Chuyển sang SharePoint Online từ Google Sites

Làm việc cùng nhau

Làm việc cùng với SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chia sẻ site

  1. Trên trang, ở phía trên bên phải, chọn thiết đặt.

  2. Chọn quyền Site.

  3. Chọn mời mọi người, sau đó chọn thêm thành viên (để thêm người vào nhóm Office 365) hoặc Chỉ của trang chia sẻ vừa chia sẻ site.

Hãy xem chia sẻ một trang web.

Trang quyền hộp

Mời mọi người vào trang SharePoint của bạn

Chia sẻ thư mục hoặc tệp

  1. Chọn tệp hoặc thư mục.

  2. Chọn chia sẻ trong thanh công cụ.

  3. Nếu bạn thích, thay đổi kiểu nối kết (tùy chọn).

  4. Nhập địa chỉ email của người hoặc nhóm mà bạn muốn chia sẻ với.

  5. Nếu bạn thích, nhập một thông báo.

  6. Chọn Gửi.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại chia sẻ hiển thị liên kết chia sẻ cho mọi người bên trong tổ chức.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×