Làm việc trên một bản trình bày cùng lúc với những người khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lưu bản trình bày vào OneDrive hoặc Office 365 SharePoint, bạn có thể sửa cùng một lúc với những người khác.

Lưu ý: Để làm việc trên bản trình bày cùng lúc, tất cả các tác giả sẽ cần phải sử dụng PowerPoint 2010 trở lên, hoặc bản phát hành mới nhất của PowerPoint Online.

Tác giả khác đang sửa trang chiếu này

 1. Tạo bản nháp của bản trình bày, và sau đó lưu nó vào một vị trí được chia sẻ, chẳng hạn như OneDrive hoặc SharePoint.

  Mẹo: Bạn có thể cần trao quyền cho người xem xét của bạn để họ có thể truy nhập bản trình bày của bạn. Hãy xem chia sẻ tệp và thư mục và thay đổi quyền.

 2. Mở và bắt đầu làm việc trên bản trình bày.

  Lưu ý: Nếu có ai đó đang làm việc trên bản trình bày, bạn sẽ thấy biểu tượng Đồng tác giả Biểu tượng nhiều người và một con số trên thanh trạng thái cho bạn biết có bao nhiêu người đang làm việc trên bản trình bày. Bấm vào biểu tượng Đồng tác giả Biểu tượng nhiều người để xem ai đang làm việc trên bản trình bày (như dưới đây).

  Hai người đang hợp tác làm đồng tác giả

 3. Khi bạn đã làm xong công việc, hãy bấm vào Tệp > Lưu.

  Nếu bạn là người duy nhất đang làm việc trên bản trình bày thì tệp sẽ lưu và bạn đã hoàn thành công việc. Nếu cập nhật của bạn và cập nhật của tác giả khác không xung đột với nhau thì những cập nhật này sẽ tự động phối với nhau và bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác.

  Nếu những người khác đang làm việc trên cùng bản trình bày, bạn nhiều gặp một trong các thông báo lỗi sau:

 • Khi các tác giả khác thực hiện thay đổi, bạn sẽ thấy như sau:

  Xem lại thay đổi hoặc tải lên ngay bây giờ

 • Nếu thay đổi mà bạn và các tác giả khác tạo ra xung đột với nhau, thông báo này sẽ xuất hiện:

  Giải quyết Xung đột

Đây là cách để giải quyết những thay đổi được thực hiện bởi những người khác.

 1. Trên tab Phối, bấm Hiện Thay đổi rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu chỉ muốn xem những cập nhật xung đột, hãy bấm vào Chỉ Hiện Xung đột.

   Chỉ hiện xung đột

  • Để xem tất cả thay đổi, hãy bấm Hiện Tất cả Thay đổi.

 2. Để chấp nhận hay bác bỏ thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Đối với thay đổi xung đột nhau:

  • Nếu muốn chấp nhận thay đổi xung đột, hãy chọn hộp kiểm kế bên biểu tượng thay đổi xung đột (như dưới đây Biểu tượng thay đổi xung đột ).

   Chọn hộp kiểm để chấp nhận thay đổi xung đột

  • Nếu muốn bác bỏ thay đổi xung đột thì không cần làm gì cả. Hộp kiểm không được đánh dấu kiểm sẽ không được thêm vào bản trình bày.

   Đối với thay đổi chuẩn:

  • Nếu muốn chấp nhận thay đổi chuẩn thì không cần làm gì cả.

   Hãy chọn hộp kiểm để chấp nhận thay đổi chuẩn do người khác thực hiện

  • Nếu muốn bác bỏ thay đổi chuẩn, hãy xóa hộp kiểm.

 3. Khi bạn thực hiện xong lại thay đổi, hãy chọn Đóng dạng xem phối.

  Sau khi bạn chọn Đóng dạng xem phối, tất cả thay đổi được áp dụng và tải lên máy chủ.

  Lưu ý: Sau khi bạn chọn Đóng dạng xem phối, bạn không thể quay lại và xem các thay đổi được gắn cờ.

Chủ đề liên quan

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×