Cộng tác theo nhóm và kênh

Cùng làm việc trên một tệp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Làm việc trong Microsoft Teams cho phép bạn làm việc cùng nhau trên các tệp tại cùng một thời điểm. Ngoài ra, tin nhắn về tài liệu được lưu trữ cùng với tài liệu và sẽ hiển thị trong các cuộc trò chuyện nhóm.

  1. Trong một cuộc trò chuyện nhóm hoặc trong tab Tệp, chọn nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn ở bên cạnh tệp.

  2. Chọn chỉnh sửa tệp trong Teams, trên máy tính, hay trực tuyến.

  3. Chỉnh sửa tệp. Cờ màu cho biết ai khác đang làm việc trên tệp cùng bạn.

  4. Chọn Bắt đầu cuộc trò chuyện để thêm tin nhắn về tệp.

  5. Nhập tin nhắn của bạn hoặc sử dụng tính năng @đề cập đến ai đó và chọn Gửi.

Bạn muốn thêm nữa?

Cộng tác trên Tệp với Nhóm của bạn

Trợ giúp về Microsoft Teams

Bắt đầu Nhanh Microsoft Teams

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×