Làm việc với hình ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn chèn một hình ảnh, Word sẽ cung cấp cho bạn nhiều công cụ để đảm bảo rằng hình ảnh sẽ trông như bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể:

  • Thay đổi màu sắc, áp dụng một hiệu ứng nghệ thuật, hoặc nén hình ảnh.

  • Áp dụng lề hoặc kiểu.

  • Thay đổi cách hình ảnh được định vị trong tài liệu.

  • Xén hoặc thay đổi kích cỡ hình ảnh.

  • Di chuyển và xoay hình ảnh.

Để tìm tất cả những công cụ này, hãy bấm vào hình ảnh và xem trong thẻ Công cụ Hình ảnh:

Tab Công cụ Ảnh

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×