Làm việc với menu và lệnh bằng cách dùng phím lối tắt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thanh menu là một thanh công cụ đặc biệt ở phía trên cùng của màn hình có chứa các menu chẳng hạn như tệp, sửadạng xem. Trong danh sách sau đây, thuật ngữ "thanh công cụ" bao gồm thanh menu.

Nhấn

Để

ALT, letter1, letter2

Mở một lệnh trên menu trên thanh menu, nơi letter1 là chữ cái được gạch dưới trong menu tên và letter2 là chữ cái được gạch dưới trong tên lệnh

ALT hoặc F10

Thực hiện thanh menu hiện hoạt

CTRL+TAB

Khi thanh công cụ được kích hoạt, hãy chọn thanh công cụ tiếp theo

CTRL+SHIFT+TAB

Khi thanh công cụ được kích hoạt, hãy chọn thanh công cụ trước đó

TAB

Chọn menu hoặc nút trên thanh công cụ hoạt động tiếp theo

SHIFT+TAB

Chọn menu trước đó hoặc nút trên thanh công cụ hiện hoạt

MŨI TÊN LÊN

Chọn mục menu trước trên menu hiện hoạt hay menu con

MŨI TÊN XUỐNG

Chọn mục menu tiếp theo trên hoạt động menu hoặc menu con

SHIFT+F10

Hiển thị menu lối tắt

HOME hoặc END

Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trên menu hiện hoạt hay menu con

ALT

Đóng menu hiện hoạt và menu con cùng một lúc

ESC

Đóng hiện hoạt menu hoặc menu con hoạt động chỉ

ALT+PHÍM CÁCH

Hiện menu biểu tượng chương trình (trên thanh tiêu đề chương trình)

ENTER

Mở menu hiện hoạt, hoặc thực hiện hành động được gán cho nút đã chọn hoặc lệnh


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×