Làm tròn số

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một cách nhanh chóng để có một số xuất hiện dưới dạng làm tròn là thay đổi số lượng vị trí thập phân. Chỉ cần chọn số mà bạn muốn làm tròn và bấm trang đầu > Giảm thập phân Ảnh nút .

Số sẽ trông như được làm tròn trong ô nhưng giá trị thực thì không thay đổi—giá trị đầy đủ được dùng khi tham chiếu ô.

Hãy dùng các hàm để làm tròn số

Để làm tròn giá trị thực trong các ô, bạn có thể sử dụng các vòng, ROUNDUP, ROUNDDOWN, hoặc các hàm MROUND như minh họa trong trang tính ví dụ sau đây.

Làm tròn đến số gần nhất

Trang tính này mô tả cách dùng hàm làm tròn để làm tròn đến số gần nhất.

Khi bạn làm tròn một số, định dạng của ô đó có thể ghi đè kết quả mà bạn chờ đợi sẽ hiển thị. Ví dụ, nếu bạn chỉ rõ đối số thứ hai là 4 chữ số thập phân nhưng ô đó được định dạng để hiển thị 2 chữ số sau dấu thập phân, thì định dạng ô sẽ có quyền ưu tiên.

Làm tròn đến phân số gần nhất

Trang tính này cho bạn biết cách để làm tròn số đến phân số gần nhất bằng cách dùng hàm làm tròn.

Làm tròn số lên

Trang tính này cho bạn biết cách dùng hàm ROUNDUP.

Bạn cũng có thể dùng các hàm EVENODD để làm tròn lên một số thành các số nguyên chẵn hay lẻ số gần nhất. Các hàm này giới hạn sử dụng và đó là quan trọng cần nhớ rằng họ luôn luôn làm tròn lên trên và chỉ đến số nguyên.

Làm tròn số xuống

Trang tính này cho bạn biết cách dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn số tới một chữ số có nghĩa

Trang tính này mô tả cách làm tròn số tới một chữ số có nghĩa. Chữ số có nghĩa góp phần vào độ chính xác của một số.

Danh sách sau đây chứa một số quy tắc chung cần ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm các hàm làm tròn và thay thế bằng những con số và tham số của riêng bạn để trả về số chữ số có nghĩa mà bạn muốn.

  • Nếu một phần phân số bằng 0,5 hoặc lớn hơn, số đó được làm tròn lên khi bạn dùng ROUND. Nếu nó nhỏ hơn 0,5, số đó được làm tròn xuống. Số nguyên cũng được làm tròn lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự thay thế bộ số bằng 5 cho 0,5.

  • Dưới dạng một quy tắc chung, khi bạn làm tròn một số nguyên, trừ độ dài từ số chữ số có nghĩa mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống đến 3 chữ số có nghĩa, bạn dùng ROUNDDOWN với tham biến -4. Ví dụ, = ROUNDDOWN(2345678,-4) làm tròn số xuống 2340000, với phần "234" bằng chữ số có nghĩa.

  • Để làm tròn một số âm, số đó trước tiên được chuyển đổi thành giá trị tuyệt đối của nó — giá trị mà không cần đăng âm. Khi làm tròn hoàn tất, dấu âm được reapplied. Ví dụ, khi bạn dùng ROUNDDOWN để làm tròn -889 vào hai chữ số có nghĩa kết quả trong -880, -889 được chuyển đổi thành 889 và làm tròn xuống tới 880. Dấu âm rồi reapplied cho một kết quả cuối cùng của -880.

Làm tròn số tới một bội số đã xác định

Sẽ có lúc bạn muốn làm việc này. Ví dụ, khi công ty của bạn vận chuyển một sản phẩm bằng các thùng, có 18 món hàng trong mỗi thùng, và bạn muốn biết sẽ cần bao nhiêu thùng để vận chuyển 204 món hàng. MROUND chia số bạn muốn làm tròn cho bội số rồi làm tròn nó lên. Trong trường hợp này, đáp số bằng 12, vì 204 chia cho 18 bằng 11,333, sẽ làm tròn lên thành 12 để khớp với các món hàng còn lại. Thùng thứ 12 chỉ chứa 6 món hàng.

Trang tính này cho bạn biết cách dùng hàm MROUND làm tròn số tới một bội số đã xác định.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×