Làm việc với hình vẽ đối tượng và hộp văn bản trên biểu đồ bằng cách dùng phím lối tắt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhấn

Để

TAB

Chọn đối tượng vẽ tiếp theo

SHIFT+TAB

Chọn đối tượng vẽ trước đó

CTRL+ENTER

Chèn hình tự động khi menu hình tự động trên thanh công cụ vẽ được kích hoạt và hình có tiêu điểm bàn phím hoặc chèn một hộp văn bản khi công cụ hộp văn bản trên thanh công cụ vẽ có tiêu điểm bàn phím

HOME

Di chuyển đến đầu dòng trong một hộp văn bản

CTRL+HOME

Di chuyển đến đầu dòng đầu tiên trong một hộp văn bản

END

Di chuyển đến cuối một dòng trong một hộp văn bản

CTRL+END

Di chuyển đến cuối dòng cuối cùng trong một hộp văn bản

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển một ký tự sang trái trong một hộp văn bản

MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển một ký tự ở bên phải trong một hộp văn bản

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển một từ ở bên trái trong một hộp văn bản

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển một từ ở bên phải trong một hộp văn bản

SHIFT+HOME

Chọn từ điểm chèn đến đầu dòng trong một hộp văn bản

CTRL+SHIFT+HOME

Chọn từ điểm chèn đến đầu dòng đầu tiên trong một hộp văn bản

SHIFT+END

Chọn từ điểm chèn đến cuối một dòng trong một hộp văn bản

CTRL+SHIFT+END

Chọn từ điểm chèn đến cuối dòng cuối cùng trong một hộp văn bản

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Chọn hoặc hủy chọn một ký tự sang trái trong một hộp văn bản

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Chọn hoặc hủy chọn một ký tự ở bên phải trong một hộp văn bản

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Chọn hoặc hủy chọn một từ ở bên trái trong một hộp văn bản

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Chọn hoặc hủy chọn một từ ở bên phải trong một hộp văn bản

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×