồ họa đại diện cho siêu kết nối, chèn đồ họa mới, làm cho nó một siêu kết nối với cùng một đích, và sau đó xóa cũ đồ họa và siêu kết nối.

 1. Bấm chuột phải vào siêu kết nối mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển, sau đó bấm sao chép hoặc cắt trên menu lối tắt.

 2. Bấm chuột phải vào ô mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển siêu kết nối đến, sau đó bấm dán trên menu lối tắt.

Theo mặc định, không xác định đường dẫn đến tệp đích siêu kết nối so với vị trí của sổ làm việc hiện hoạt. Sử dụng thủ tục này khi bạn muốn đặt đường dẫn mặc định khác. Mỗi lần bạn tạo một siêu kết nối đến một tệp trong vị trí, bạn chỉ có để xác định tên tệp, không có đường dẫn, trong hộp thoại Chèn siêu kết nối .

Hãy làm theo một trong các bước tùy thuộc vào bạn đang dùng phiên bản Excel:

 • Trong Excel 2016, Excel 2013và Excel 2010:

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Thông tin.

  3. Bấm thuộc tính, sau đó chọn Thuộc tính nâng cao.

   Thuộc tính nâng cao
  4. Trong tab tóm tắt , trong hộp văn bản siêu kết nối cơ sở , hãy nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Bạn có thể ghi đè địa chỉ cơ sở siêu kết nối bằng cách dùng địa chỉ đầy đủ hoặc địa chỉ tuyệt đối cho siêu kết nối trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối.

 • Trong Excel 2007:

  1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm chuẩn bị, sau đó bấm thuộc tính.

  2. Trong Pa-nen thông tin tài liệu, bấm thuộc tính, sau đó bấm Thuộc tính nâng cao.

   Thuộc tính nâng cao
  3. Bấm tab Tóm tắt.

  4. Trong hộp Cơ sở Siêu kết nối, nhập đường dẫn bạn muốn dùng.

  Lưu ý: Bạn có thể ghi đè địa chỉ cơ sở siêu kết nối bằng cách dùng địa chỉ đầy đủ hoặc địa chỉ tuyệt đối cho siêu kết nối trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối.

Để xóa bỏ siêu kết nối, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để xóa bỏ siêu kết nối và văn bản đại diện cho nó, bấm chuột phải vào ô có chứa siêu kết nối, sau đó bấm Xóa nội dung trên menu lối tắt.

 • Để xóa bỏ siêu kết nối và đồ họa đại diện cho nó, nhấn giữ phím Ctrl và bấm đồ họa và sau đó nhấn phím Delete.

 • Để tắt một siêu kết nối, bấm chuột phải vào siêu kết nối, sau đó bấm Loại bỏ siêu kết nối trên menu lối tắt.

 • Để tắt siêu kết nối một số cùng lúc, hãy làm như sau:

  1. Trong một ô trống, hãy nhập số 1.

  2. Bấm chuột phải vào ô, sau đó bấm sao chép trên menu lối tắt.

  3. Nhấn giữ phím Ctrl và chọn từng siêu kết nối mà bạn muốn tắt.

   Mẹo: Để chọn ô chứa siêu kết nối mà không cần đi đến đích siêu kết nối, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột.

  4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

   Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu
  5. Bên dưới hoạt động, bấm nhân, sau đó bấm OK.

  6. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  7. Bên dưới tốt, không hợp lệ, và trung lập, hãy chọn thông thường.

Siêu kết nối là một nối kết từ tài liệu mà khi bạn bấm vào đó sẽ mở một trang hoặc tệp khác. Đích là một trang web thường khác, nhưng nó cũng có thể hình ảnh, hoặc một địa chỉ email hoặc chương trình. Siêu kết nối có thể là văn bản hoặc hình ảnh.

Khi người dùng trang web bấm siêu kết nối, đích được hiển thị trong một Trình duyệt Web, mở hoặc chạy, tùy thuộc vào kiểu đích. Ví dụ: siêu kết nối đến một trang sẽ hiện trang đó trong trình duyệt web và siêu kết nối đến tệp AVI sẽ mở tệp trong trình phát đa phương tiện.

Cách dùng siêu kết nối

Bạn có thể dùng siêu kết nối để làm những việc sau:

 • Dẫn hướng đến một trang web hoặc tệp trên mạng, mạng nội bộhoặc Internet

 • Dẫn hướng đến tệp hoặc trang web mà bạn định tạo trong tương lai

 • Gửi thông điệp email

 • Bắt đầu truyền tệp, ví dụ như tải xuống hoặc quy trình FTP

Khi bạn trỏ vào văn bản hoặc hình ảnh có chứa siêu kết nối, con trỏ chuyển thành hình bàn tay Con trỏ có hình bàn tay , cho biết văn bản hoặc hình ảnh này là nội dung bạn có thể bấm vào.

URL là gì và nó hoạt động như thế nào

Khi bạn tạo một siêu kết nối, đích của nó được mã hóa dưới dạng một bộ tài nguyên định vị (URL), chẳng hạn như:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

Một URL chứa một giao thức, chẳng hạn như HTTP, FTP, hoặc TỆP, một vị trí Máy chủ Web hoặc mạng và một đường dẫn cùng tên tệp. Minh họa dưới đây xác định các thành phần của URL:

Bốn thành phần của URL

1. Giao thức được dùng (http, ftp, file)

2. vị trí mạng hoặc máy chủ web

3. Đường dẫn

4. Tên tệp

Siêu kết nối tuyệt đối và tương đối

Một URL tuyệt đối chứa địa chỉ đầy đủ, bao gồm giao thức, Máy chủ Webvà đường dẫn cùng tên tệp.

Một URL tương đối thì thiếu một hoặc nhiều phần. Thông tin thiếu bị lấy khỏi trang chứa URL. Ví dụ: Nếu giao thức và máy chủ web bị thiếu thì trình duyệt web sẽ dùng giao thức và tên miền như .com, .org, hoặc .edu của trang hiện tại.

Điều này là khá phổ biến đối với các trang trên web dùng URL tương đối chỉ chứa một phần đường dẫn và tên tệp. Nếu tệp được di chuyển đến máy chủ khác, siêu kết nối sẽ vẫn hoạt động miễn là các vị trí tương đối của trang giữ nguyên không đổi. Ví dụ, một siêu kết nối trên Products.htm điểm vào một trang có tên là apple.htm trong một thư mục có tên là thực phẩm; Nếu cả hai trang được chuyển vào thư mục có tên là thực phẩm trên một máy chủ khác nhau, URL trong siêu kết nối sẽ vẫn không chính xác.

Trong sổ làm việc Excel, không xác định đường dẫn đến tệp đích siêu kết nối theo mặc định so với vị trí của sổ làm việc hiện hoạt. Bạn có thể đặt một địa chỉ cơ sở khác nhau để sử dụng theo mặc định sao cho mỗi lần bạn tạo một siêu kết nối đến một tệp trong vị trí đó, bạn chỉ phải xác định tên tệp, không có đường dẫn, trong hộp thoại Chèn siêu kết nối .

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Bên dưới hộp Văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 4. Bên dưới URL, nhập hoàn toàn bộ tài nguyên định vị (URL) của trang web bạn muốn nối kết đến.

 5. Bấm OK.

Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc hiện tại, bạn có thể xác định tên cho ô đích hoặc sử dụng tham chiếu ô.

 1. Để sử dụng tên, bạn phải đặt tên ô đích trong sổ làm việc.

  Làm thế nào để xác định tên cho một ô hoặc phạm vi ô

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn đặt tên.

  2. Trong hộp Tên hộp ở phần cuối bên trái của thanh công thức Ảnh nút , nhập tên cho ô, và sau đó nhấn Enter.

   Lưu ý: Tên không thể chứa khoảng cách và phải bắt đầu bằng chữ cái.

 2. Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn tạo siêu kết nối.

 3. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 4. Bên dưới hộp Văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 5. Trong hộp vị trí trong tài liệu này , hãy nhập tên đã xác định hoặc tham chiếu ô.

 6. Bấm OK.

Khi bạn bấm siêu kết nối đến một địa chỉ email, chương trình email của bạn tự động khởi động và tạo thông điệp email với địa chỉ chính xác trong hộp đến , miễn là bạn có chương trình email được cài đặt.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Bên dưới hộp Văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 4. Bên dưới địa chỉ email, nhập địa chỉ email mà bạn muốn.

 5. Bấm OK.

Bạn cũng có thể tạo một siêu kết nối đến một địa chỉ email trong một ô bằng cách nhập địa chỉ trực tiếp trong ô. Ví dụ, siêu kết nối được tạo tự động khi bạn nhập một địa chỉ email, chẳng hạn như someone@example.com.

Bạn có thể dùng hàm siêu kết nối để tạo một siêu kết nối đến một URL.

Lưu ý: Vị trí nối kết có thể là chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép hoặc một tham chiếu đến một ô có chứa nối kết dưới dạng một chuỗi văn bản.

Để chọn một siêu kết nối mà không cần kích hoạt nối kết đến đích, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chọn một ô bằng cách bấm vào nó khi con trỏ mũi tên.

 • Dùng phím mũi tên để chọn ô chứa siêu kết nối.

Bạn có thể thay đổi một siêu kết nối hiện có trong sổ làm việc của bạn bằng cách thay đổi của nó đích, diện mạo của nó hoặc văn bản được dùng để đại diện cho nó.

 1. Chọn ô có chứa siêu kết nối mà bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn một siêu kết nối mà không cần kích hoạt nối kết đến đích, dùng các phím mũi tên để chọn ô chứa siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa và sau đó bấm Sửa siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Trong hộp thoại Sửa siêu kết nối , hãy thay đổi mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu siêu kết nối được tạo bằng cách dùng hàm trang tính HYPERLINK thì bạn phải sửa công thức để thay đổi đích. Chọn ô chứa siêu kết nối rồi bấm thanh công thức để sửa công thức.

 • Bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Xóa bỏ siêu kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Loại bỏ hoặc tắt siêu kết nối

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×