Chuyển sang Outlook for Windows từ Gmail

Chữ ký và thư trả lời tự động

Làm việc với Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bắt đầu với Outlook Web App trong trình duyệt. Nếu bạn cần biết thêm các tính năng Outlook, mở phiên bản Outlook trên máy tính và xem Bắt đầu nhanh Outlook.

Nếu bạn là người dùng Mac, hãy xem Outlook cho Mac trợ giúp.

Xem thư theo hội thoại hoặc thư dạng xem

 • Chọn Bộ lọc > Hiển thị dưới dạng > Cuộc hội thoại để xem các thư liên quan dưới dạng một cuộc hội thoại hoặc chuỗi hội thoại riêng.

 • Chọn Bộ lọc > Hiển thị dưới dạng > Thư để xem từng thư liên quan.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến, hiển thị Bộ lọc > Hiển thị Dưới dạng > Cuộc hội thoại đã được chọn.

Sử dụng Bộ lọc để sắp xếp và hiển thị thư của bạn

Bộ lọc Gmail và bộ lọc Outlook làm hơi khác một chút việc sau:

 • Khi bạn lọc các mục trong Outlook, bạn đã lựa chọn cẩn thận những mục được hiển thị nhưng bạn không áp dụng bất kỳ hành động nào đối với chúng, như chuyển chúng đến thư mục khác hay chuyển tiếp các mục đó. Bạn có thể tự động hóa các hành động với thư đến bằng Quy tắc Outlook.

 • Trong Gmail, bạn sử dụng bộ lọc để tự động hóa các hành động trên thư đến.

Để sử dụng một bộ lọc trong Outlook:

 1. Chọn Bộ lọc, rồi chọn tiêu chí Bộ lọc, tiêu chí Sắp xếp theo và chọn hiển thị thư ở dạng xem Cuộc hội thoại hoặc Thư.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến, với Bộ lọc > Sắp xếp theo > Từ đã được chọn.

Tạo một quy tắc để xử lý và lọc email đến

Gmail và Outlook dùng mô hình các điều kiện / hãy làm như sau để xử lý và thực hiện hành động email đến. Gmail gọi khả năng này một bộ lọc, và Outlook gọi nó quy tắc.

 1. Tạo một quy tắc:

  • Để tạo quy tắc dựa trên một thông điệp email cụ thể, hãy bấm vào thư và chọn Xem thêm hành động Thêm hành động > tạo quy tắc...

  • Để tạo quy tắc mới hoặc chỉnh sửa quy tắc hiện có, hãy chọn Cài đặt > Thư > Tự động Xử lý > Quy tắc hộp thư đến và quét dọn, rồi chọn + trong Quy tắc Hộp thư đến.

 2. Đặt tên cho quy tắc.

 3. Chọn nội dung của quy tắc, rồi chọn OK.

Ảnh chụp màn hình thư email với Lệnh Khác > Tạo Quy tắc… đã được chọn.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×